Tørke giver udfordringer i villahaverne både forår og sommer, hvor blomster, buske og træer er i vækst. Få gode råd til, hvor og hvordan du skal vande, for at haven klarer sig, når regnen udebliver.

Om tørkeindekset

Tørkeindekset viser, hvor tør jorden er i hele Danmark. Skalaen går fra 1–10 og indikerer, hvor tørt der er i de øvre jordlag.

Find tørkeindekset hos DMI her

Scroll ned til den anden grafik på siden, hvor du kan se en grafik over middeltemperatur. Oppe på pilen over grafikken kan du vælge flere forskellige statistikker, herunder at få vist tørkeindekset på et Danmarkskort. 

I foråret, som sædvanligvis byder på masser af nedbør i Danmark, kan havens planter hurtigt blive udfordret, hvis vandet fra oven udebliver, da både blomster, buske og træer har brug for meget vand i vækstsæsonen. 

Det så man eksempelvis i 2020, hvor der fra 19. marts til midten af april kun faldt 6 mm vand på landsplan i en periode, hvor der normalt falder 39 mm nedbør.

Det gav et usædvanligt højt tørkeindeks for en dansk forårsmåned.

DMI’s tørkeindeks bevæger sig fra 0 til 10, hvor 10 betyder stor risiko for tørke. Her bruges jordvandsmagasiner til at måle nedbør og sammenlagt med solens indstråling, luftfugtighed og temperaturen kan det beregnes, hvor tørt det øverste jordlag er i de enkelte områder. 

Normalt vil tørkeindekset midt i april ligge mellem 1 og 2, og der vil dermed ikke være risiko for tørke. Men midt i april 2020 var indekset allerede nået op på 7,7, hvilket betyder forsøget risiko for tørke.

Sommeren 2018 satte rekord som den tørreste sommer nogensinde målt, siden DMI begyndte at registrere solskinstimer i 1920. Det gennemsnitlige tørkeindeks for sommermånederne maj, juni og juli var helt oppe på  9,4 på en skala fra et til ti. Det er et godt stykke over de hidtidige rekorder på 8,2.

Tørke bliver formentlig et fænomen, haveejere skal vænne sig til på danske breddegrader. DMI forventer fremadrettet en tendens mod kraftigere og mere opdelt regn hen over sommeren. Dermed kan der lokalt opstå længere perioder uden vand fra oven.

Gennemsnitstallet for hele landet kan da også dække over store lokale udsving. Eksempelvis kan et område kæmpe med for meget vand efter et lokalt skybrud, mens resten af landet fortsat sukker efter vand.

Her skal du vande:

  • Stiklinger og planter som netop er plantet ud.
  • Stauder, buske og træer som er plantet inden for de seneste 3 år.
  • Krukker.

Her kan du holde igen med vandingen:

  • Ældre stauder, buske og træer ( mere end 3 år)
  • Græsplænen

Vand nye planter 

Tørkeperioder i foråret og om sommeren kan betyde, at du må ud med vandslangen og hjælpe din have igennem. Men vandet skal bruges, hvor det gavner mest, anbefaler Videncentret Bolius’ haveekspert, Berit Rørbøl.

Selvom både træer og planter kan se ud til at trives fint, så kan de stå og mangle vand. Særligt i vækstperioden i foråret. Det gælder især planter og træer, der ikke har dybe rødder endnu. Det kan være stauder, buske og træer, der er plantet inden for de senere år, og som endnu ikke har etableret et solidt rodnet. Men det gælder også ældre planter, hvis de har et højtliggende rodnet som fx rhododendron. Også roser er ifølge haveeksperten i farezonen med deres sparsomme rodnet.

Ligeledes spiller din jordtype i haven ind på, hvor godt dine planter klarer sig i en tørkeperiode - her tørrer en sandet jord hurtigere ud end en leret jord.

3 råd om vanding

  • Vand morgen eller aften, hvor fordampningen er lavest.
  • Vand helt nede omkring plantens rødder. Brug evt. en siveslange.
  • Vand rigeligt. Én grundvanding er mere effektiv end flere overfladiske vandinger.

Vand effektivt

Berit Rørbøl anbefaler, at du i et tørt forår ser tiden an, før sommerblomster og forspirede planter til køkkenhaven får lov til at komme ud i den fri luft. Særligt hvis foråret ud over at være tørt også er blæsende, da blæsten øger fordampningen. 

Barkflis, grene eller blade kan hjælpe med at holde på fugten. Spred det ud over bedene, hvor der er bar jord, for at mindske fordampningen, anbefaler haveeksperten.

Nye og udsatte planter skal desuden vandes, og her er det ikke ligegyldigt hvordan. Hyppig sjatvanding er mindre effektivt end en god grundvanding, som får lov at trænge dybt ned i jorden.

Tørke rammer træer, højbede og krukker

Det er ikke kun de helt nye planter, som kan have brug for ekstra vand. Træer og buske plantet sidste eller forrige år, bør også have lidt ekstra omsorg, hvis tørken strækker sig over en længere periode.

Her anbefaler Berit Rørbøl at bruge vandingsposer eller sække, som du kun fylder op 1-2 gange om ugen, og så sørger de for, at dine træer og buske har nok vand, siger Berit Rørbøl. 

Du skal også passe ekstra på de planter, du har i krukker og højbede. Her har planterne ikke så let adgang til vand og tørrer generelt hurtigere ud, end hvis de er plantet direkte ud i haven.

Så meget skal du vande planter, krukker, træer og buske

Du kan finde ud af, om planterne har brug for vand ved at stikke en finger i jorden og mærke, om jorden er fugtig. Er jorden tør 1-2 cm nede, er der ikke vandet nok. Nyplantede stauder skal vandes godt igennem en gang om ugen.

Planter i krukker skal stort set vandes dagligt. Du kan mindske behovet for vand ved at stille krukkerne i skygge.

Nyplantede træer og buske skal have 1-2 kander pr. plante 1-2 gange om ugen. Dæk evt. jorden rundt om træer og buske med dækbark eller et lag kompost, da det kan holde på fugtigheden.

I køkkenhaven kan du dække planter og urter med skyggenet eller fiberdug, der nedsætter fordampningen.

Græsplænen er hårdfør over for tørke

Græsplænen behøver du kun i sjældne tilfælde bekymre dig om i tørke, da den ikke er specielt udsat i tørre perioder. Plænen kan godt se tør og medtaget ud, men græsset har gode forudsætninger for at modstå tørke og vil som regel blive grønt og saftigt igen, så snart regnen kommer.

Vanding af græsplænen er kun nødvendigt, hvis den er meget medtaget af tørken eller nysået, forklarer Berit Rørbøl.

For at gøre det nemmere for græsset at komme gennem tørken, kan du slå græsset på plæneklipperens højeste niveau. Giv plænen en topdressing de steder, hvor den er hårdest ramt. En topdressing består af en tredjedel god omsat kompost og to tredjedele sand/grus. Bland græsfrø i blandingen, og fordel det ud over plænen.

Er græsplænen så medtaget af tørke, at det er nødvendigt at anlægge en ny plæne, er sensommeren det optimale tidspunkt. Her er jorden varm nok til at græsfrøene spirer, samtidig med at det oftere regner.

Se hvordan du vander mest effektivt