Knirk. Knirk. Knirk. Trapper har det med at knirke efter nogle år. Det kan være frustrerende, hvis du lige har fået dit barn til at sove på førstesalen og vil liste ned i stuen. Omvendt er du måske glad for din knirkende trappe, hvis du har teenagere og vil følge lidt med i, hvornår de kommer hjem fra byen om natten.

Men hvorfor er det egentlig, at mange trapper begynder at sige lyde?

Det skyldes, at de fleste trapper er lavet af træ. Og træ er levende materiale, der udvider eller trækker sig sammen, alt efter om det er fugtigt eller tørt. Og når der derfor opstår huller eller lommer de steder, hvor trappen er samlet, så det hele ikke sidder så stramt og tæt, som da trappen blev bygget eller monteret, dukker knirkelydende op. De kommer af friktionen mellem to stykker træ, der giver sig.

Gamle trapper knirker mest

Oftest er det ældre trapper, der knirker, fordi træet er tørret ud og svundet ind, så samlingerne kan give sig lidt. Når man går på et trin, vil ens vægt få trinnet til at arbejde eller gnave der, hvor det sidder fast i vangerne – siden af trappen, hvor trinnet er stemmet ind. 

Har man en lukket trappe – det vil sige en trappe, der er beklædt på bagsiden – kan trinene også gnave eller give sig mod stødtrinet. Altså det lodrette stykke træ, der forbinder det ene trin med det næste, og som du kan støde foden imod.

Nyere trapper kan dog også knirke. Hvis et hus eller en lejlighed med trappe har været en del af et større projektbyggeri, kan forklaringen være, at trappen er af en billig kvalitet, eller monteringen har været sløset, så samlingerne mellem fx trin og vanger fra begyndelsen ikke har siddet helt tæt. Det kan også skyldes, at fugtigheden i trappen og rummet ved opsætning ikke har været den samme.

Knirk kan forebygges

Hvis man vil forebygge, at træet i en trappe giver sig meget, bør man altid lade trappematerialerne ligge nogle dage i det hus eller den lejlighed, trappen skal samles og sættes op i, før man går i gang. 

Så tilpasser træet sig den fugtighed, der er i boligen, og så vil det ”arbejde” mindre. Det samme gælder en færdig trappe. 

Uanset hvilken type træ, du vælger til din trappe, vil du dog ikke helt kunne forebygge, at træet hen ad vejen begynder at udvide sig eller give sig. Knirk er svært at undgå på den lange bane, når du har med et levende materiale at gøre. Vælger du derimod en trappe af fx stål, jern, beton eller plastic, vil du oftest helt undgå knirk, fordi det er konstante og stabile materialer, der ikke på samme måde kan udvide sig eller svinde ind.

Knirk kan elimineres med kiler, lister og skruer

Hvis du allerede har en trappe, der er begyndt at knirke, kan du dog gøre noget ved det. Det første, du skal gøre, er at finde ud af, præcis hvor knirkene kommer fra. Hvilke trin drejer det sig om? Og hvor i trinnet kommer lyden fra? 

Det undersøger du helt lavpraktisk ved at lytte og observere, mens en anden går op og ned ad trapperne. Når du hører, hvor lyder kommer fra, vil du måske kunne se, hvor træet arbejder og giver sig henne, eller du vil få øje på, hvor i samlingerne træet gaber lidt.

Hvis det er vangerne, knirkene kommer fra, kan du med en sav og et stemmejern lave nogle små kiler, som du kan banke ind under trinene inde i vangerne. På den måde løfter du trinnet på plads og får det til at sidde i spænd igen, så det ikke kan give sig. Hvor mange kiler, der er behov for, må du prøve dig lidt frem med.

Du kan også vælge at skrue en hel liste ind under trinnet i vangen i hver side. Listen skal skrues fast i både vangen og trinnet og sikre, at trinnet ikke bevæger sig, men bliver fastholdt i en ny position.

En tredje mulighed – hvis det er meget lidt, trinnet giver sig, er at skrue nogle ekstra skruer fra trinnet ind i vangen, så det kommer til at sidde helt fast igen.

Hvad gør jeg med en lukket trappe?

Alle ovenstående løsningsforslag kan også bruges, hvis det er mod stødtrinnet, selve trinnet giver sig. Her kan man også sætte kiler, lister eller skruer ind på det sted, hvor stødtrinnet er fræset ind i trinnet. 

Det vil sige, at alle tre metoder kan bruges, uanset om du har en åben eller en lukket trappe.
Kan du komme ind under din lukkede trappe, fx fra din kælder eller et depotrum, den går ind i, eller hvis den lukkede trappe står lige så frit, som en åben trappe normalt vil gøre, er den således ikke sværere at reparere end en åben trappe. 

Til gengæld begynder det at blive problematisk, hvis bagsiden af din trappe er helt beklædt eller muret til. Her vil det kræve et større arbejde at komme ind til selve trinene og udbedre knirk. I sådanne tilfælde vil det sandsynligvis bedst kunne betale sig, at du kontakter en professionel tømrer, snedker eller et trappefirma.

Ikke en dyr reparation

Har du en åben trappe eller en lukket trappe, der er nem at komme til, vil du dog i de fleste tilfælde selv kunne finde og udbedre knirk, hvis du har hænderne nogenlunde skruet på. Og har du fx en malet trappe, er det relativt nemt at spartle, male og camouflere ekstra kiler, skruer eller lister.

Men er du i tvivl om dine håndværksmæssige evner, eller har du en meget smuk, særlig trappe, kan det være en god idé at ringe til en professionel. En tømrer eller snedker vil oftest kunne se andre løsningsmuligheder i forhold til det æstetiske.

Materialemæssigt er det som udgangspunkt ikke en dyr reparation at bestille. Men der kan ligge nogle arbejdstimer i at finde frem til problemet og finpudse løsningen, så det er dét, du kommer til at betale for. Og skal der brydes vægge ned for at komme ind til bagsiden af trappen, er det naturligvis en større og dyrere reparation.

Ingen garantier

Uanset om du selv vil prøve at reparere den knirkende trappe eller får en professionel til det, er der dog ingen garanti for, at trappen ikke kan begynde at knirke igen efter nogle år. Enten nogle helt nye steder, hvor træet har bevæget sig. Eller fordi kiler, lister eller skruer har givet sig eller forskubbet sig. 

Så helt enkelt er det altså ikke at få styr på trappeknirk!