Rotter kan forårsage store materielle skade og bære smitsomme sygdomme. De lever normalt i kloakken, og hvis du vil undgå, at rotterne får frit lejde på din grund, er det bedste våben at tætne kloakkerne. 

I mellemtiden kan en rottespærre fungere som en løsning, der forhindrer rotterne i at passere igennem kloakken uden at forhindre gennemstrømningen af vand.

En rottespærre opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra bygninger ud til en hovedkloak. Ideen er at spærre rotternes vej fra det store kloaknet til det lokale kloaknet under din grund.

Kan en rottespærre garantere, at jeg ikke får problemer med rotter?

En rottespærre kan ikke stå alene, men være en fin løsning i et kloaksystem, der er helt tæt. Problemet er imidlertid, at der kan være rotter i stikledningen eller brud på rørene, allerede inden rottespærren monteres. 

I begge tilfælde har rotterne mulighed for at boltre sig i stikledningen og bygningen uden at komme i kontakt med en rottespærre, som dermed er stort set uden effekt. Derfor er det en god idé at få undersøgt hele kloaksystemet på grunden, og om rotterne allerede har bygget rede i din del af kloaknettet, inden du får installeret en rottespærre.

Derfor er rotter et problem

  • Rotter er skadedyr, som kan forårsage materielle skader for store beløb, og de kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker
  • Din kommune har pligt til at bekæmpe dem, og du har som borger pligt til at anmelde dem til kommunen

Der kan også sætte sig papir eller andet fast i rottespærren, så den ikke kan lukke i. Derved kan rotterne komme ind i stikledningerne.

Hvad er en rottespærre lavet af – og hvad er alternativet?

En rottespærre er typisk udformet af rustfrit stål, som rotterne ikke kan gnave sig igennem.

Der findes også strømdrevne rottedræbere, som er forskellige type af anordninger, der dræber rotterne. De placeres samme sted som rottespærrene, altså i skel- eller samlebrønd. 

En elektronisk rottedræber virker ved, at en rottes bevægelser opfanges af en sensor, hvorefter en række syle presses ned mod bunden og slår rotten ihjel. Sylene trækkes op ved næste vandpåvirkning inde fra huset og ud - fx ved at nogen trækker ud i toilettet. Derved skylles rotten ud.

Hvad er ulemperne ved en rottespærre?

Ulemperne ved en rottespærre er, at der nemmere kan opstå tilstopninger i kloakken, hvis der kommer fx store mængder på en gang, da rottespærren forsnævrer kloakrøret. 

Der kan også sætte sig papir eller andet fast i rottespærren, så den ikke kan lukke i. Derved kan rotterne komme ind i stikledningerne. 

En årlig inspektion af rottespærren kan dæmme op for de mest hyppige problemer.

Kan jeg selv installere en rottespærre?

Ifølge loven skal en rottespærre installeres af en autoriseret kloakmester.

Det koster typisk 2.500-3.000 kroner inkl. moms (2019-priser) at få installeret en rottespærre, men der kan være geografiske forhold og andre ting, der påvirker den endelige pris. Du skal også regne med udgifter til en tv-inspektion forud for installationen, hvis det skal gøres ordentligt.

Når rottespærren er installeret, skal den vedligeholdes løbende for at opretholde sin forebyggende effekt. En rottespærre kræver som minimum en årlig inspektion.