Indhold i denne artikel

Sådan klipper du hækken

Hække bør klippes enten 1 eller 2 gange om året. Det bedste resultat fås ved at klippe den, så den er bredest for neden og smallest i toppen.

Hækken skal klippes, så toppen bliver smallere end bunden.

Hækken skal klippes, så toppen bliver smallere end bunden. Arkivfoto.

Hvornår på året skal hækken klippes?

Nogle mener, at hækken skal klippes før Sankt Hans, mens andre mener, at du bør vente til juli, når fugleungerne er fløjet fra reden.

Du kan vælge at klippe hækken 1 eller 2 gange i sommersæsonen. Hvis du klipper hækken 2 gange, vil den være lettere at klippe, da grene og kviste ikke når at blive så kraftige. En løvfældende hæk, dvs. en hæk, som taber bladene om vinteren, kan du fx klippe enten i juli eller i juni og august.

Stedsegrønne hække af fx gran, cypres eller taks er det bedst at klippe 1 gang om året, i april eller i august-september.

Nogle hække vokser så meget, at de når at blive meget ”langhårede”, hvis du først klipper dem i juli og kun klipper dem 1 gang om året. Det gælder fx liguster-, navr- og tjørnehække.

Det er bedst at klippe hæk en dag med overskyet vejr og let vind. Så hjælper vinden med at fjerne de insekter, som hvirvles op fra hækken.

LÆS OGSÅ: Hvornår skal du klippe hækken?

Hvilken slags hækklipper skal du vælge?

En almindelig manuel hæksaks er fin, hvis du ikke har så meget hæk at klippe. Hvis du har mange hække enten rundt om eller inde i haven, kan en motoriseret hækklipper lette hækklipningen betydeligt.

En almindelig hæksaks er udmærket, hvis du ikke har alt for mange hække i haven, du skal klippe.
En almindelig hæksaks er udmærket, hvis du ikke har alt for mange hække i haven, du skal klippe.

En eldrevet hækklipper har en lang ledning, som du skal holde styr på, mens du klipper. Til gengæld er den ikke så tung som en benzindrevet hækklipper. Vægten betyder meget, da du jo skal løfte hækklipperen op og ned i mere eller mindre strakte arme. Så det kan være hårdt arbejde.

En benzindrevet hækklipper støjer som regel mere end en eldrevet, men den er fin at have, hvis der er langt til en stikkontakt.

Hvordan klipper du bedst og lettest hækken?

Hvis du er uøvet eller perfektionistisk anlagt, er det en god idé at trække en snor i den rette højde, som du kan klippe efter. Ellers kan du som regel opnå et nogenlunde hæderligt resultat ved at klippe hækken på øjemål. Det er dog en god idé jævnligt at træde nogle skridt tilbage og tjekke resultatet, så hækken ikke lige pludselig er blevet en halv meter lavere i den ene ende.

Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. Dermed kan sollyset lettere trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt forneden. En god bredde er 30-40 cm i toppen og 40-50 cm ved jorden. Hvis hækken er for bred i toppen, risikerer du, at den vælter eller knækker, når der falder en masse tung sne på den.

Sørg for at klippe så meget af hækken, at den ikke bliver bredere og bredere for hvert år, der går. Selvom hækken ser lidt skallet ud, når du er færdig, bliver den hurtigt grøn igen. Pas dog på med hække af nåletræer som fx tuja, gran og cypres. De kan ikke skyde igen fra brune, træagtige kviste, så her skal der altid være grønt tilbage, når du har klippet hækken.

Hvis du bruger en manuel hæksaks, er det bedst at stå med siden til hækken med det ben, der er nærmest hækken, forrest. Det slider mindst på kroppen. Hold hæksaksen med den flade side mod hækken.

Hvis du klipper med en motoriseret hæksaks, skal du passe på børn og husdyr og gerne bruge sikkerhedsbriller, læderhandsker, høreværn og skridsikre sko for at beskytte dig selv. Før hæksaksen op og ned i store buer, mens du langsomt bevæger dig fremad.

Det er lettest at klippe hækken nedefra og opad. På den måde ender de afklippede grene ikke i den del af hækken, som du skal til at klippe. Klip siderne først og toppen til sidst.

Afklippet kan evt. klippes i mindre stykker og skubbes ind under hækken. Her vil det med tiden blive til kompost, som forbedrer jorden og giver næring til hækken.

LÆS OGSÅ: Hvordan klipper du hækken helt lige?

Et hul i hækken kan repareres ved at plante nye hækplanter, men hullet kan også bruges som en genvej ind til naboens børn.

Et hul i hækken kan repareres ved at plante nye hækplanter. Arkivfoto.

Hvordan fornyr du en gammel eller hullet hæk?

Ældre hække kan blive noget ranglede og åbne. For at gøre dem tætte igen kan det være nødvendigt med en kraftig beskæring.

Det første år skærer du den ene side af hækken kraftigt ind til ca. 5 cm fra hovedstammen. Derefter venter du et par år, til den side er vokset fint til igen, før du giver den anden side af hækken samme omgang.

Nogle hække kan tåle en total nedskæring til lige over jorden og vil så skyde igen fra bunden. Det gælder dog ikke bøgehække og hække af gran og lærk.

Huller i hækken

Hvis der er kommet store huller i en gammel hæk, kan du lappe hullerne ved at plante nye hækplanter i hullerne. Du kan enten bruge planter af samme slags som den oprindelige hæk, eller du kan plante fjeldribs, som er en meget nøjsom og skyggetålende hækplante.

Hvordan beskærer du en fritvoksende hæk?

Fritvoksende hække skal ikke klippes, men du kan holde hækken tæt og fin ved at beskære den jævnligt. Når hækken er blevet ca. 5 år gammel, kan du hvert år fjerne et par af de ældste grene fra hver hækplante lige over jorden.

Det er bedst at beskære sommerblomstrende hække fra februar til april, mens du bør beskære forårsblomstrende hække lige efter, at de har blomstret.

Hvor høj må hækken være?

I udgangspunktpunktet er det en sag mellem dig og din nabo, hvor høje hække mellem jeres grunde må være. Ifølge hegnsloven, er det dog ikke lovligt at have en hæk mellem nabogrunde, der er højere end 2 meter, medmindre I som naboer er enige om det.

Hække, der vokser i skel mod offentlig veje, stier og pladser, må ifølge hegnsloven ikke blive så brede og høje, at de generer forbipasserende eller er til gene for trafikken.

Kommunen kan pålægge dig at klippe hækken inden en bestemt frist, hvis den er blevet for stor. Overholder du ikke fristen, har kommunen ret til at få klippet hækken på din regning.

En hæk i skellet ind til nabo må normalt være 1,8 meter høj. Det er en god idé med en sti langs hækken. Det gør det lettere at klippe den.

En hæk i skellet ind til nabo må normalt være 1,8 meter høj. Arkivfoto.

Hegnsloven siger også, at en hæk, som vokser inde på din egen grund, men tæt på skellet, højst må være 2 meter høj plus afstanden til skellet. Det vil sige, at hækken må være 2,5 meter høj, hvis den vokser 0,5 meter fra skellet.

Hække, som er plantet længere inde i din have og mindst 1,75 meter fra skellet, kaldes indre hegn, og dem må du selv bestemme højden på.

Hvis der er tale om et levende hegn mellem 2 nabogrunde ude på landet, gælder der andre regler.

Lokalplaner, servitutter eller den lokale grundejerforenings vedtægter kan også indeholde særlige bestemmelser, som gælder for hække og hegn omkring din grund. Disse bestemmelser kan du se hos kommunens tekniske forvaltning, på tinglysningskontoret eller finde hos din grundejerforening.

LÆS OGSÅ: Hegnsloven og hegnssyn

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger
Kilder:
 • "Den danske havebog" | Rie Post, Lulu Jacobsen, Jens Thejsen og John Norrie | Gyldendal 2008/2011
 • "Politikens store havebog" | Jane Schul og Laila Sølager | Politikens Forlag 2006
 • "Den nemme have" | Laila Sølager | Politikens Forlag 2004
 • "Den dovne have" | Rie Post | Gyldendal 2004
 • "Politikens bog om beskæring" | Maren Korsgaard | Politikens Forlag 2004
 • Hegnsloven | Bekendtgørelse af lov om hegn | 19. januar 2007
Henvisninger:

Kommentarer (14)

 1. ALB
  Jeg kan ikke finde noget sted hvor der står noget om hækhøjde ved højdeforskel på 2 grunde, ca 30 cm. Der er blevet fyldt jord på af en tømrermester der havde købt huset til videresalg. Desværre er der ikke skelpæle mellem min og lige den nabos grund. Jeg havde tidligere haft en landmåler ude og kigge på nogle andre skelpæle. På daværende tidspunkt var nabohuset ikke solgt, og jeg var ikke opmærksom på at jeg skulle have kigget efter skelpæl mellem de 2 naboer hvor hækken gik i forlængelse. Jeg havde ikke regnet med at der kunne opstå problemer ved at fjerne den gamle hæk og plante en ny. Jeg har en kampestensmur og i forlængelse af den er der i hver ende lagt en stor kampesten som skulle være skelpæl iflg. landmåleren. Der blev plantet ny hæk, og den startede jeg med at plante for enden af den store sten, så der var plads til at klippe hækken, men næste morgen, da jeg ville fortsætte med at plante min halvdel, havde naboen fjernet stenen og plantet hækken om, så den nu var helt inde ved enden af kampestensmuren - og hele hækken var plantet færdig. Jeg har derved 8-10 m. hvor jeg ikke kan klippe hækken, da der er nøddebuske af en sjælden art og disse står nu 30 cm over niveau ind til naboen. Der er fjernet jord på stedet og derfor er der opstået niveauforskel mellem grundene, med rødder stikkende ud af jorden. Hvis hækken var blevet stående hvor den faktisk skulle stå - kunne jeg have lavet en lille skråning, så rødderne fra det høje stykke kunne være blevet dækket. Jeg havde et par gange snakket med naboen om hvor skellet var og hans garagetag skulle være i skel. Hele vejen ned er hækken plantet et stykke længere inde på min grund. Det er træls - men ikke noget jeg vil gøre noget ud af. Der er niveauforskelle 2 steder langs hækken - der nu er min 2.50 m høj. Så nu beder jeg om råd om, hvad højdeforskellen kan betyde for hækkens højde i den ende hvor der er fyldt jord på. På forhånd tak for et svar. :O)
  (0)Svar og se andres svar


 2. asker brask
  Hvor måler man hækkens højde når der er højdeforskel på grundene, da naboen har lagt overskydende jord på , så der bliver en forskel på 20 cm
  (0)Svar og se andres svar


 3. Susse Grønberg
  Jeg har plantet en Ribeshæk for 2 år siden rundt om en lille terrasse. Den er endnu spinkel, men vokser i alle retninger. Hvornår kan jeg begynde at klippe den til i den form, den skal have?
  VH Susse
  (0)Svar og se andres svar


 4. Bettina
  @John Nygaard: Det lyder som om hækken godt kan trænge til at blive klippet godt ind, men ligusterhække tåler ikke kraftig beskæring på begge sider samtidigt, så jeg synes at det bedste må være at klippe den ca. 30-50 cm ind (med mindre der er nogle ligustereksperter der mener andet, for så skifter jeg selvfølgelig mening, hehe).

  Jeg ville gøre det nu august/september, således at naboen har mulighed for at klippe den godt ind på sin side til næste år - gerne i februar. Bliver den beskåret før der kommer knopper på så vil den kunne få knopper på og få sine smukke grønne blade.

  Vær dog opmærksom på at hvis den beskæres kraftigt ind så kan den "vælte" ind til naboen - derfor er det bedst at tage en snak med naboen igen. Måske kan du få forhandlet dig til en løsning der passer jer begge.
  (0)Svar og se andres svar


 5. Bettina
  Til dem der spørger om gammel hæk med huller og/eller døde grene:

  Vi er selv ejere til ligusterhæk - og der var for et par år siden hvor jeg måtte klippe i hækken - selvfølgelig den side der er ud mod en gammel trafikeret hovedvej. Den skulle klippes kraftigt ind fordi der var mange huller. Den så ikke pæn ud det 1. år men kom sig ganske godt - dog var der lige 2 strenge vintre i mellem så det er først nu på 3. året at den begynder at blive pæn for alvor. Men det har været det hele værd.

  Hvad jeg prøver at skrive er blot, at klippe hækken godt ind - dog synes jeg personligt det er bedst om efteråret/vinteren da kraftig beskæring betyder at den bliver total brun og kedelig at se på, samt at når den ingen eller få blade har tilbage så kan der ses lige igennem den. (Jeg gjorde det i slutningen ag maj måned og da blev den ganske nøgen og bar resten af året).

  En liguster kan godt klippes ned til der er ca. 25 cm tilbage i højden på hækken - ja det er hvad flere har fortalt mig, så jeg tror der er noget om snakken.
  (0)Svar og se andres svar


 6. Bettina
  @Christian: Hvis hækken er 180 cm høj kan du ikke skære den ned (50 cm) uden at have talt med naboen om det først. Der skal være enighed i det. Siger de nej, så må den forblive 180 cm høj. undlad at klippe den ned og bare sige ups! Det skaber super dårlig naboskab.

  Er hækken derimod jeres egen ud mod en mark eller vejen, så kan I jo klippe den som I nu synes uden at I kommer i problemer.

  Venlig hilsen
  Ligusternørden:)
  (0)Svar og se andres svar


 7. John nygaard
  Spørsmål
  Mig og min Nabo har en ligusta hæk. Den er 35 år og har mange visne grene
  Den er 1 meter bred og 2meter høj . Er det pga af størelsen at der er mange
  døde grene .
  .jeg mener det er pga af størelsen
  den får ikke lys nok men naboen vil ikke have den klippet han mener ikke at det er det der er problemet
  (2)Svar og se andres svar
  1. Lars
   Klip hækken ind så den højst er 60 cm forneden og 30 cm i toppen. Så retter den sig af sig selv.
  2. Lars
   Klip hækken ind så den højst er 60 cm forneden og 30 cm i toppen. Så retter den sig af sig selv.


 8. F. Hansen
  Vores naboer har et nøddehegn på egen grund 80 cm fra skel og er blevet pålagt at skære det ned til 2,6 meter som loven foreskriver. Men det bliver beskåret om vinteren og skyder så voldsomt næste år, at det overstiger 4 m - er der ikke en øvre grænse i forårs/sommerperioden? Kan ikke rigtig finde svaret i hegnsloven.
  (0)Svar og se andres svar


 9. Margit
  Vores hæk til nabo er meget gammel - jeg vil tro ca. 30-35 år. Det er en ligusterhæk med rigtig mange "døde" grene. Desuden er den rigtig skæv, da vi har mange buske på vores side af hækken. Vi har talt med naboen om at klippe hækken ned i ca. 1 meters højde. Vil den overleve eller skal vi fjerne den og plante nyt ?
  (0)Svar og se andres svar


 10. Marta Klinkby
  Liguster hæk, flere år gammel, De siger på laurbjerg planteskole, at det er bedste at skære den helt ned i februar / marts ? Men hvad er bedst?
  Mange Andre folk siger nu i August / september ? Vi er lige flyttet ind i vores hus her, og er pt. i en snak med nabo om hvordan vi gør ? Hækken ønskes 160 cm høj. Der er et stort hul et sted i hækken , hvor der også vokser kristjørn ? Den skal vel graves op ?
  (0)Svar og se andres svar


 11. bjørn hansen
  Hvis det er ind til en nabo, så nej, med mindre naboen har givet samtykke. Til off.vej, spørg kommunen.
  (0)Svar og se andres svar


 12. christian
  hej må man skære 50cm af en hæk der er 180cm og den er for høj nu synes vi
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab