Hvis du efterisolerer dit loft, kan du både spare penge og CO2.Der er masser, du kan gøre i dit hjem, hvis du ønsker at nedsætte udslippet af CO2 og dermed hjælpe miljø og klima.

Danskere har et af verdens højeste CO2-udslip pr. indbygger. Forbruget af el, varme, dagligvarer og transport hos helt almindelige familier er den direkte årsag til to tredjedele af hele Danmarks CO2-udslip, der bidrager til den globale opvarmning.

Så meget CO2  udleder du

- I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr. dansker om året, og heraf har vi selv indflydelse på de 6 ton, siger Mette Vingaard fra Energistyrelsen.

De 6 ton skyldes forbrug af kul, olie og gas til varme, transport og el og til produktion af dagligvarer, og det er dem, du kan nedsætte.

Efterisoler og spar på CO2

Drop  glødepærerne og brug sparepærer i stedet - så sparer du CO2.Du kan nedsætte dit CO2-udslip ved både store og små tiltag i hjemmet. En af de ting, der virkelig giver noget i forhold til reduktionen af CO2, er en grundig efterisolering af dit hus. Hvis du efterisolerer loftet fra 50 mm til 250 mm, vil du kunne nedsætte CO2-udslippet i hjemmet med 1.000 kilo om året. Det vil give dig en besparelse på 3.500 kr., oplyser Klima- og Energiministeriet.

Men du kan opnå endnu større besparelser. Det gælder især i lidt ældre huse, hvor du vil kunne spare helt op til 50 procent på varmeregningen ved efterisolering.

De fleste parcelhuse i Danmark er bygget før 1979, hvor de første væsentlige stramninger af isoleringskravene blev indført, og derfor er de ældre huse generelt dårligt isolerede. Det er hovedsageligt, hvis ydervæggene ikke er isolerede, at du kan opnå store besparelser. Men i ældre ejendomme gavner det også at isolere under gulve i stueplan.

udledning af CO2Hvad er CO2, og hvorfor er det vigtigt at nedbringe udslippet?

CO2 er en luftart, som dannes ved afbrænding af organisk materiale.

Der er CO2 i menneskers og dyrs udåndingsluft. Men vi udleder også CO2, når vi producerer varme og el, og når vi bruger benzin og diesel i vores biler. Vi bidrager desuden til CO2-udledningen, når vi køber mad og andre produkter, som det har krævet energi at fremstille.

FN’s klimapanel vurderer, at den globale middeltemperatur i det 21. århundrede vil stige 2-4 grader, hvis vi ikke begrænser udledningen af drivhusgasser som f.eks. CO2. I værste fald vil temperaturen stige op til 6 grader, hvis den nuværende kurs fortsætter.

Disse temperaturstigninger vil have vidtrækkende konsekvenser for både mennesker og dyr.

Spar CO2 med sparepærer og hårde hvidevarer

Du kan ligeledes gavne miljøet ved en række mindre tiltag. Hvis du f.eks. udskifter det gamle B-mærkede kølefryseskab med et A++-mærket, eller hvis du udskifter almindelige pærer med elsparepærer, er du også med til at ændre CO2-regnskabet.

- Små ændringer kan også gøre en stor forskel, hvis mange gør det, siger Mette Vingaard.

Dårlige vaner afgør dit CO2-udslip

Men hvis du virkelig vil gøre en forskel, handler det om at ændre dine vaner og tænke miljøet ind i din hverdag.

Dårlige vaner betyder langt mere for ressourceforbruget og CO2–udslippet end nye tekniske løsninger, konkluderer seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

- Det er ikke sådan, at der ikke skal satses på f.eks. mere energieffektive el-apparater, det skal der naturligvis. Men to tredjedele af vores ressourceforbrug skyldes direkte forbrugsadfærden, siger Kirsten Gram-Hanssen.

Skru ned for varmen og spar CO2

Små justeringer af dine vaner vil have en stor indflydelse på dit CO2-forbrug. Hvis du f.eks. skruer én grad ned for radiatorerne, sparer du miljøet for 250 kilo CO2 om året. Du kan også tage kortere bade og vaske tøj ved lavere temperaturer. At hænge vasketøjet op i stedet for at bruge tørretumbleren kan ligeledes sænke dit CO2-udslip.

Forbruget af el kan du desuden nedsætte ved at huske at slukke for dine elektroniske apparater som tv, stereoanlæg og dvd i stedet for at have dem på standby. Her kan du købe en elspareskinne, som ved et enkelt tryk automatisk slukker de apparater, du har sat til den.

Hvor meget CO2 kan jeg spare?

Reduktion i kilo CO2 pr. årBesparelse i kroner
Grundig efterisolering af hus på 120 m2 (fra ingen til fuld isolering)4.90050 % af
varmeregningen
Efterisolering af loftet i hus på 120 m2 (fra 50 mm til 250 mm)1.0003.500
Skru ned for gulvvarmen fra 24 til 20 grader i et hus på 120 m2, der ikke har anden opvarmning4.6502.800
Hæng vasketøjet op i stedet for at bruge tørretumbler 3 gange om ugen210710
Udskift et B-mærket kølefryseskab med et A++ mærket115430
Skru én grad ned for radiatorerne (i et hus med gennemsnitligt varmeforbrug)2506 % af
varmeregningen
Udskift tre almindelige 60 watts pærer, der er tændt i 4 timer om dagen, med elsparepære110405
Sluk helt for tv, stereoanlæg og dvd frem for at lade dem stå på standby30115
Køb en CO2-kvote1.000Ingen

Kilde: Klima- og Energiministeriet