Luk for vandet, før du reparerer eller skifter vandhanen

Uanset, om du skal skifte eller reparere en vandhane, er det vigtigt at lukke for vandet, inden du begynder at løsne for bolte og møtrikker på dine vandforsyninger. Du må kun udskifte et blandingsbatteri eller vandhane, hvis der er en afspærringsventil umiddelbart inden hanen, fx under vasken eller inde i et skab. 

Luk for den lille afspærringsventil, som er placeret ved vandledningen til vasken eller luk for ejendommens hovedventil.

Når du har lukket for vandet, skal du sikre dig, at både det kolde og varme vand er lukket. Åbn for vandhanen. Hvis der kommer meget vand ud, har du ikke fået lukket ordentligt for vandet. Der kan godt være en smule vand tilbage  lad det i givet fald løbe ud.

Udskiftning af vandhane, hvis der ikke er en afspærringsventil

Kan du ikke selv lukke for vandet, fx hvis der ikke er en afspærringsventil, må du ikke begynde at reparere eller skifte vandhanen. Kontakt i stedet en autoriseret vvs'er.

Få en tæt vandhane i køkken, bryggers og badeværelse

Uanset i hvilket rum din vandhane sidder, skal du følge samme metode.

For at få din vandhane til at slutte tæt igen, skal du udskifte indmaden  kartouchen  til en ny. På ældre vandhaner hedder det en spindel overdel.

Det er vigtigt, at du køber en kartouche, der passer præcis til din vandhane. Inden du køber reservedelen, er det samtidig en god ide at tjekke priserne på en ny vandhane. I nogle tilfælde er det lige så billigt at købe en ny vandhane frem for en kartouche, men det er normalt mere bæredygtigt at bevare og reparere frem for at købe nyt.

Skift vandhanens kartouche eller pakning

  1. Skru forsigtigt håndtaget af vandhanen. Skru kartouchen løs med en svensknøgle og løft den op. Smør pakningerne i bunden med armaturfedt, eller skift til nye pakninger, inden du monterer den nye kartouche.
  2. Montér herefter forsigtig kartouchen i armaturet, så styrearmene i armaturet passer i kartouchen.
  3. Skru derefter kartouchen fast med fingrene og spænd efter med svensknøglen. Slut af med at montere vandhanens håndtag.

Sådan skifter du armatur eller blandingsbatteri

Når du har sikret dig, at der er lukket for vandet, skal du løsne møtrikkerne på vandrørene. Læg et viskestykke ved siden af, hvis der kommer lidt vand fra slangerne.

Frigør den gamle vandhane fra bordpladen

Bag vasken sidder vandhanen fast i bordpladen med 2 møtrikker. Løsn de 2 møtrikker med en svensknøgle. Det kan være lidt svært, da der ikke er så meget plads at arbejde på.

Når møtrikkerne er løsnet, kan du løfte den gamle vandhane fri.

Smid ikke de gamle møtrikker, o-ringe og pakninger væk. De kan genbruges, hvis de er i orden. Er de mørnet eller beskadiget bør de skiftes.

Montér den nye vandhane

Skub o-ringen op om slangerne på det nye armatur, og træk derefter slangerne ned gennem hullet i bordpladen, så o-ringen ligger mellem bordpladen og armaturet.

Under bordet trækker du derefter først pakningen på slangerne, så den hviler op mod bordpladen. Skru derefter armaturet fast med spændeskive og møtrik fast med fingrene.

Når du har sikret dig, at armaturet sidder lige, spænder du møtrikken under bordpladen helt fast med svensknøgle eller specialværktøj.

Hvis du skal købe en ny pakning eller o-ring, så tag den gamle med i byggemarkedet, så du får den rigtige størrelse med hjem.

Skru de nye vandrør fast

Montér nu de nye vandslanger på vandrøret med fingrene, og spænd dem fast med en svensknøgle. Typisk er slangen til den varme hane markeret med rød, mens den kolde er blå. Er de ikke markeret med farve vil venstre slange være den varme efter europæisk norm.

Passer vandslangerne ikke med de eksisterende vandrør, kan du købe en omløber i dit byggemarked.

Så er der vand i den nye hane

Så er den nye vandhane på plads. Åbn for afspærringsventilen eller hovedventilen og derefter for vandhanen og tjek, at der kommer vand ud.

Det tager ca. 30-60 minutter at skifte den gamle vandhane med en ny.