Det er en god idé at sommerlukke for fjernvarmen, da det kan give dig en besparelse på varmeregningen.

Hvor meget sparer du på at sommerlukke dit fjernvarmeanlæg?

Du sparer typisk 3-5 procent på din årlige varmeregning ved at sommerlukke dit fjernvarmeanlæg.

Endvidere får mange en årlig bonus af deres fjernvarmeselskab, hvis de sender fjernvarmevandet afkølet tilbage til fjernvarmenettet.

Sommerlukning af dit fjernvarmeanlæg forbedrer afkølingen, og dermed kan besparelsen blive endnu større. Omvendt risikerer du at skulle betale flere penge, hvis vandet er for varmt, når det sendes tilbage. Jo varmere vand jo højere ekstrabetaling.

Hvor stort et beløb du sparer, afhænger af prisen på fjernvarme.

I København, hvor fjernvarmen er forholdsvis billig, kan du typisk spare 500 kr., mens det er muligt at spare 1.000 kr. eller mere, hvis fjernvarmeprisen er høj.

Hvornår skal du sommerlukke for dit anlæg?

Sommerluk dit fjernvarmeanlæg, når du ikke længere har brug for varmen fra dine radiatorer.

Det afhænger både af dig selv og af vejret. Sommerluk.dk har udpeget 15. maj som officiel sommerlukkedag. Nogle gør det tidligere, mens andre venter til juni.

Tænd for dit fjernvarmeanlæg, når du har brug for varmen igen. Behov for varme opstår typisk i september eller begyndelsen af oktober.

Hvordan sommerlukker du for fjernvarmen?

Det kan være forskelligt fra fjernvarmeanlæg til fjernvarmeanlæg, hvordan det sommerlukkes. I billedserien i bunden af denne artikel kan du se, hvordan du sommerlukker en række forskellige anlæg.

Typisk foregår sommerlukning af fjernvarmen på denne måde:

  • Luk for sommerventilen og sluk cirkulationspumpen.
  • På næsten alle fjernvarmeanlæg er der en sommerventil. Drej den typisk en kvart omgang til højre, så den står på tværs af røret.
  • Sommerventiler kan se forskellige ud, men de har ofte et blåt eller rødt håndtag. Hvis du er usikker på, hvor sommerventilen er, kan du finde den ved at følge rørene fra dér, hvor din installation starter. Ventilen sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvand og en anden til radiatorer.
  • Hvis der ikke er en decideret sommerventil på dit fjernvarmeanlæg, er der typisk en afspærringsventil, der lukker for fjernvarmen. Drej på den, så der ikke er varme i rørene til radiatorerne.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du sommerlukker dit fjernvarmeanlæg, kan du kontakte din lokale vvs’er eller dit fjernvarmeselskab.

HUSK at sætte en mærkat på sommerventilen – så kan du huske, hvor den er næste gang, du skal bruge den.

Hvordan slukker du cirkulationspumpen?

Følg ledningen fra cirkulationspumpen til kontakten og sluk på kontakten.

Har du en cirkulationspumpe, som er fra før 2010, så husk at tænde for den i ca. 10 sekunder en gang om måneden, så pumpen ikke 'sætter sig fast'.

Hvordan tjekker du, at du har sommerlukket rigtigt?

Ca. en halv time efter, at du har drejet på sommerventilen og slukket for cirkulationspumpen, kan du gøre følgende:

  • Læg din hånd på det rør, der går ind i toppen af din radiator lige før det sted, hvor termostaten sidder. Hvis røret er koldt, er der sommerlukket. Hvis røret er varmt, er der ikke.

Hvordan tænder du for fjernvarmen igen?

Tænd for fjernvarmen igen ved at gøre det modsatte af, hvad du gjorde, da du lukkede. Typisk skal du altså tænde for cirkulationspumpen på kontakten og dreje sommerventilen fra lodret til vandret stilling (en kvart omgang).

Varmen vil typisk være lige så hurtig tilbage, som når du tænder for radiatorerne.

Kan alle fjernvarmeanlæg sommerlukkes?

Nej, der findes enkelte typer af fjernvarmeanlæg, der er opbygget, så du ikke kan sommerlukke. Men det drejer sig om ganske få.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din lokale vvs’er eller dit fjernvarmeselskab.

Hvordan sommerlukker du for varmen i din lejlighed?

Du kan ikke selv lukke for sommervarmen, hvis du bor i en lejlighed. Det er viceværtens eller varmemesterens opgave. Det er dog ikke altid, at det sker – i givet fald kan du bede ham om at gøre det.

Kan du sommerlukke oliefyr, gasfyr og pillefyr?

Ja. Mange fyr sommerlukker af sig selv som en del af den automatiske styring.

Har du ikke et sådan fyr, skal du selv lukke for sommerventilen og cirkulationspumpen manuelt.Typisk har fyret et radiator- og et vandhane-ikon. Stil fyret på vandhane-ikonet for at sommerlukke for varmen (så producerer anlægget kun varmt vand), og stil det tilbage til radiator-ikonet igen, når du vil have varme i radiatorerne igen.

Hvis du er i tvivl, kan du tjekke vejledningen til fyret, eller kontakt forhandleren eller et vvs-firma.

Hvad skal du være opmærksom på ved sommerlukning?

Sommerlukning af varmen kan give risiko for fugtproblemer, hvis

  • Sommeren er kold.
  • Du bor i et nyere hus med god isolering.
  • Der ikke luftes ud.

Husk derfor (også) at lufte godt ud med gennemtræk i din bolig om sommeren.

Vær opmærksom på, at gulvvarmen på badeværelset går ud, hvis gulvvarmen er vandbaseret og tilsluttet dit varmeanlæg.

Sommerluk IKKE for varmen, hvis du normalt har varme på i kælderen for at undgå fugt, med mindre kælderen kan affugtes på anden vis.

Hvorfor kan du ikke bare lukke for radiatorerne?

Du kan godt nøjes med at skrue ned på termostaten på radiatorerne om sommeren, men du sparer ikke lige så meget, som når du sommerlukker dit fjernvarmeanlæg.

Når du lukker for sommerventilen, lukker du nemlig både af for radiatorerne og for varmen i rørene mellem radiatorerne.

I alle boliger er der et varmetab i selve installationen, som om sommeren kan udgøre den største del af dit varmeforbrug.

Du sparer også penge ved at slukke for cirkulationspumpen. Jo ældre pumpen er, jo flere penge sparer du.

Sådan lukker du dit fjernevarmeanlæg

Sommerventilen sidder forskelligt og varierer i udseende afhængigt af dit fjernvarmeanlæg. I denne billedserie, der er lavet i samarbejde mellem HOFOR og Videncentret Bolius, kan du se eksempler på, hvor sommerventilen sidder på forskellige anlæg. På alle billeder er sommerventilen markeret med en grøn ring.