Kort resumé

 • Ved at sænke temperaturen i din varmtvandsbeholder fra 60 til 55 grader, kan du typisk spare 2-3 procent på varmeregningen.
 • En temperatur på 55 grader er nok til at forebygge bakterievækst og legionella, og det er stadig varmt nok til daglig brug til fx opvask.
 • Mål vandtemperaturen ved den fjerneste hane med et stegetermometer, og justér for at opnå den optimale temperatur.

Du kan spare penge, hvis du sænker temperaturen i varmtvandsbeholderen.

I et almindeligt parcelhus udgør energiforbruget til det varme vand i vandhanen typisk 15-25 procent af det samlede energiforbrug til opvarmning. Hvis du bor i et typisk parcelhus, kan du spare 2-3 procent på varmeregningen ved at sænke temperaturen i varmtvandsbeholderen fra 60 til 55 grader.

Hvor høj skal temperaturen i varmtvandsbeholderen være?

Mange tror fejlagtigt, at der skal være en så høj en temperatur som muligt i varmtvandsbeholderen for at nedsætte risikoen for bakterier som fx legionella, og derfor har de skruet for højt op.

Men ud over at en høj temperatur giver et større varmetab – da der er større forskel på varmen i vandet og omgivelserne – giver det også mere aflejring af kalk i rørene.

En temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved vandhanen er nok til at holde legionella og andre bakterier nede og er stadig varmt nok som opvaskevand. Myndighederne anbefaler en temperatur i vartmvandsbeholderen på 55 grader. 

Hvis du har fjernvarme, giver en lavere temperatur i det varme brugsvand endvidere en lavere returtemperarur på det vand (som er blevet brugt til opvarmning af radiatorer og som varmt brugsvand), du leverer tilbage til fjernvarmeværket. Dermed formindsker du risikoen for det strafgebyr, som forbrugere af fjernvarme kan få, hvis de har en for dårlig afkøling af returvandet.

Hvordan tjekker du temperaturen på det varme vand?

 • Skru helt op for det varme vand i den vandhane, der er længst væk fra varmeanlægget.
 • Fyld et glas og sæt et stegetermometer i.
 • Er temperaturen over 50 grader, er vandet i din anlæg for varmt.

Hvordan finder du den rigtige vandtemperatur?

Skru ned for temperaturen i varmtvandsbeholderen, og tjek temperaturen i vandhanen således:

 • Vent 3-5 timer og mål temperaturen på det vandet i den hane, der er længst væk fra varmeanlægget.
 • Lad det varme vand løbe, fyld et glas med det varme vand og mål temperaturen med et stegetermometer. Et stegetermometer måler som regel vandtemperaturen mere nøjagtigt end temperaturmåleren på selve anlægget.
 • Hvis temperaturen er lavere end 50 grader, har du skruet for meget ned for varmen. Skru lidt op igen og gentag ovenstående.

Hvor meget kan du spare på at sænke vandtemperaturen i din varmtvandsbeholder?

Ved at sænke temperaturen i en varmtvandsbeholder på 100-110 liter – normalstørrelsen i et parcelhus – fra 60 til 55 grader, kan du spare 2-3 procent.

Hvor meget du sparer afhænger bl.a. af prisen på varmen, og hvad udgangstemperaturen er. Skruer du fx ned fra 65 til 55 grader, er besparelsen 4-6 procent.

Store energibesparelser i etageboliger

Hvis du bor i en i en etageejendom, har du også mulighed for at spare penge på varmeregningen ved både at sænke temperaturen i varmtvandsbeholderen og isolere rørene med det varme brugsvand. Men her er det typisk en vicevært, en ejerboligbestyrelse eller en andelsbestyrelse, der har ansvaret for at udføre sådanne tiltag.

Energirådgiver Flemming Jensen, HOFOR, anslår, at der kan spares mange penge på det varme vand i mindst halvdelen af landets etageboliger, hvis man gør disse tre ting:

 1. Sænk temperaturen i varmtvandsbeholderen til 55 grader.
 2. Isolér vandrørene (der er typisk 60 meter varmtvandsrør pr. opgang).
 3. Regulér brugsvandscirkulationen ved at montere strengreguleringsventiler.

Sådan beregner du besparelsen på dit varme vand

Hvis du vil finde ud af, hvor meget du konkret sparer på at sænke temperaturen i din varmtvandsbeholder, kan du lave en før/efter-aflæsning af dit anlæg, mens der er sommerlukket for varmen til radiatorerne. For når du har lukket for varmen, bruger du kun energi til at opvarme det varme vand.

 • Fjernvarmeanlæg: Har du fjernaflæsning med adgang til forbrug online, kan du følge og tjekke forbruget her før og efter dine energitiltag. Har du ikke har fjernaflæsning, kan du aflæse din måler en uge, hvor du ikke har sænket temperaturen og sammenligne den med en uge, hvor du har sænket temperaturen – det skal være to normale uger, hvor du ikke har ekstraordinært mange badende gæster eller andet, der påvirker vandforbruget i unormal retning. Måleren viser dit forbrug i kilowatt eller megawatt – gang det mindre forbrug med prisen pr. kilowatt/megawatt gange 52 uger.
 • Naturgasanlæg: Aflæs forbruget af gas i kubikmeter på din måler over en normal uge før og efter dine energitiltag og gang med kubikmeterprisen for gas.
 • Oliefyr: Her kan du desværre ikke rigtig aflæse noget om forbruget: Men som på de øvrige typer fyr, er det muligt at indstille fyret til forskellige ting fx fremløbstemperatur mv.