Vi skruer op for varmen, når kulden kommer, og det begynder at blive koldt derhjemme. 

Men i løbet af fyringssæsonen kan det være svært at have en fornemmelse af, om du bruger mere eller mindre varme end sidste år. 

Det kan være en god idé at følge med i sit varmeforbrug – også oftere end den ene gang om året, hvor du aflæser dit årlige varmeforbrug. Så kan du nå at opdage, hvis du pludselig bruger meget mere varme end normalt, inden ekstraregningen kommer.  

Generelle råd til at følge dit varmeforbrug

Uanset hvilken opvarmningsform du har derhjemme, skal du begynde at notere dit forbrug jævnligt – for eksempel en gang om måneden – for at have et sammenligningsgrundlag. Du kan registrere forbruget fra det øjeblik, du tænder for varmen i dit hus – indtil da vil det kun være det varme vand, du registrerer. 

Begynder du at notere i år, kan du altså næste år følge med i, om du bruger mere eller mindre varme end det foregående år. 

Du kan som regel også kontakte dit varmeselskab og høre, hvad et normalt forbrug ligger på, hvis du lige er flyttet ind i en ny bolig, eller du ikke ved, hvad du skal sammenligne med.

Vær opmærksom på forhold, der kan påvirke varmeforbruget

Vær opmærksom på, om nogle forhold har ændret sig. Det kan være ændret adfærd eller nye vaner. Det kan også være, I var tre uger på ferie i november sidste år, har lavet en udbygning af huset, nedlagt en brændeovn eller noget fjerde. 

Tjek antallet af graddage

Når du er begyndt at følge dit varmeforbrug, er det også værd at tjekke antallet af graddage. Graddage er et udtryk for, hvor koldt det er udendørs, og hvor meget energi der bruges til at opvarme rummene i boligen. Graddagene bliver beregnet af Teknologisk Institut. 

Måske bruger du meget mere varme en måned, mens hvis den har været markant koldere end sidste år, kan det være forklaringen. 

Tjek om din varmekilde bliver udnyttet optimalt

Uanset om du får varme fra et gasfyr, oliefyr eller fjernvarme, vil varmekilden miste sin effekt gradvist, jo ældre den bliver. Det sker gradvist, så det kan være svært at gennemskue, om et stigende forbrug skyldes en kold vinter, små ændringer i dine vaner eller et gammelt fyr. Men det er værd at have i baghovedet, om dit fyr eller lignende nærmer sig en udskiftning, hvis du oplever, at forbruget stiger fra år til år. 

Har du et nyere anlæg kan det også være, at du kan udnytte din varme bedre. Det er muligt at få en bedre styring af nyere gasfyr, fjernvarmeanlæg og varmepumper ved at bruge en udeføler, hvor varmeanlæggets effekt reguleres i forhold til den udvendige temperatur. Så hvis du ikke har det, kan du overveje denne løsning. En god termostat på radiatorer eller rumtermostater vil også sikre et mere effektivt forbrug. 

Sådan aflæser du dit varmeforbrug

Fjernvarme

Bor du i hus med fjernvarme, sidder der en måler på anlægget – det gælder, uanset om du har et direkte eller indirekte anlæg. Aflæs måleren og følg dit forbrug på denne måde. 

Varmepumper

På luft til vand-varmepumper og væske til vand-varmepumper (jordvarmeanlæg) sidder der en bimåler, som registrerer forbruget. Forbruget bliver aflæst i kWh, og du kan sammenligne dit forbrug med sidste år. 

Hvis du har en luft til luft-varmepumpe, er det lidt sværere at aflæse forbruget, for det kan aflæses på den almindelige elmåler, og derfor vil dit varmeforbrug være blandet sammen med det almindelige elforbrug. Det gælder dog stadig, at du kan aflæse forbruget og sammenligne med tidligere års forbrug, og hvis din adfærd eller ydre forhold ikke har ændret sig, kan du sammenligne tallene. 

Fælles for varmepumperne er, at hvis du på kort tid pludselig når et forbrug, der er lige så højt som hele sidste år, så kan der være noget galt med varmepumpen. 

Naturgasfyr

Bliver dit hus opvarmet med naturgas, sidder der en måler, som du kan aflæse. På den måde kan du følge dit forbrug af naturgas. 

Oliefyr

Der sidder en måler på tanken, og her kan du holde øje med, hvor meget olie, der bliver fyldt på. Har du en aftale med et olieselskab, der automatisk kommer og fylder tanken op, må du holde øje med, hvor meget der bliver fyldt på. 

Følg dit forbrug digitalt hos dit forsyningsselskab

Uanset om det er dit fjernvarme-, naturgas- eller elforbrug, du ønsker at følge med i, tilbyder de fleste forsyningsselskaber at kunne følge det digitalt på deres hjemmeside eller via en app. Her kan du se oversigt og grafer over forbruget. Nogle tilbyder endda mulighed for overvågning og advisering. 

Se mere på dit forsyningsselskabs hjemmeside eller kontakt dem for at høre, hvad dine muligheder er.

Lejligheder

I lejligheder kan du aflæse forbruget på den enkelte radiator. Der findes forskellige typer af målere, og vi har samlet nogle generelle tips herunder. 

Bor du i en lejlighed, hvor der ikke er individuelle målere, men hvor varmeforbruget bliver aflæst fælles og udregnet efter en fordelingsnøgle, kan det være svært at følge med i dit forbrug. Har du en fornemmelse af, at naboen fyrer for gråspurvene, kan du prøve at se, om du kan få opsat målere på de enkelte radiatorer. 

Du kan læse mere om de forskellige typer på ista Danmarks hjemmeside.

Fordampningsmålere

Målere af typen CL-7, CL-8, CL-48 og 'exemper' er fordampningsmålere.

Hold øjnene lige ud for væskens overflade for at aflæse helt korrekt. Du kan få brug for en lommelygte, når du aflæser disse målere. 

I målerne med to væskerør er væsken til venstre en kontrolvæske. Farven på væsken bliver skiftet fra år til år. 

Elektroniske varmemålere

Målere af typen SPM-1 og SPM-2 er simple, elektroniske målere. 

På SPM-1 kan du blot aflæse dit aktuelle forbrug, og ud fra dette kan du udregne dit forbrug siden din sidste aflæsning. 

På SPM-2 kan du både aflæse dit aktuelle forbrug og dit samlede forbrug på den dato, hvor måleren sidste gang blev aflæst og nulstillet. Det betyder, at du kan følge med i, hvor meget du har brugt sammenlignet med sidste års samlede forbrug. 

Elektroniske målere med målerfaktor

Doprimo-målerne er elektroniske varmemålere, der, alt efter model, viser færre eller flere tal. 

Den første model viser forbruget siden sidste skæringsdato samt datoen for sidste registrerede aflæsning. 

Den seneste model kan både vise forbrug siden sidste skæringsdato, sidste og forrige registrerede aflæsning samt næste skæringsdato. 

Fælles for modellerne er, at du skal gange dit forbrug med en målerfaktor, som fremgår af din regning. Målerfaktoren tager højde for, at ikke alle radiatorer har samme størrelse eller leverer den samme mængde varme. 

Hvad kan du gøre ved din bolig for at spare på varmen?

Hvornår kan det betale sig at skifte vinduer eller ruder?

Hvilke mindre tiltag kan hjælpe dig til at spare på varmen?

Hvorfor bør du se nærmere på dit varmeanlæg?

Hvorfor bør du se nærmere på dit varmeanlæg?

chevron_left
chevron_right