Hvad er en tætningsliste?

En tætningsliste er den liste, der sidder mellem ramme og karm på et vindue eller en dør. Typisk vil den være placeret i et hulrum mellem fals og karm.

Det er vigtigt, at en tætningsliste har fleksible egenskaber, så den kan dæmme op for dørens eller vinduets forskydninger, udvidelser og sammentrækninger. Denne egenskab betegnes som tilbagespringsevnen.

Hvilke typer tætningslister findes der?

Der findes mange forskellige typer tætningslister. De fremstilles normalt af kunststofmaterialer, men der findes også tætningslister, hvor der på en tynd træ-, plast- eller aluliste er fæstnet en kunststofliste.

Tætningslister med gummimateriale, fx EPD-gummi eller silikonegummi er blandt de mest velegnede til tætning.

Til gengæld kan selvklæbende hvide tætningslister af skumnylon ikke anbefales, da de kun har en begrænset tæthed og levetid. Vær desuden opmærksom på, at visse typer tætningslister af kunststof ikke er egnet til tætning på overflader malet med akrylmaling, idet akrylmalingen og tætningslisten vil kunne klæbe til hinanden.

Tætningslister af pvc er også forbundet med problemer, da de indeholder blødgørende stoffer, som kan trænge ud i træet og skade vinduets eller dørens træbeskyttelse.

Hvorfor skal tætningslister tjekkes?

Utæthed i et vindue eller en dør betyder først og fremmest varmetab og træk. Det skal tætningslister forhindre.

Effektive tætningslister begrænser udstrømningen af varm luft og forbedrer samtidig indeklimaet, idet kuldenedfaldet, dvs. træk, mindskes væsentligt.

Derudover reducerer tætningslister indtrængende støj.

Hvordan tjekker du tætningslisterne?

Når du gennemgår tætningslister for fejl, er der 4 ting, du bør være særligt opmærksom på:

  • Tætningslisten er monteret forkert, så den ikke tætner tilstrækkeligt.
  • Tætningslisten er en forkert type. Fx kan den være for stor, så vinduet eller døren ikke kan lukke ordentligt.
  • Tætningslisten har tydelige fejl og skader som fx revner eller steder, hvor de har løsnet sig fra underlaget.
  • Tætningslisten er så gammel, at den ikke er elastisk mere, hvilket forringer tilbagespringsevnen. Test dette ved at trykke på listen. Springer den tilbage, er den ok. Hænger den derimod lidt, inden den når sin oprindelige form, mangler den elasticitet.

Tætningslisten er monteret forkert

Tætningslisten skal sidde, så træværket klemmer den sammen. Sidder listen forkert, skal du fjerne den og montere en ny.

Hvad gør du ved dug på ruderne?

Oplever du dug i et vindue med koblede rammer eller forsatsramme, selvom du har opsat tætningslister i rummet mellem de 2 glas, kan du prøve følgende:

  • Høvl lidt på den yderste rammes kanter

eller

  • Bor et par huller på 5 mm i både underramme og overramme for at etablere ventilation. Hullerne skal have lidt udadgående hældning, så slagregn ikke trænger ind i dem.
  • Behandl skruehullerne med træbeskyttelse og gerne maling.

Nu vil den fugtige rumluft indefra, der kan trænge igennem selv de bedste indvendige tætningslister, blive ventileret ud til det fri igennem hullerne eller igennem de yderste false, og du vil slippe for problemer med dug på vinduerne.

På vinduer, der har en termorude i en ramme, og på døre placeres tætningslisten indvendigt i falsen eller synligt på karmen, så den støder op til den oplukkelige del.

I nogle tilfælde vil der ikke være plads til en tætningsliste i falsen i den side, hvor hængslerne sidder - den vil derfor blive vredet af, når døren eller vinduet åbnes. I så fald skal du sætte listen på karmen i stedet.

I vinduer med koblede rammer eller vinduer med forsatsrammer, skal du sørge for at tætne mellem det glas, der vender ind mod boligen, og den udvendige rude.

Dvs., at tætningslisten skal placeres mellem de 2 ruder eller karme, så varmen fra boligen forhindres i at slippe ud i mellemrummet mellem glassene.

Den yderste vinduesramme må til gengæld ikke være forsynet med tætningsliste, da udeluften skal kunne komme ind og sikre ventilation, ellers vil der opstå dug i mellemrummet mellem ruderne.

Tætningslisten passer ikke

Er tætningslisterne for tykke, kan døren eller vinduet komme til at sidde i spænd, og de vil være meget svære at lukke. Det ødelægger listerne, og med tiden bliver dør og vindue deforme.

Fjern tætningslisterne, og få målt ordentligt op, så du kan udskifte dem med den rigtige størrelse lister. 

Du kan måle op sådan:

  • Brug et stykke modellervoks.
  • Anbring det i falsen på døren eller vinduet.
  • Luk til.

Nu har du et præcist aftryk af mellemrummet og ved, hvor tyk sprækken er, og dermed hvor bred tætningslisten skal være.

Tætningslisten er skadet eller gammel

Er tætningslisten gammel og slidt, kan den løsne sig, revne eller miste sin elasticitet. I så fald skal den skiftes.

Vinduer og døre kan også trænge til at få monteret tætningslister steder, hvor der ikke er nogen, fx hvis det trækker ind.