Hvor meget koster et nybygget hus, en ny terrasse eller en ny vaskemaskine? De fleste kan måske finde ud af, hvad det koster i kroner og ører, men til gengæld kan det være sværere at finde ud af, hvad det koster på klimakontoen.

Men det er faktisk muligt at få svar på, hvor meget et nybygget hus, en ny terrasse eller en ny vaskemaskine belaster klima. Det sker i form af en livscyklusvurdering, også kaldet LCA, der er en opgørelse over klimaaftrykket.

En LCA kan være med til at gøre det tydeligt, at nogle materialer, ting eller byggerier belaster klimaet mere end andre. Fra 2023 skal alle nye parcelhuse faktisk have en LCA, når man søger om byggetilladelse, og fra 2025 bliver der efter planen indført CO2-grænser, som et nybygget parcelhus skal overholde.

Hvad er en LCA?

LCA står for ”Life Cycle Assessment”, som på dansk er oversat til livscyklusvurdering. Den udregner klimaaftrykket for et materiale, produkt eller byggeri i hele livsfasen, heriblandt CO2-udledningen.

Bygningens livscyklusvurdering (LCA) er opdelt i fem faser og 17 moduler

 1. Produkt
  Denne fase dækker over udvinding af råstoffer, transport til fabrik og fremstilling af produkterne, herunder energiforbrug til omsmeltning eller anden form for bearbejdning.

 2. Byggeproces
  Denne fase dækker over transport til det sted, hvor materialet eller produktet skal bruges. Derudover dækker den over CO2-udledningen under opførelse/montering, fx hvis en kran skal løfte materialer på plads, eller en boremaskine bliver brugt til at skrue skruer i samlinger.

 3. Brug
  Denne fase dækker over brug, vedligeholdelse, reparation, udskiftning og renovering. Den dækker også over energiforbruget, bådet forbruget af el, vand og varme i et parcelhus eller forbruget af vand og strøm ved brug af en vaskemaskine. Denne fase dækker som regel mange år og er afhængig af vores adfærd i boligen.

 4. Endt levetid
  Denne fase dækker over nedtagning/nedrivning, transport af de brugte materialer, affaldshåndtering og bortskaffelse.  

Derudover er der en fase, der ser nærmere på potentialet for genbrug og genanvendelse.

LCA’en beregner CO2-udledningen af alle faserne tilsammen.

Hvad kan du bruge en LCA til?

En LCA tager ikke kun højde for klimabelastningen ved produktionen, men medregner også fx transport, levetid og byggeaffald. Selvom den nye træterrasse måske skal repareres undervejs, tager livscyklusvurderingen højde for det.

En LCA er derfor et værktøj, man kan bruge, hvis man ønsker at træffe bæredygtige valg og vælge materialer, der udleder så lidt CO2 som muligt.

Livscyklus for din bolig

Hold musen hen over de røde cirkler, eller klik/tryk på cirklerne for at læse om de forskellige faser af boligens livscyklus. Illustration: Rasmus Bjørnholdt Sørensen.

Hvor finder du en LCA?

Skal du i gang med byggeriet af et nyt parcelhus, vil det typisk være en ingeniør eller håndværkerne, som står for indsamlingen af data og den endelige beregning af den LCA, som skal vedlægges byggeansøgningen.

Hvis du vil finde en LCA for et produkt eller et materiale, kan du blandt andet kigge i den EPD, som ofte er lavet til produktet. En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklaration, der bl.a. beskriver produktet eller materialets indhold, og hvilke egenskaber det har, og så indeholder en EPD altid en LCA, der blandt andet viser CO2-aftryk og ressourceforbrug.

Selve CO2-aftrykket fra et materiale eller produkt står i diagrammet til sidst i EPD’en under "GWP" (Global Warming Potential). Der kan du se, hvor mange kilo CO2 der udledes i de forskellige faser af produktets levetidm i forhold til hvor store mængder af materialet eller produktet der bruges. 

Du kan finde mange EPD’er på nettet i dag. Mange af de større producenter af byggematerialer har i dag fået lavet EPD’er for samtlige af deres produkter, som oftest kan findes på deres egne hjemmesider.  

Der findes også større databaser, hvor EPD’erne er samlet, bl.a. hos EPD Danmark og på Bygdok.dk. Du kan også anvende LCAbyg, som er et frit tilgængeligt værktøj til udregning af LCA for et byggeri udviklet af Build, Aalborg Universitet.