Skrot din gamle brændeovn og få 2.000 kroner – sådan

Hvis din gamle brændeovn var fra 1990 eller før, kunne du få tilskud, hvis du brugte skrotningsordningen. Ordningen blev dog nedlagt, men nu er der planer om at genindføre den.

Du kan få ca. 2.000 kr. for at skrotte din brændeovn med den nye skrotningsordning - læs hvordan

Der er sat 45 millioner kr. af til skrotningsordningen for brændeovne, og pengene fordeles efter først til mølle-princippet. Arkivfoto

Du kan ikke længere få penge for at skrotte din gamle brændeovn i forbindelse med den skrotningsordning for brændeovne, der blev indført i efteråret 2015. Skrotningsordningen udløb ved udgangen af 2016.

Ordningen var for brændeovne fra 1990 eller før. Man fik et tilskud på 2.150 kr., men Miljø- og Fødevareministeriet forventede udgifter på 150 kr. plus moms til den lokale skorstensfejer for at tjekke ovnens alder, og at den gamle ovn var skrottet - derfor fik man reelt omkring 2.000 kr. i hånden.

Tilskuddet var ikke skattepligtigt.

Hvem kunne få tilskud for at skrotte brændeovnen?

Ny skrotningsordning måske på vej

En ny, midlertidig skrotningsordning for brændeovne er måske på vej. I hvert fald foreslår regeringen i sit luft- og klimaudspil "Sammen om en grønnere fremtid", som blev præsenteret 9. oktober 2018, at en skrotpræmie for ældre brændeovne genindføres fra 2019.

Regeringen vil sætte 46 millioner kr. af til skrotningsordningen, og tanken er, at boligejerne får 2.000 kr., hvis de kasserer deres brændeovn fra før 1991.

Om skrotningsordningen indføres igen, og hvad den præcist kommer til at indeholde, afgøres af kommende politiske forhandlinger.

Du kunne få tilskuddet på 2.150 kr., hvis din brændeovn var fra 1990 eller ældre og var tilsluttet skorstenen, da skrotningsordningen blev annonceret 29. oktober 2015. Det var kun muligt at få ét tilskud pr. adresse og ét tilskud pr. person. 

Du kunne få tilskud, hvis brændeovnen var tilsluttet i din ejerbolig, eller hvis:

  • Brændeovnen var installeret i dit sommerhus.
  • Du ejede brændeovnen i din andelsbolig. Hvis andelsboligforeningen ejede brændeovnen, skulle bestyrelsen godkende skrotningen, men det var stadig dig, der fik tilskuddet - en andelsboligforening kunne ikke modtage tilskuddet.
  • Du som lejer ejede brændeovnen installeret på lejemålet, og det var accepteret af din udlejer. 

Du kunne også få tilskud til at skrotte din gamle pejseindsats, hvis den var fra 1990 eller tidligere.

Der var sat 45 millioner kr. af til skrotningsordningen, og pengene blev fordelt efter først til mølle-princippet. Der var penge til skrotning af i alt 21.000 gamle brændeovne – der er omkring 150.000 brændeovne fra 1990 og før i Danmark.

Skrotningsordningen gjaldt indtil udgangen af 2016.

Hvordan finder du ud af, om din brændeovn er fra før 1990?

Det er ikke helt så simpelt at finde ud af, om din brændeovn er fra før 1990. Men som tommelfingerregel har brændeovne fra 1990 intet serienummer og ingen eller en mindre glaslåge. 

Få din lokale skorstensfejer til at hjælpe med at opklare, om din brændeovn er fra før 1990.

Hvordan ansøgte du om tilskuddet?

Du skulle kontakte din lokale skorstensfejer, der skulle udfylde en skrotningsattest for dig. Herefter kunne du søge om skrotningstilskud sådan:

  • Gå ind på den digitale ansøgningsportal.
  • Brug dit NEM-ID.
  • Indtast de oplysninger, du bliver bedt om.
  • Upload en underskrevet skrotningsattest.

Hvis du var fritaget for digital post fra det offentlige, kunne du ansøge om skrotningstilskuddet på en papirblanket om tilskud til skrotning af brændeovn. Papirblanketten fik du ved at kontakte Miljøstyrelsens skrotningssekretariat .

Hvordan fik du skrotningspræmien?

Hvis din brændeovn blev godkendt til at få tilskud, fik du tilskuddet på 2.150 kr. indsat på din registrerede NEM-konto inden for 10 hverdage. 

Hvordan skiller du dig af med din brændeovn?

Aflevér din gamle brændeovn på kommunens genbrugsstation eller hos en skrothandler.

Du må ikke sælge eller give din gamle brændeovn væk, da den ikke lever op til de nuværende krav til partikeludledning. 

Hvorfor er det en god idé at skrotte din gamle brændeovn?

Ældre brændeovne udleder langt flere sundhedsskadelige partikler end nyere brændeovne. For år tilbage var der intet krav om, hvor mange partikler en brændeovn måtte udlede – i begyndelsen af 2015 blev der indført lovkrav om, at nye ovne kun må udlede 5 gram partikler pr. kilo brænde. 

Samlet kommer 70 % af den danske partikeludledning fra brændefyring, og tusinder af danskere får årligt astma og bronkitis som følge af forurening fra brændeovne. 

Samtidig er det muligt at spare penge ved at købe en ny brændeovn, da nyere brændeovne udnytter varmen langt bedre, så du kan bruge mindre brænde i brændeovnen. Typisk kan du spare 15-25 % af brændeforbruget med en ny brændeovn i forhold til en brændeovn fra 1990, og op til 40 % hvis du skifter til en brændeovn med automatisk styring. 

Et regnestykke, som Bolius tidligere har lavet, viser, at tilbagebetalingstiden ved at købe en ny, automatiseret brændeovn med en effekt på ca. 4 kW til 15.000 kr. er 6,8 år, hvis du har et mellemstort, årligt forbrug på 5 m3 brænde (2,5 brændetårne). Regnestykket er uden tilskuddet i skrotningsordningen. 

Vær opmærksom på, at du skal betale for en ny tilmeldingsattest til skorstensfejeren, hvis du skal have en ny brændeovn.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab