Mange boligejere ser med spænding frem mod midten af 2020, hvor der kommer der nye og mere retvisende ejendomsvurderinger.

Nu ligger det ifølge Vurderingsstyrelsen fast, at op mod 80.000 boligejere vil blive tilbudt en vejledende ejendomsvurdering den 30. oktober i år. Testvurderingerne skulle oprindeligt være udsendt før sommerferien.

Nyheden kommer i kølvandet på skatteminister Morten Bødskovs (S) udmelding om, at de nye boligskatteregler træder ikke i kraft i 2021 som planlagt, men først i 2024.

Konkret er 50.000 ejendomme, der ejes af 80.000 boligejere, i spil til et tilbud om en ny ejendomsvurdering. De 50.000 ejendomme er udvalgt blandt landets enfamilieboliger. Derudover er der ikke andre kriterier for udvælgelsen.

Prøvevurderinger skal fjerne fejl

Formålet med de vejledende vurderinger er at sikre, at fejlene fra tiden med det gamle ejendomsvurderingssystem kan ryddes af vejen, inden der åbnes for sluserne og ca. 2,2 mio. juridisk bindende vurderinger sendes ud.

Samtidig skal de nye vurderinger være så præcise og lette at forstå som muligt.

Hvis du er blandt de udvalgte boligejere, vil du modtage en besked i din eBoks. Ifølge Videncentret Bolius’ oplysninger skal du, hvis du vælger at sige ja til en vejledende vurdering, svare på nogle spørgsmål om fremstillingen af datagrundlaget og kommunikationen omkring vurderingen og den anvendte metode.

Nye ejendomsvurderinger længe undervejs

I 2016 afsatte et flertal i folketinget 2,7 milliarder kroner i 2016 til udvikling og drift af det nye vurderingssystem.

Beløbet skulle også gå til en 'omfattende opmanding' på personalefronten, fordi man forventede mange klagesager fra boligejerne, som i flere år havde været uden mulighed for at klage over de misvisende ejendomsvurderinger.

Folketinget reagerede dengang i et forsøg på at genoprette tilliden til de offentlige vurderinger, efter at Rigsrevisionen i 2013 kritiserede vurderingerne for at være de mest fejlagtige nogensinde.

Nye vurderinger skal være juridisk forsvarlige

Oprindeligt havde den daværende regering regnet med, at det nye vurderingssystem skulle træde i kraft i 2019, så boligejerne med det samme skulle betale grundskyld på baggrund af de nye vurderinger.

Men i maj 2018 meddelte den daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V), at de nye vurderinger ville blive udsendt løbende i 2019. Dermed ville boligejerne først skulle betale grundskyld af de nye vurderinger i 2020. 

Skatteministeriet begrundede dengang forsinkelsen med, at det sagsbehandlingssystem, der skal sikre, at hver enkelt boligejers sag kan håndteres på en sikker og ensartet måde af Vurderingsstyrelsen, ikke ville nå at blive klar. Dermed var der en risiko for, at sagsbehandlingen ikke ville være juridisk holdbar.

Ny boligskat udsat til 2024

På trods af forsinkelserne er sidste punktum ikke sat i sagen endnu. Onsdag den 23. oktober offentliggjorde skatteminister Morten Bødskov (S) resultaterne af regeringens eftersyn med skattesystemet.

I den forbindelse annoncerede skatteministeren, at de nye boligskatteregler ikke træder i kraft i 2021 som planlagt, men først i 2024.

Den nye udsættelse skyldes, at it-systemerne ikke bliver klar til planlagt tid. Det drejer sig konkret om store problemer med den algoritme, der skal fastsætte værdien af grunde og boliger.

De nye ejendomsvurderinger kort fortalt

  • 2013: Rigsrevisionen kritiserer SKAT's vurderingssystem for at være upræcist.
  • 2013: Den nye vurdering for 2013 suspenderes og 2011-vurderingen gælder frem til et nyt vurderingssystem er udarbejdet.
  • 2016: Regeringen indgår en bred politisk aftale om den fremtidige boligbeskatning.
  • 2018: Det nye vurderingssystem skulle efter planen være færdigudviklet.
  • 2019: I andet halvår 2019 vil op mod 80.000 boligejere få mulighed for at få testvurderet deres ejerbolig, ligesom der i efteråret 2019 udsendes informationer til samtlige boligejere om vurderinger og boligskat.
  • 2020: I juli udsendes de første bindende vurderinger, der får skattemæssig effekt fra 2021.
  • 2020: Fra og med juli modtager boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, løbende besked om tilbagebetalingens størrelse. De nye vurderinger udsendes løbende gennem året. 
  • 2020: I løbet af andet halvår 2020 bliver der åbnet op for adgang til klager over vurderingen. 
  • 2021: Vurderingsstyrelsen starter sagsbehandlingen af klager i januar.