Hvilke fordele og ulemper har tæpper for indeklimaet? 

Der er flere indeklimamæssige fordele ved at have tæpper i boligen. Først og fremmest forbedrer tæpper gangkomforten, ligesom de både er med til at dæmpe lyd og virke temperaturisolerende. Hvis du fx bor i en muremestervilla fra 1930’erne, som typisk har en meget ringe isoleringsevne i etageadskillelsen, kan det være en fordel at få tæpper lagt ud, da det vil være mindre fodkoldt. 

Ulempen er, at tæpper samler let støv, dyrehår og andre partikler. De kan heller ikke gøres helt lige så rene som glatte gulve. Ifølge Arbejdstilsynet er der flest problemer med støv i lokaler med tæpper.

Har du eller andre i husstanden allergi, astma eller andre luftvejslidelser, er det derfor en skidt idé at lægge tæpper på gulvet i din bolig. Du bør derimod vælge et gulvmateriale med en relativt glat, rengøringsvenlig overflade som fx træ, linoleum, klikgulv eller klinker.

Har ingen i husstanden allergi eller luftvejslidelser - og gør I hyppigt rent - kan tæpper være en god og dekorativ løsning, der både forbedrer gangkomforten og den oplevede temperatur i gulvhøjde. Navnlig børnefamilier vil nok have glæde af tæppernes lyddæmpende egenskaber.

Kan tæpper bidrage til at forbedre luftkvaliteten i din bolig?

Brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning offentliggjorde i 2006 en tysk undersøgelse, der konkluderede, at der var mindre svævestøv i rum med gulvtæpper end i rum med glat gulv, fordi tæpperne bandt støvet til sig. 

Resultaterne af det tyske forsøg afvises af danske arbejdsmedicinere samt eksperter fra Astma-Allergi Forbundet. Herfra fremhæves det omvendt, at selvom tæpper binder støv og andre potentielle allergener, vil fysiske påvirkninger, som eksempelvis fodtrin, hyppigt hvirvle en del af partiklerne op igen. Hvis ikke tæpper rengøres effektivt, kan de være med til at forringe indeklimaet.

Især gulvtæpper i soveværelser kan være med til at forværre folks astma eller allergi, da støv, som bl.a. består af pollen og dyrehår, har lettere ved at rejse sig op i luften, så de derefter kan indåndes, mens man sover. 

Et forskningsprojekt fra SBi kunne give anledning til at tro, at tæpper og gardiner er gode at have i boligen, når man er allergiker, for laboratorieforsøg viser, at lodne overflader fungerer som en luftrenser, der indfanger de små partikler. Det gælder dog kun de ultrafine partikler. De bliver nemlig i overvejende grad siddende på tæppefibrene, hvorimod de større partikler kan bære allergener og vil kunne genophvirvles, når du færdes i rummet. Derfor er der ingen grund til, at allergikere går ud og køber nye gulvtæpper. 

Astma-Allergi Danmark anbefaler glatte overflader som den bedste løsning i en bolig, hvor der bor mennesker med allergi. 

Er nogle tæpper bedre i forhold til indeklimaet end andre?

Nye tæpper afgiver kemiske stoffer fra fremstillingsprocessen, og jo kortere tid tæpperne afgiver kemiske stoffer, jo bedre er det for indeklimaet. 

Vælger du et tæppe, der er udstyret med Indeklimamærket, har Dansk Indeklima Mærkning på Teknologisk Institut kontrolleret, at tæppet maksimalt afgiver kemiske stoffer i op til 60 dage efter produktionen. Bemærk, at nogle indeklimamærkede tæpper allerede er "gasset af" efter 30 dage, hvilket også vil fremgå af mærkningscertifikatet.

Derudover stiller mærket krav til mængden af partikler, som tæppet må afgive i den første tid af produktets brug samt krav om, at der skal foreligge en vejledning i, hvordan produktet skal håndteres for ikke forringe dets indeklimarelevante egenskaber.

Tæpper med indeklimamærket og miljømærker

Der findes i dag indeklimamærkede tæppeprodukter på markedet af både dansk og udenlandsk oprindelse. Den vigtigste grund til at vælge et af disse produkter er, at du har vished for, at kemiske rester i tæppet kun vil påvirke indeklimaet i din bolig i en meget begrænset periode. 

Ikke-mærkede tæpper vil derimod kunne afgive kemiske stoffer i langt længere tid end 60 dage, efter fremstilling, ligesom de omvendt kan være dampet af ganske kort tid efter. Hvis du vil forebygge allergiske reaktioner og andre gener fra gulvtæppet, bør du gå efter gulvtæpper med indeklimamærket.

Indeklimamærket er ikke er et miljømærke som eksempelvis Svanemærket og EU-Blomsten. Indeklimamærket siger intet om, hvorvidt produktet er fremstillet på en miljømæssigt forsvarlig facon eller ej. Men det forhindrer naturligvis ikke, at et tæppe kan være udstyret med både Indeklimamærket og Svanemærket. Der er p.t. ingen gulvtæpper med Svanemærke eller EU’s Miljøblomst. 

Køb af nye tæpper

  • Køb tæpper med indeklimamærket og evt. miljømærke. 
  • Hvis tæppet lugter af kemikalier, så vælg et andet.
  • Lad mindre tæpper ”afgasse” udendørs 1-2 dage i garagen eller på altanen, før det placeres i børneværelset

Sådan vælger du tæpper

Det er en god idé at vælge et tæppe med korte fibre, der er tætvævet. Det er lettere at rengøre, og det vil være mindre indbydende for ophobning af støv og ekskrementer fra husstøvmider.

Alternativt kan du vælge mindre tæpper, der kan vaskes, eller tæppefliser, der kan vaskes i varmt vand, så det dræber mider og andre allergener.

Gulvtæpper i børneværelset?

Miljøstyrelsen undersøgte i 2016 kemiske stoffer i gulvtæpper til børn. Her vurderede et professionelt panel, at 12 ud af 21 tæpper havde en uacceptabel lugt. I undersøgelsen er der målt afgasning af ftalater, flygtige organiske stoffer (VOC'er) og flourstoffer. 

Nogle VOC'er er skadelige for mennesker, men i undersøgelsen blev VOC ikke fundet i mængder, der var sundhedsskadelige. De kunne dog stadig give anledning til dårlig lugt og være årsag til en forringet luftkvalitet i indeklimaet. 

Har du gulvtæpper på børneværelset, skal de støvsuges grundigt ugentligt og evt. renses en gang imellem med skum, med en tæpperenser eller af et professionelt firma.

Det er vigtigt, at tæppet tørrer helt, så fugtigheden ikke vil tiltrække skimmel eller husstøvmider. Bliver der spildt på gulvtæppet, vil hurtig rengøring bidrage til at undgå mug og dermed ubehagelige lugte. 

Sådan får du godt indeklima med tæpper

  • Luft grundigt ud i rum med tæpper 
  • Støvsug ugentlig, evt. med motormundstykke, også i hjørnerne
  • Tør hurtigt spild op med rene klude
  • Rengør det grundigt årligt med skum, tæppemaskine eller en professionel rensning
  • Anskaf gode måtter og stop snavs ved døren