Hvilke typer terrassevarmere findes der?

Terrassevarmere er et almindeligt syn i private haver, og fungerer for mange boligejere som en måde at forlænge sæsonen for aftener på terrassen. Men terrassevarmere er også fyring for gråspurvene, og det ville være langt mere CO2-venligt at tage et ekstra tæppe over skuldrene, når sommeraftenerne skal forlænges.

Overvejer du dog alligevel en varmekilde på terrassen, er der groft sagt 3 typer, du kan vælge i mellem:

 • Gasdrevne terrassevarmere
 • Elektriske terrassevarmere
 • Terrassevarmere, der anvender brænde.

Gasdrevne terrassevarmere

Den mest almindelige type gasdrevne terrassevarmer er fritstående og har en fod/flaskeskjuler i bunden og en hat/reflektor i toppen. Det er den type, der tit anvendes på caféer, og den er også blevet meget almindelig i de danske haver. Den findes også i mindre størrelser, som kan stå på et bord.

Gasdrevne terrassevarmere fungerer ved, at gassen føres fra gasflasken i foden op i toppen af en gasbrænder, som er placeret inde i en stålcylinder. Gassen antændes, og flammen samt røggasserne varmer cylinderen op. Øverst sidder hatten, som reflekterer varmestrålingen ned og ud.

Fælles for gasdrevne terrassevarmere er, at varmen spredes jævnt ud i en cirkel omkring terrassevarmeren. For at få det optimale ud af gasvarmeren, skal den derfor helst stå i midten blandt dem, der skal nyde varmen.

Du kan også købe modeller af terrassevarmeren, hvor du kan opsætte en plade/reflektor på den ene side, så varmen samles der og ikke i en cirkel omkring standeren, men sendes derhen hvor vamren ønskes. 

Gasdrevne terrassevarmere af ovenstående type må kun bruges udendørs. Både på grund af brandfaren, men især på grund af den kuldioxid, der udvikles ved afbrændingen.

Gasdrevne terrassevarmere er overordnet set den mest CO2-udledende varmer.

Gasovne

Der findes også mindre gasovne, som typisk bruges i telte eller udestuer. De fungerer som radiatorer, og de udnyttes bedst, hvis de står i helt eller delvist lukkede rum.

Husk: Følg altid producentens anvisninger for brug af gasudstyr. Sørg for, at gasflasken passer til din terrassevarmer, og at afstande til brændbare overflader er overholdt.

Før du skifter gas, skal du altid sikre dig, at apparatet er slukket og ventilen lukket. Når din terrassevarmer ikke er i brug, skal du sørge for, at alle ventiler er lukket.

Hvad koster gasdrevne terrassevarmere?

En typisk gasvarmer med en højde på omkring 2,2 meter og en reflektor med en diameter på omkring 80 cm kan fås fra ca. 1000-1200 kr. inkl. moms (2023). Der findes lidt dyrere modeller, hvis du ønsker et mere unikt design.

En gas terrassevarmer til bord fås for omkring 1000 kr. (2023)

Som tommelfingerregel bruger en terrassevarmer med gas ca. 1 kilo gas i timen, men kan variere en del alt efter hvor meget der skrues op og ned for varmen. Således varierer timeprisen for en gasdreven terrassevarmer også en del. 

Eldrevne terrassevarmere

Der findes 3 hovedtyper af eldrevne terrassevarmere:

 • Infrarøde varmelamper
 • Halogenvarmere
 • Reflektorvarmere

Hvordan virker en infrarød terrassevarmer?

Infrarøde terrassevarmere ligner almindelige lamper og findes i flere udformninger. Den infrarøde terrassevarmer kaldes en kortbølge-terrassevarmer. De kan være både fritstående eller udformet som lamper, der kan hænges op på væggen eller i loftet af en overdækket terrasse eller på udhænget. Lyset, der kommer fra lamperne, er, som navnet indikerer, rødt.

En infrarød varmer fungerer ved, at en lampe sender infrarøde stråler ud, og når strålerne rammer personer eller ting, bliver disse varmet op.

Dette gør den infrarøde terrassevarmer til overordnet set den mest energivenlige, da den i modsætning til eksempelvis reflektorvarmeren eller gasdrevne varmere ikke bruger meget energi på opvarmning af luften. Hovedparten af energien bruges på opvarmningen af de elementer, der bliver ramt af lyset/strålerne. Dog er rækkevidden ikke lige så stor som ved de gasdrevne varmere og man er samtidig afhængig af strømtilslutning. 

Hvordan virker en halogen terrassevarmer?

En halogenterrassevarmer er næsten identisk med de infrarøde terrassevarmere. Men hvor den infrarøde blot bruger 4-5 procent af energiforbuget på lys, bruger en halogen omkring 40 procent, mens de resterende 60 procent bliver til varme.

Den halogene terrassevarmer er således noget mere energikrævende, idet den bruger næsten dobbelt så mange watt, for at opnå samme varme som den infrarøde.

Hvordan virker en reflektorvarmer?

På en reflektorvarmer kommer varmen fra et varmelegeme, der fungerer ved hjælp af en blank plade - en reflektor - som sender varme ud. Princippet er det samme som en brødrister.

Reflektorvarmeren bruger i modsætning til den infrarøde varmer, en del energi på at varme luften op. Reflektorvarmeren er forholdsvis energikrævende og anvendes ikke så meget mere, da der er kommet mere energivenlige modeller.

Reflektorvarmere har den fordel, at de kan benyttes både indendørs og udendørs.

Hvad koster eldrevne terrassevarmere?

En elterrassevarmer med infrarød opvarmning koster fra ca. 700-4.000 kr. (2023), dog meget varierende efter hvilken model du går efter. Den har en levetid på ca. 7.000 timer.

En elterrassevarmer med halogen koster ca. 500-1.500 kr. (2023). Den har en levetid på ca. 5.000 timer.

En elterrassevarmer med reflektorvarmer koster fra omkring 200kr. (2023).

Regler om mindre bål og bål i bålfad

Har du planer om at tænde et bål i bålfad, er vejledningen fra Beredskabsstyrelsen rigtig god at følge:

 • Bålet bør placeres mindst 10 meter fra bygninger. Hvis der er stråtækte huse, bør bålet placeres mindst 15 meter fra det stråtækte tag.
 • Bålet bør placeres mindst 15 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig vegetation som fx marker.
 • Bålet bør placeres mindst 15 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer.
 • Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s, skal afstandene fordobles i den retning, vinden blæser (dvs. ved vestenvind skal afstandene fordobles mod øst, da det er den retning, gnister fra bålet vil flyve).
 • Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.
 • Er bålet i dit bålfad mindre end 80 cm i diameter, må du gerne placere det tættere på bygninger end de 10 meter forudsat, at bygningen ikke har stråtag.

Kilde: Beredskabstyrelsen

Terrassevarmere der anvender brænde

En tredje mulighed er terrassevarmere, der bruger brænde. Det kan give en mere hyggelig stemning og giver også mulighed for at lave mad over bål. Terrassevarmere med brænde er dog ikke 

Bål på terrassen er dog ikke den mest effektive opvarmningskilde og har dertil den ulempe, at det hurtigt bliver meget varmt tæt på - og køligt, når man trækker sig lidt væk fra ilden.

Terrassevarmere med brænde fx være:

 • Bålfad 
 • Terrassepejs
 • Lerbrændeovn

Bålfad

Et bålfad er den mest simple terrassevarmer med brænde. Det er en stor jernskål, hvori du laver et bål. 

Husk altid at overholde producentens anbefalinger for placering i forhold til bygninger og brandfarlige materialer. Dertil er vejledningen fra Beredskabsstyrelsen rigtig god at følge (se faktaboks). 

Tænder du op i et flytbart bålfad med en brændemængde svarende til højst 50 liter eller 5-8 stykker almindeligt brænde, skal du fx stille det, så der er mindst 10 meter til nærmeste bygning.

Et bålfad koster fra 400 kr. og opefter (2023).

Bål på bordet

Vil du have bål og slippe for lugten, er bål på bordet en løsning. En stålramme, der købes til formålet, nedsænkes i fx et træhavebord og rammen fyldes med lavasten. Stenene opvarmes vha. en flamme fra enten natur- eller flaskegas - så denne løsning minder på sin vis om en gasvarmer. Indretningen skader ikke dit havebord, da stålrammen ikke bliver varm på ydersiden. Pris fra ca. 4000,-

Lerbrændeovn

Der findes små brændeovne i ler kaldet mexicanske pejse eller ovne. De samler varmen lidt mere end et bålfad, og røgen spredes heller ikke så meget.

Små mexicanske ovne koster omkring 1000-2700 kr. (2023).

Terrassepejse

Terrassepejse ligner lerbrændeovne til forveksling, men er udført i støbejern. De fylder meget i forhold til gas- og elvarmere, men kan til gengæld også bruges til madlavning. Der er en mindre skorsten på terrassepejsen, så røgen ledes op og væk fra terrassen. 

Terrassepejsene, hvor du kan lave mad, er fundet fra omkring 1700 kr. – 3.300 kr. (2023).

Mængden af energi terrassevarmere med brænde bruger, afhænger bl.a. af, hvor varmt du vil have det. Som tommelfingerregel bruger en terrassevarmer med brænde ca. 4 kilo brænde i timen.

Du kan læse om opdaterede priser på brænde her.