Du kan bygge din egen træterrasse med lidt tålmodighed og et godt håndelag for at arbejde i træ. Det er specielt godt at bygge en terrasse fra maj til september.

Arbejder du effektivt, er det muligt at lave en træterrasse på ca. 10 m2 på en weekend. Herunder følger en tjekliste med 5 punkter til at bygge sin egen træterrasse: 

Tjekliste: 5 trin til at bygge din egen træterrasse

 1. Planlægning af placering: Tag højde for adgangsforhold samt gode læ- og solforhold
 2. Skitse af træterrassen: Lav en præcis tegning, så det er nemmere at beregne, hvad du skal bruge af materialer
 3. Bestilling af materialer: Til et fundament af stolper, en underliggende trækonstruktion og belægning af terrassebrædder. 
 4. Etablering af underliggende trækonstruktion: Placering af stolper og tværliggende bjælker samt etablering af fald væk fra huset. 
 5. Montering af terrassebrædder: Afstand mellem brædder og valg af skruer. 

1. Planlægning af placering

Selvom det kan være smart med adgang til en terrasse direkte fra stuen eller køkkenalrummet, så er det ikke sikkert, at netop stedet med de optimale adgangsforhold er velegnet til formålet.

Der blæser måske meget, eller det kan være, at der er skygge det meste af dagen.

Vær derfor sikker på, at der er gode sol- og læforhold, når du vælger en placering til din terrasse.

2. Lav en skitse af terrassen

Tegn en præcis tegning af din terrasse og den underliggende konstruktion. Det gør det lettere at beregne, hvad du skal bruge af materialer til terrassen.

Lav en plantegning over huset, og tegn terrassen ind, hvor den skal placeres.

Brug manifold-papir - en papirtype, som arkitekter benytter - eller madpapir, så du let kan rette og tegne over.

3. Bestilling af materialer

Det er en god idé at bestille materialerne i god tid, da der kan være lang leveringstid.

Terrassen skal bestå af tre lag

 • Et fundament stolper
 • En underliggende trækonstruktion
 • Belægning af terrassebrædder

Brædder til stolper og underliggende trækonstruktion

Stolperne holder den underliggende trækonstruktion, som skal sikre, at terrassens belægning ligger stabilt. Hvor meget træ, der skal bruges til stolperne, afhænger af, hvor højt terrassen skal hæves over jorden og areal samt bjælkernes dimension. Men som hovedregel kan der være en afstand på 2-3 meter mellem stolperne.

Trykimprægneret træ i gran og fyr er en velkendt og ofte anvendt type til stolper. Det er en billig løsning, men ikke det mest miljøvenlige valg. Der findes andre gode og holdbare alternativer med et naturligt indhold af garvesyre eller olier, som kan holde i mange år, fx robinie eller eg. Disse træsorter vil dog være dyrere end trykimprægneret træ.

Trykimprægneret træ fås i mange prisklasser og kvalitetsniveauer. Hvis du vælger at benytte trykimprægneret træ, bør du sikre, at du køber træ af en god kvalitet, fx gennemimprægneret træ.

Du skal købe nok træ til, at der kan laves en konstruktion, hvor der er en afstand på 40-60 cm mellem tværbjælkerne. Er terrassebrædderne fx 2 cm tykke, bør der maksimalt være 40 cm mellem bjælkerne i konstruktionen.

Terrassebrædderne

Når du skal beslutte, hvilken træsort terrassen skal bestå af, er der rigtig mange muligheder for både dyre og billige terrassebrædder. Et godt råd er at tage højde for de enkelte belægningstypers holdbarhed, og hvor meget vedligeholdelse de kræver. 

Hvis du vil vælge en nordisk træsort, kan sibirisk lærk være et oplagt og økonomisk valg. Ellers er de dyrere og mere eksotiske træsorter som fx teak eller ipé kendt for at have god holdbarhed.

Lige meget hvilken træsort du vælger, er det altid godt at gå efter de miljømærkede træbrædder med enten FSC- eller PEFC-mærket på. Mærkerne sikrer, at træet er produceret på en mere bæredygtig måde. Det vil sige, at der ikke bliver fældet flere træer, end skoven kan nå at gendanne, og at træbrædderne er produceret uden brug af giftige kemikalier og pesticider.

Når du har fået brædderne leveret, er det en god idé at pakke dem ud og tjekke, om de er i orden.

 • Tjek bræddernes overflade og endetræet. Der må ikke være høvlespor eller flossede partier. Vindridser og andre revner er også et tegn på dårlig kvalitet.
 • Tjek, at bræddernes mål stemmer overens – både bredde og tykkelse. Et bræt på 10 cm i bredden skal helst ikke svinge mere end et par millimeter.
 • Er der fræset profiler ind i træet, så tjek fræsesporene. De bør ikke være skæve og uens.

Det er vigtigt at holde træet tørt, efter at du har fået det leveret, ellers kan det slå sig, så terrassebrædderne bliver skæve. Sørg for at holde træet tildækket, og løft det op på et underlag af fliser el.lign., så træet ikke ligger direkte på jorden.

Sammenligning af udvalgte materialer til din terrasse

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,73
Lærketræ
7,03
Tropisk træ (ipé)
8,83
Komposit
52,72
Betonfliser
13,73
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

4. Etablering af underliggende trækonstruktion

En hævet terrasse hviler typisk på en trækonstruktion med stolper, der graves ned i jorden og støbes fast i beton. Det træ, der er i kontakt med jorden, bør være trykimprægneret træ (NTR Klasse A). Alternativt kan anvendes en træsort som fx robinie, der fra naturens side har en holdbarhed på mere end 10 år ved kontakt med jorden.

Der skal være 2-3 meter mellem stolperne. Den præcise afstand afhænger af målene på terrassen.

De tværliggende bjælker, der skal holde terrassebeklædningen, skal efterfølgende boltes fast til stolperne. De former en slags ramme, som terrassebrædderne kan skrues fast i.

Afstanden mellem tværbjælkerne bør være ca. 40-60 cm. Derved får brædderne tilstrækkelig understøtning. Det er vigtigt, at den underliggende konstruktion er målt omhyggeligt ud, og at den er fast, stabil og lige.

Det er desuden en god idé at etablere et fald på 1 cm pr. meter, så vandet kan løbe af brædderne. Grænser terrassen op til huset, er et fald væk fra huset ekstra vigtigt, så du undgår, at husmuren opfugtes.

5. Montering af terrassebrædder

Terrassebrædderne bør skrues fast til den underliggende konstruktion, så alle brædder, kanter og trin har et mellemrum på minimum 10 mm. NB! Det samme gælder, hvis brædderne føres ind under en facadebeklædning af træ - her skal der også være minimum 10 mm mellem terrasse og bunden af facadebeklædningen af træ.

Derved undgår du, at vanddråber kan lægge sig mellem brædderne og opfugte træet, så det i sidste ende nedbrydes.

Mellemrummet giver desuden god ventilation, så brædderne hurtigere kan tørre ud efter regn.

Det er vigtigt at bruge varmforzinkede skruer eller evt. rustfri NKT-søm til at gøre terrassebrædderne fast til den underliggende konstruktion. Disse søm/skruer har en lang levetid og misfarver ikke træet. Hvis du bruger skruer af en god kvalitet, hvor kærven ikke bliver ødelagt, har du mulighed for at skrue brædderne af, hvis du senere skal reparere terrassen.

Trappe til en træterrasse

Når du har bygget din træterrasse, skal du måske også lave en trappe, der forbinder terrassen med boligen eller terrassen med haven. Det kan også være, at du vil forbinde terrasser i to niveauer. 

Der er forskellige måder at bygge trappen på. Skal du lave en trappe med flere trin, kan du opbygge den med vanger, du enten laver selv eller køber i et byggemarked. Husk, at udvendige trapper og hævede opholdsarealer skal sikres med værn. 

Hvilke alternativer er der til en hævet terrasse?

Anvisningerne passer til en hævet terrasse, som er at anbefale, da man på denne måde undgår, at andet end stolperne har kontakt med jorden. Ønsker du i stedet at bygge en terrasse, der er etableret på et fundament af grus og fliser, er fremgangsmåden den samme, som hvis du anlægger en terrasse af sten.

Undgå fugtproblemer på træterrassen

Sørg for, at skruen flugter med træet, så du så vidt muligt undgår nedsænkede skruehuller, hvor vand kan lægge sig. Udfyld evt. alle skruehuller med træpropper.

Skær vandrette flader øverst på stolper eller rækværk m.m. skråt, så vandet kan løbe af.

Forsegl alt endetræ med et træbeskyttelsesmiddel, som forhindrer vand i at trænge ind. Træet suger op imod 100 gange mere vand fra enderne end fra siderne.

Hvad koster en træterrasse?

Der er normalt en sammenhæng mellem pris og kvalitet, når det gælder valget af træ til en terrasse. Forstået på den måde, at de træsorter, der holder bedst, også er de dyreste. 

Materialeprisen på de forskellige træsorter varierer meget. Trykimprægneret træ er normalt billigst, lærk er lidt dyrere, men stadig relativt billig, mens eg, gran og de eksotiske træsorter er noget dyrere. Teak er en af de dyreste træsorter, men anses også for at være en af de smukkeste til terrasser.

Et højt indhold af selvimprægnerende olier gør desuden, at teaktræ er den træsort, der kan holde længst uden behandling og teak er en af de eneste træsorter, der ikke får skimmelvækst på overfladen.

Beregn pris og klimabelastning på træterrasse

Med Videncentret Bolius' beregner nedenfor kan du få svar på, hvad det cirka koster at få lavet en træterrasse, hvis du får en håndværker til at lave den.

Beregneren kan ikke give dig en præcis pris, da flere variable påvirker den endelige pris, du modtager fra en håndværker. Alt fra håndværkerens timeløn til terrassens placering, om den fx skal hæves eller ej, spiller en rolle. Derudover kan træpriserne variere fra forhandler til forhandler.

Derudover kan du se klimabelastningen fra den ønskede terrassen. Det viser, hvor meget CO2e - CO2 og andre klimagasser - der bliver udledt fra produktionen af materialer til terrassen. 

Beregn pris og CO2-udslip for træterasse

Samlet pris
kr
CO2e-udledning
kg
- CO2e-udledning svarer til
km i benzinbil
1
Hvor stor skal din træterasse være?
Ikke valgt
2
Hvilken trætype?
Ikke valgt
Trykimprægneret træ har været igennem en imprægneringsproces med kemiske væsker, som hindrer svampevækst og forlænger træets holdbarhed. Det har en lang levetid og kan holde selv i barske miljøer, og det egner sig derfor til den del af en træterrasse, der er i kontakt med eller tæt på jorden.

Trykimprægneret træ har et lavt klimaaftryk. Træ optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes. Kemikalierne, der bliver brugt til imprægneringen, er dog en belastning for miljøet. Hvis du vælger trykimprægneret træ, der er NTR-mærket, er du sikret, at imprægneringsmidlerne er godkendt af Miljøstyrelsen."

Se beregnerens forudsætninger

 • For de forskellige træsorter er antaget følgende m²-priser inkl. konstruktion under terrassebrædder:
  • Trykimprægneret træ: 475 kr.
  • Ipé: 1.200 kr.
  • Lærketræ: 525 kr.
  • Komposit: 600 kr.
 • Priser for rust- og syrefri skruer samt beslag er sat til 160 kr. pr. m2
 • Der er skønnet en timepris på 550 kr. inkl. moms for en håndværker. Der er indlagt en faktor i beregneren, ud fra om materialet er lettere eller hårdere at arbejde med. 
 • Alle priser er gennemgået i maj 2023. 
 • Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l. Kilde: IVL Swedish Environmental Research Institute
 • Udregningen af hvad CO2e-udledningen svarer til i km, tager udgangspunkt i en mellemklasse benzinbil, der kører 5,99 km pr. kg CO2e.