Hvad er terrassebrædder af trykimprægneret træ?

Trykimprægneret træ har været igennem en imprægneringsproces med kemiske væsker, som hindrer svampevækst og forlænger træets holdbarhed.

Det er et udbredt materialevalg til en træterrasse. Til terrassen er det typisk fyrretræ, der er trykimprægneret, men det kan også være andre træsorter. Da brædderne selv efter mange år kan indeholde uønskede kemikalier og tungmetaller, vil det være et mere miljøvenligt valg at bruge træsorter med en naturlig imprægnering og lang holdbarhed.

Klimapåvirkning

Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes. Derfor har træ ofte et negativt klimaaftryk, og træ til terrassen vil i udgangspunktet være det mest bæredygtige valg.  

Trykimprægneret træ til terrassen er behandlet med kemikalier og tungmetaller. Overvejer du trykimprægnerede terrassebrædder, bør du derfor være opmærksom på, at de kan indeholde rester af de giftige stoffer, der skal forhindre, at træet rådner.

Hvis du vælger trykimprægneret træ, der er NTR-mærket, er du sikret, at imprægneringsmidlerne er godkendt af Miljøstyrelsen.

Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger inkl. materialer til fundament, skruer o.l. målt i kg CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Teknologisk Institut og IVL Swedish Environmental Research Institute

Pris

Betonfliser
Komposit
Tropisk træ (ipé)
Lærketræ
Trykimprægneret træ

Prisen på de forskellige terrassebrædder varierer meget. Trykimprægneret træ er typisk billigst, lærk er lidt dyrere, men stadig relativt billigt, mens de eksotiske træsorter er noget dyrere.

Levetid og vedligehold

Trykimprægneret træ har en mellemlang levetid og holder på grund af trykimprægneringen længere end fx lærketræ.

Alle terrassebrædder bør behandles med olie, træbeskyttelse eller maling mindst hvert tredje år. Det vil forlænge bræddernes holdbarhed og friske dem op.

Andre materialer til terrassen

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Betonfliser
13,73
Komposit
52,72
Tropisk træ (ipé)
8,83
Lærketræ
7,03
Trykimprægneret træ
5,73
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.