Hvad er betonfliser til terrassen?

Beton er et solidt byggemateriale, der består af cement, grus, sten og vand. Betonfliser er et udbrudt valg til terrassen, fordi det er et billigt og holdbart materiale. En terrasse af betonfliser kan blive ensformig i udtrykket, men betonfliser kan dog fås i forskellige størrelser, former og nuancer.

Det er forholdsvist let at lægge en stenterrasse selv, selvom det dog er hårdt arbejde.

Klimapåvirkning

Betonfliser har et højt klimaaftryk, når de bliver produceret, blandt andet på grund af de høje temperaturer, der skal til under fremstillingen af cementen i beton. Har du besluttet dig for en fliseterrasse, kan du overveje at lave den af genbrugsfliser, da du derved sparer klimaet for belastningen fra produktion af nye fliser.

Der findes også terrassefliser af fx natursten, som ofte har et mere livligt udtryk og typisk et lavere klimaaftryk.

Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger inkl. materialer til fundament, skruer o.l. målt i kg CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Teknologisk Institut og IVL Swedish Environmental Research Institute

Pris

Trykimprægneret træ
Lærketræ
Tropisk træ (ipé)
Komposit
Betonfliser

Betonfliser er en af de billigste løsninger til terrasser, og de mest almindelige grå betonfliser i standardstørrelser fås i alle byggemarkeder.

Levetid og vedligehold

Fliserne er meget holdbare og kræver ikke noget vedligehold, men vil dog ændre udseende over tid, hvis der opstår vækst og lav på dem. Dette kan dog fjernes ved brug af vand og en kost.

Det er muligt at reparere terrassen ved at udskifte sten, der har fået skader.

Andre materialer til terrassen

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,73
Lærketræ
7,03
Tropisk træ (ipé)
8,83
Komposit
52,72
Betonfliser
13,73
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.