Hvad er terrassebrædder af lærketræ?

Lærketræ er velegnet til brædder på terrassen, men bør behandles med enten olie eller maling. Hvis lærketræet står ubehandlet, vil det, selvom det har en naturlig imprægnering, allerede efter et par måneder blive gråligt, og det kan med tiden blive sortskimlet.

Klimapåvirkning

Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes. Derfor har træ ofte et negativt klimaaftryk., hvilket betyder, at det er godt for klimaet, og træ til terrassen vil i udgangspunktet være det mest bæredygtige valg.  

Kig efter FSC- eller PEFC-mærket, når du køber træ. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger inkl. materialer til fundament, skruer o.l. målt i kg CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Teknologisk Institut og IVL Swedish Environmental Research Institute

Pris

Trykimprægneret træ
Lærketræ
Tropisk træ (ipé)
Komposit
Betonfliser

Prisen på de forskellige terrassebrædder varierer meget. Trykimprægneret træ er typisk billigst, lærk er lidt dyrere, men stadig relativt billigt, mens de eksotiske træsorter er noget dyrere.

Levetid og vedligehold

Brædder af lærketræ har den korteste levetid blandt de udvalgte byggematerialer til terrassen.

Der findes både europæisk og sibirisk lærketræ. Europæisk lærk har bredere årringe og er derfor ikke lige så holdbart som sibirisk, på trods af at det er samme art, og det egner sig derfor ikke lige så godt til terrassebrædder.

Vil du gerne se lærketræets naturlige farve og ved, kan du med fordel behandle brædderne med olie.

Andre materialer til terrassen

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,70
Lærketræ
7,05
Tropisk træ (ipé)
8,80
Komposit
52,70
Betonfliser
13,70
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.