Hvad er terrassebrædder af komposit?

Terrassebrædder af komposit, der også kaldes plastiktræ, er et blandingsprodukt fremstillet af træfibre, plastik og bindemiddel. De kan fås i forskellige farver, strukturer og mål.

Klimapåvirkning

Terrassebrædder af komposit har et højt klimaaftryk, når de bliver produceret, blandt andet på grund af de høje temperaturer under fremstillingen og brugen af oliematerialer som råprodukt. Hvis du på trods af dette vælger terrassebrædder af komposit, kan du gå efter nogle brædder, der er produceret med en høj grad af genanvendte materialer.

Da komposit er et blandingsprodukt, kan det ikke genanvendes, og brædderne skal derfor sendes til afbrænding ved endt brug.

Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger inkl. materialer til fundament, skruer o.l. målt i kg CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Teknologisk Institut og IVL Swedish Environmental Research Institute

Pris

Trykimprægneret træ
Lærketræ
Tropisk træ (ipé)
Komposit
Betonfliser

Brædder af komposit er et af de dyreste materialevalg til terrassen. De kan fås i forskellige varianter og derfor også i forskellige prislejer. 

Pris og kvalitet hænger typisk sammen. Forvent derfor ikke en lang levetid for et billigt produkt.

Levetid og vedligehold

Brædder af komposit har i udgangspunktet en lang levetid, da de er mere modstandsdygtige over for vind og vejr og ikke bliver nedbrudt af fugt som fx træ.

Til gengæld egner brædderne sig ikke til at blive slebet eller malet og kan derfor ikke repareres, når de bliver slidt eller mister farve over tid.

Brædderne skal ikke vedligeholdes som fx brædder af træ, men blot rengøres løbende.

Andre materialer til terrassen

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,70
Lærketræ
7,05
Tropisk træ (ipé)
8,80
Komposit
52,70
Betonfliser
13,70
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.