Hvad er terrassebrædder af tropisk træ?

Tropisk træ kommer fra tropiske skove, og de sorter, der bruges som terrassebrædder, kan normalt holde længe i det danske klima.

Den tropiske træsort ipé er særdeles velegnet til terrassebrædder, da den er afsindigt hård. Vær opmærksom på, at der skal bores for, når brædder af ipé skal skrues fast med skruer af rustfri stål, og værktøjet skal slibes flere gange undervejs i arbejdet med brædderne pga. veddets styrke og hårdhed.

Nogle tropiske træsorter, blandt andet jatoba og merbau, kan udvaske farve, når de udsættes for regn og vand. Det kan misfarve fx underliggende sten og fliser.

Klimapåvirkning

Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes. Derfor har træ ofte et negativt klimaaftryk, og træ til terrassen vil i udgangspunktet være det mest bæredygtige valg.

Eksotiske træsorter er transporteret over store afstande til Danmark, og derfor har de et højere klimaaftryk end terrassebrædder af nordisk træ. Til gengæld har eksotiske træsorter typisk en længere levetid, hvilket gør, at den samlede CO2-udledning for nordiske og eksotiske træsorter er nogenlunde ens.

Kig efter FSC- eller PEFC-mærket, når du køber træ. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger inkl. materialer til fundament, skruer o.l. målt i kg CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Teknologisk Institut og IVL Swedish Environmental Research Institute

Pris

Trykimprægneret træ
Lærketræ
Tropisk træ (ipé)
Komposit
Betonfliser

Prisen på de forskellige terrassebrædder varierer meget. Trykimprægneret træ er typisk billigst, lærk er lidt dyrere, men stadig relativt billigt, mens de eksotiske træsorter er noget dyrere. Terrassebrædder af ipé er i den billige ende af den dyre kategori.

Levetid og vedligehold

Tropisk træ er meget hårde træsorter med et højt niveau af olie og andre naturlige stoffer, der gør dem modstandsdygtige over for råd og svampeangreb. Derfor har de en lang levetid.

Alle terrassebrædder bør behandles med olie, træbeskyttelse eller maling mindst hvert tredje år. Det vil gøre bræddernes holdbarhed længere og friske dem op.

Andre materialer til terrassen

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,73
Lærketræ
7,03
Tropisk træ (ipé)
8,83
Komposit
52,72
Betonfliser
13,73
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.