Hvilke brædder kan du bruge til terrassen?

En træterrasse skal kunne tåle at stå ude i al slags vejr. Derfor er det vigtigt at vælge en træsort, der kan holde længe, selv når den bliver udsat for sol, vind, kulde og fugt. Det er også vigtigt, at selve veddet er hårdt, så det kan modstå tryk fra havemøblernes ben m.m.  

Når vi taler om brædder til terrassen, mener vi brædder til terrassegulvet - ikke det træ, der har direkte kontakt med jorden, fx de stolper, som en hævet terrasse hviler på eller konstruktionen under selve terrassebrædderne.

Inden du forelsker dig i nogle smukke brædder til din terrasse, bør du tænke på, at træ skal vedligeholdes, og at der i det ligger et arbejde minimum hvert tredje år, og helt optimalt hvert år. Gør dig klart, om du er villig til at lægge det arbejde i terrassen. Tænk også over, om du vil have, at brædderne på den færdige terrasse skal olieres eller males, inden du vælger træsort.

Sammenligning af udvalgte materialer til din terrasse

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,70
Lærketræ
7,05
Tropisk træ (ipé)
8,80
Komposit
52,70
Betonfliser
13,70
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

Velegnede brædder i træsorter fra nordiske lande

Der findes et stort udvalg af både nordiske og eksotiske træsorter, som kan tåle det danske vejr i mange år. 
Måene for holdbarhed nævnt under de enkelte træsorter bør tages med forbehold, da de ikke er opgjort specielt for terrasser, men for udendørs træværk i al almindelighed.

Holdbarheden for en træterrasse vil normalt være noget kortere end for fx stakitter og havelåger m.m., fordi vandet ligger i længere tid oven på terrassebrædderne. Det gør brædderne mere udsatte for råd og angreb af svamp. Især terrasser, der ligger i skygge, er udsatte.  

Terrassebrædder af eg

Eg er en stærk og hård træsort med en meget lang holdbarhed udendørs. Den får over tid en flot, sølvgrå farve. Ubehandlet egetræ kan normalt holde i 50 år uden jordkontakt. Ubehandlet egetræ, der er i kontakt med jorden, har normalt en levetid på 15-20 år. Eg er til gengæld ca. tre-fire gange dyrere end gran og til dels dyrere end robinie.  

Terrassebrædder af douglasgran

Douglasgran har en relativt god modstandsdygtighed over for råd og svamp og er derfor velegnet til terrasser. Ubehandlet douglasgran kan normalt holde i 25 år udendørs uden jordkontakt, mens ubehandlet gran, der er i kontakt med jorden, normalt kun holder 7-8 år.  

Terrassebrædder af robinie (Falsk akacie) 

Robinie har særdeles gode egenskaber i det danske klima og egner sig derfor rigtig godt som terrassebrædder. Ubehandlet robinietræ kan, ligesom eg, normalt holde i 50 år uden jordkontakt. Ubehandlet robinietræ, der er i kontakt med jorden, har normalt en levetid på 15-20 år. 

Terrassebrædder af sibirisk lærk 

Sibirisk lærk er velegnet som terrassebeklædning, men bør behandles med enten olie eller maling. Hvis lærketræet står ubehandlet, vil det allerede efter et par måneder blive gråligt, og kan med tiden blive sortskimlet. Vil du gerne se lærketræets naturlige farve og ved, bør det behandles med olie. 

Der findes også europæisk lærk, men denne type er generelt ikke så holdbar, selvom det er samme art. Det skyldes, at europæisk lærk har væsentligt bredere årringe, der nedsætter træbræddernes holdbarhed og derfor gør dem uegnede som terrassebrædder. 

Miljømærker på træ

Når du vælger miljømærket træ, sikrer du, at træet er produceret mere bæredygtigt. 

Ønsker du at bruge træbrædder i eksotisk træ, vil miljømærker som fx FSC og PEFC sikre, at træerne er fældet under ordentlige forhold, der ikke har skadet naturen eller befolkning i lokalområdet.

Eksotiske træsorter er transporteret over store afstande til Danmark, og derfor udleder produktion af eksotiske træprodukter ofte mere CO2 end træprodukter produceret af nordiske eller europæiske træsorter. Til gengæld har eksotiske træsorter typisk en længere levetid, hvilket gør, at den samlede CO2 udledning for nordiske og eksotiske træsorter er nogenlunde ens.  

Velegnede brædder i eksotiske træsorter

De eksotiske træsorter, der bruges til terrassegulve, kan normalt holde længe i det danske klima. Det skyldes, at det er meget hårde træsorter med et højt niveau af olie og andre naturlige stoffer, der gør dem modstandsdygtige over for råd og svampeangreb.

Det er svært at finde konkrete tal for, hvor længe de forskellige eksotiske træsorter kan holde. Mange af træsorterne har ikke været brugt så længe her i landet, så der er endnu ikke så mange erfaringer med, hvordan de klarer sig i det danske klima igennem længere tid. Teak og mahogni er nogle af de eksotiske træsorter, som er bedst kendt. De er blandt de absolut dyreste træsorter, men erfaringen er, at de har en meget lang holdbarhed.

Vær opmærksom på, at nogle tropiske træsorter kan udvaske farve, når de fx udsættes for regn, dette gælder bl.a. især jatoba og merbau. Udvaskningen kan bl.a. misfarve underliggende sten og fliser. 

Terrassebrædder af teak

Teak er på grund af sine gode egenskaber, både i forhold til funktion og udseende, et godt materiale til terrassebrædder. Teak har en naturlig mørk, varm og smuk glød. Hvis det mindst en gang om året bliver slebet og olieret, vil det fremstå flot. Bliver teak ikke olieret, vil vejret få det til at blive sølvgråt med tiden. Teak har en lang holdbarhed og er velegnet til terrasser, men det er et dyrt materiale, hvilket afholder mange fra at bruge det.

Terrassebrædder af amerikansk mahogni

Mahogni er mørkebrunt, en anelse lysere end teak, og kan have et svagt orange skær. Ligesom teak vil mahogni blive gråligt med tiden, hvis det ikke bliver olieret jævnligt. Mahogni er lidt billigere end teak, men ligger afgjort i den dyre ende. Amerikansk mahogni er i dag på listen over truede træarter og bruges derfor kun til det ypperste træarbejde. Der findes også en afrikansk mahogni, men denne træart egner sig ikke til udendørs brug. 

Terrassebrædder af ipé

Ipé er mørkt i farven. Det er afsindigt hårdt og er derfor særdeles velegnet som terrassebrædder. Du skal være opmærksom på, at værktøjet skal slibes flere gange, når der arbejdes med ipé, på grund af veddets styrke og hårdhed. Der skal bores for, når brædder af ipé skal skrues fast med skruer af rustfri stål. Det kan ikke lade sig gøre at skrue igennem brædderne. Ipé ligger i den billige ende af den dyre kategori.

Terrassebrædder af bankirai

Bankirai er den lyseste af de eksotiske træsorter og også både den billigste og blødeste. Den har dog stadig gode styrkeegenskaber og god modstandskraft over for skadedyr. Den er et udmærket alternativ til de dyrere træsorter som teak og mahogni. Den ligger i den mellemste priskategori.

Terrassebrædder af varmebehandlet træ

Et holdbart alternativ til eksotisk hårdttræ og trykimprægneret træ er træ, der er blevet modificeret, fx varmebehandlet.

Varmebehandlingen giver træet en bedre modstandsdygtighed mod svampe- og skimmelangreb, og behandlingen gør også træet mere formstabilt, således at det ikke vrider eller slår sig.

Varmebehandlet træ er mere miljøvenligt end trykimprægneret træ, både under fremstillingen og når det skal bortskaffes, da der ikke er anvendt kemikalier eller tungmetaller til produktionen. Til terrassebrædder anvendes der typisk fyrretræ, der i øvrigt får en mørkere farve af varmebehandlingen. Du skal være opmærksom på, træet er anderledes at arbejde med end andet træ, da behandlingen kan gøre træet mere sprødt.

Til terrassebrug skal træet behandles med en træolie med UV-beskyttelse for at bevare den brunlige lød.

FSC- og PEFC- mærket træ

Husk at tjekke, om terrassebrædderne er forsynet med et FSC-mærke eller alternativt PEFC-mærket. FSC-certificeret træ handler ikke kun om tropisk træ som teak og ipé, men om træ fra hele verden - også Danmark. 

Hvis du vælger brædder af FSC- eller PEFC-mærket træ, er du sikker på, at træet er produceret på en mere bæredygtig måde. Det vil sige, at der ikke fældes flere træer, end skoven kan nå at gendanne, og at træbrædderne, du bruger, er produceret uden brug af giftige kemikalier og pesticider.

Mærkerne giver også garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, gør det under ordentlige vilkår, det vil sige at de er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Er der træ, du ikke bør bruge som terrassebrædder?

Du bør så vidt muligt undgå at bruge terrassebrædder af trykimprægneret træ. Trykimprægneret træ er træ, der er blevet imprægneret med kemiske væsker, som hindrer svampevækst og forlænger træets holdbarhed.

Ulempen ved trykimprægnerede brædder er, at de selv efter mange år kan indeholde uønskede kemikalier og tungmetaller. Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at du så vidt muligt undgår at bruge trykimprægneret træ og i stedet vælger træsorter, der naturligt har en lang holdbarhed.

Man kan dog vælge at bruge trykimprægneret træ til de stolper, der skal i jorden, samt til den bærende konstruktion, der holder brædderne.

Visse træarter egner sig heller ikke som terrassebrædder, heriblandt massaranduba, der kan frostsprænge i koldt vejr, western red ceddar, der har en lav densitet og derfor ikke er særlig slidstærkt, og europæisk lærk, der pga. sine bredere årringe har en lavere holdbarhed.  

Hvilke terrassebrædder er mest holdbare?

Terrassebrædders holdbarhed afhænger ikke kun af træsorten, men også af kvalitet, overfladebehandling og mængden af vedligehold. 

Ligesom ved andre byggematerialer kan det godt betale sig at investere i terrassebrædder af en lidt bedre kvalitet. Det er desuden værd at gå efter de træsorter, der fra naturens side er mest holdbare eller som evt. er blevet behandlet eller modificeret, fx varmebehandlet, for at øge holdbarheden. 

Hvis terrassebrædderne skal stå ubehandlet, kan det kun anbefales at bruge hårde træsorter som eg, teak og ipé.

Alle terrassebrædder bør dog behandles med olie, træbeskyttelse eller maling mindst hvert tredje år. Det vil gøre bræddernes holdbarhed længere og vil i den grad friske dem op. Hvis du gerne vil have, at terrassen skal stå i den valgte træsorts oprindelige farve og glød, bør brædderne behandles en gang om året.

En terrasse, der ikke vedligeholdes, vil hurtigere blive nedbrudt og vil med tiden blive grå at se på og dækkes med alger og plantevækst. Derudover er olie eller maling med til at gøre træet mere smidigt og fleksibelt, så du undgår flækkede brædder m.m.

Behandling af terrassebrædderne bør foretages efter grundig afrensning og evt. en let slibning af brædderne. Vælg altid behandlingsmidler til terrassebrædder, og følg brugsanvisningen nøje for det bedste resultat. Husk også at fjerne græs og beplantning rundt om terrassen, hvis det når op omkring terrassebrædderne. 

Hvilken overflade og størrelse skal terrassebrædderne have?

Terrassebrædder bør have afrundede kanter, da de holder meget bedre, end hvis brædderne har skarpe kanter. Desuden er afrundede brædder nemmere at behandle.

Når du skal vælge terrassebrædder, skal du også beslutte, om der skal være udfræsning som mønster eller riller i overfladen. Udfræsningerne kan gøre terrassen mere skridsikker, når du bevæger dig på tværs af brædderne, men kan også have den modsatte effekt, når du bevæger dig på langs. Derudover skal du være opmærksom på, at der skal lægges mere arbejde i at rengøre og vedligeholde brædder med udfræsninger end brædder med glat overflade. 

Størrelsen på terrassebrædder afhænger af bl.a. af terrassens last, placering, strøernes afstand, træsortens styrkegruppe og de specifikke brædders kvalitet.

Det er svært at sige, hvilken størrelse terrassebrædder der er bedst. Hvis de er for tykke eller brede, er der større risiko for, at de revner og flækker og dermed bliver grimme at se på. En god tommelfingerregel er at vælge brædder, der er 20-25 mm i tykkelsen og 130-160 mm i bredden. 

Det er altid en god idé at rådføre sig med en fagperson. 

Når du skal vælge brædder, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvad er holdbarheden på træsorten?
 • Er brædderne pæne i overfladen og uden for mange knaster? 
 • Er brædderne lige og rette? 
 • Hvis du vil have mønstre på brædderne, så tjek, om udfræsningerne er ens. 
 • Har brædderne afrundede kanter, som de bør have? 
 • Er brædderne ens i farve og nuancer, så der ikke kommer for stort spil i terrassens overflade? 
 • Har brædderne ligget overdækket eller indendørs, så de ikke allerede er begyndt at blive grå af vejret og nedbrudt?

Hvad bør du se efter, når du vælger brædder til terrassen?

Hvad enten du står i trælasten eller køber brædder over nettet, er det vigtigt at huske på følgende:

Hvordan ser brædderne ud?

Er de lange og flotte, eller krummer de meget? Krumme brædder kan være meget svære at få til at ligge i flotte lige baner. Selvom der bruges afstandsklodser, når de monteres, vil brædder, der krummer og slår sig i langt højere grad vride sig og få terrassen til at se skæv ud.

Hvordan bliver brædderne opbevaret i trælasten?

Står brædderne inde i en hal og dermed i tørvejr, eller ligger de udenfor uden afdækning? Hvis brædderne opbevares tørt og ikke bliver udsat for regn og vind, sker der ingen nedbrydning af dem, som brædder opbevaret udenfor uden afdækning er udsat for. Tjek derfor også, om brædderne er pæne og ikke grålige på grund af vejret.

Hvordan ser selve brættet ud?

Se godt efter, hvordan brædderne ser ud. Er de rette og har flotte åretegninger/mønstre, eller er de skæve og fulde af knaster? Et skævt bræt kan være meget svært at rette op og få til at ligge lige. Især de eksotiske træsorter er så hårde, at de næsten er umulige at få til at ligge pænt, hvis de ikke er helt lige. Nogle tror, de kan vride brædderne, så de kommer til at ligge pænt. Det kan også godt være, de ligger pænt de første måneder, men med tiden vil de vride sig og måske skubbe til nogle af de andre brædder, så dele af terrassen bliver skæv.

Knaster er et andet problem. Et par knaster hist og her kan være okay, men for mange knaster svækker træets kvalitet og styrke. Vand trænger desuden ned i knaster og holder brættet fugtigt længere end brædder uden knaster.

Hvor bør du købe brædderne på nettet eller i trælasten?

Der er mange, der køber byggematerialer over nettet, og der kan da også være penge at spare. Men der er nogle faldgruber, du skal være opmærksom på, hvis du køber på nettet.

Det kan være meget vanskeligt at se kvaliteten af de brædder, som en internetbutik tilbyder. Der kan sagtens være billeder af de enkelte materialer, men der er ingen garanti for, at det, du ser, også er det, du får. Derfor er det vigtigt at være hjemme og modtage brædderne, når de bliver leveret, så du kan tjekke, at de er i den ønskede kvalitet. Skriv ikke under på leveringen, før du har sikret dig, at alle brædder ser ud som ønsket.

I trælasten kan du se og røre ved brædderne, og det er nemmere at vælge de rigtige ud.

Hvis du selv vil købe brædder til en terrasse, men vil have en håndværker til at lave den for dig, skal du være opmærksom på at lave en aftale om, at du selv køber brædderne. Det er absolut ikke alle håndværkere, der vil arbejde med materialer, som kunden har købt. Du skal samtidig huske, at håndværkeren intet ansvar har for materialer, der er indkøbt af bygherre. Du vil derfor ikke kunne reklamere over eventuelle fejl eller mangler på materialer, du selv har købt.

Hvad koster brædder til terrassen?

Hvad enten du overvejer at købe terrassebrædder i den lokale trælast eller på nettet, bør du undersøge de forskellige priser grundigt, for der kan være stor forskel. Har du planer om en terrasse på 50-100 kvadratmeter, er der penge at spare, alt efter om brædderne koster 499 kr. pr. kvadratmeter eller 699 kr. pr. kvadratmeter.

Der er normalt sammenhæng mellem pris og kvalitet, og de træsorter, der holder bedst, er ofte også de dyreste.

Prisen på de forskellige træsorter varierer meget. Trykimprægneret træ er normalt billigst, lærk er lidt dyrere, men stadig relativt billigt, mens de eksotiske træsorter er noget dyrere. Teak er en af de dyreste træsorter, men anses også for at være en af de bedste og smukkeste til terrasser.

Beregn pris og klimabelastning på træterrasse

Med Videncentret Bolius' beregner nedenfor kan du få svar på, hvad det cirka koster at få lavet en træterrasse, hvis du får en håndværker til at lave den.

Beregneren kan ikke give dig en præcis pris, da flere variable påvirker den endelige pris, du modtager fra en håndværker. Alt fra håndværkerens timeløn til terrassens placering, om den fx skal hæves eller ej, spiller en rolle. Derudover kan træpriserne variere fra forhandler til forhandler.

Derudover kan du se klimabelastningen fra den ønskede terrassen. Det viser, hvor meget CO2e - CO2 og andre klimagasser - der bliver udledt fra produktionen af materialer til terrassen. 

Beregn pris og CO2-udslip for træterasse

Samlet pris
kr
CO2e-udledning
kg
- CO2e-udledning svarer til
km i benzinbil
1
Hvor stor skal din træterasse være?
Ikke valgt
2
Hvilken trætype?
Ikke valgt
Trykimprægneret træ har været igennem en imprægneringsproces med kemiske væsker, som hindrer svampevækst og forlænger træets holdbarhed. Det har en lang levetid og kan holde selv i barske miljøer, og det egner sig derfor til den del af en træterrasse, der er i kontakt med eller tæt på jorden.

Trykimprægneret træ har et lavt klimaaftryk. Træ optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes. Kemikalierne, der bliver brugt til imprægneringen, er dog en belastning for miljøet. Hvis du vælger trykimprægneret træ, der er NTR-mærket, er du sikret, at imprægneringsmidlerne er godkendt af Miljøstyrelsen."

Se beregnerens forudsætninger

 • For de forskellige træsorter er antaget følgende m²-priser inkl. konstruktion under terrassebrædder:
  • Trykimprægneret træ: 475 kr.
  • Ipé: 1.200 kr.
  • Lærketræ: 525 kr.
  • Komposit: 600 kr.
 • Priser for rust- og syrefri skruer samt beslag er sat til 160 kr. pr. m2
 • Der er skønnet en timepris på 550 kr. inkl. moms for en håndværker. Der er indlagt en faktor i beregneren, ud fra om materialet er lettere eller hårdere at arbejde med. 
 • Alle priser er gennemgået i maj 2023. 
 • Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l. Kilde: IVL Swedish Environmental Research Institute
 • Udregningen af hvad CO2e-udledningen svarer til i km, tager udgangspunkt i en mellemklasse benzinbil, der kører 5,99 km pr. kg CO2e.