Er det nødvendigt at føre tilsyn med opførelsen af dit nye enfamiliehus?

Nej, det er ikke nødvendigt, men det kan optimere dit byggeri, og du kan måske fange nogle fejl, misforståelser eller sjusk i processen. Tilsyn/kontrol er nødvendigt på alt byggeri, men kan være indeholdt i aftalen, du har indgået med den professionelle håndværker.

Derudover kommer det også an på, hvor detaljeret byggeriet er projekteret (tegnet). Hvis der er mange præcise detaljer og beskrivelser, kan du måske selv vurdere, om arbejdet bliver udført som projekteret. Sørg altid for at holde en god dialog, og bed håndværkeren om at holde dig informeret, hvis der sker ændringer i projektet undervejs.

Det er rigtig godt på forhånd at sikre sig, at håndværkeren tager fat i dig som bygherre, og/eller med den projekterende hvis der undervejs opstår udfordringer, fx. hvis der er tegnet en løsning som er problematisk eller uhensigtsmæssig at udføre i praksis.

Hvis du ikke selv har tid, lyst eller evner, kan det være en god idé at lave en aftale med en byggerådgiver, som kan gennemgå projektet og udføre løbende tilsyn. Det er vigtigt, at den tilsynsførende byggerådgiver er uvildig og ikke er økonomisk bundet til byggefirmaet, eller selv har økonomisk interesse i byggeprojektet.

Hvad risikerer du, hvis du ikke får ført tilsyn?

Der sker fejl, når der bygges - også ved byggeri af nye huse. Der kan være fejl eller forglemmelser, der kan opstå misforståelser, eller der kan være tale om egentligt byggesjusk.

Hvis du bruger professionel hjælp til at holde øje med byggeprojektet, kan du minimere disse fejl. En byggerådgiver/sagkyndig har erfaring med byggesager og har en fornemmelse for, hvad denne skal kigge efter. På den måde kan en byggerådgiver betragtes som en forsikring mod problemer.

Hvem kan hjælpe dig med at føre tilsyn?

Der findes flere slags rådgivere, der kan hjælpe dig med at føre tilsyn. De har hver deres specialer, men har alle sammen en grundlæggende viden om, hvad der skal til, for at et hus bliver bygget korrekt. De kender byggeprocessen, håndværksgrupperne, fagudtrykkene i branchen og faldgruberne undervejs. Den tilsynsførende kan eksempelvis være:

  • Arkitekt
  • Bygningskonstruktør
  • Bygningsingeniør

Det kan ikke anbefales, at du får en håndværker til at være tilsynsførende. En håndværker ved typisk rigtig meget om sit eget håndværk, men ikke så meget om andre håndværk og den samlede byggeproces. Der findes selvfølgelig håndværkere, der har det samlede overblik, men det er et fåtal.
 

Hvad skal især kontrolleres under udførelsen?

En af opgaverne for en byggerådgiver er at holde øje med, at du får det, du betaler for. Kort sagt, om kvaliteten af arbejdet er i orden, og om byggearbejdet er som aftalt.

Byggerådgiveren kontrollerer mange forskellige ting, men her kan du se nogle af de ting, der vigtigst at holde øje med, da fejl her kan medføre meget alvorlige problemer.

Entreprisegrænse

Fejl i et byggeri opstår i mange tilfælde, hvor 2 forskellige håndværk mødes - de professionelle kalder det en entreprisegrænse. Det kan fx være, hvis et gulvafløb i badeværelsesgulvet bliver placeret tidligt i byggeprocessen af jord- og betonarbejdere. Det kan ofte give problemer for flisemureren senere i byggeprocessen, fordi afløbet måske sidder for højt, og der dermed ikke kan blive fald på gulvet hen mod afløbet.

Det bærende og stabiliserende system

Det er altid vigtigt at kontrollere, at det bærende og stabiliserende system i huset er, som det skal være. Det vil være kedeligt, hvis dit nye hus ikke holder til den første kraftige storm. For eksempel kan vægge revne i blæsevejr, hvis det bærende og stabiliserende system ikke er i orden, og det hjælper ikke noget at reparere revnen. Den vil komme igen og igen, indtil årsagen til, at den opstår, er fundet og bragt i orden. Og det kan være en dyr fornøjelse.

Fugt i konstruktionerne

Fugt i konstruktioner er den største årsag til skader. Det kan fx opstå, hvis der står en fugtig træstolpe inde i en gipsvæg. Det kan være skyld i, at der dannes skimmelsvamp, råd og svamp inde i væggen. Du opdager det ikke, fordi det er gemt bag gipsplader, tapet og maling, men du får et dårligt indeklima, og du kan blive syg af det uden at vide hvorfor. Du vil sandsynligvis ikke opdage problemet, før det er alt for sent.

Hvad med kvalitetssikring?

Når huset er færdigt, er der mange ting, hvor du ikke umiddelbart kan se, om de er i orden. Derfor skal skjulte konstruktioner og installationer, fx vindafstivning i taget eller gulvvarmeslangers udlægning, kontrolleres undervejs.

På den måde bliver fejl og mangler fundet, mens det stadig er nemt og billigt at udbedre dem, og du slipper for grimme ar efter reparationer. 

Sørg for at der foreligger en aftale omkring omfang af kvalitetssikring inden byggeriet opstartes. Det er en god idé at lave lister med konkrete punkter for hver enkelt bygningskonstruktion, herunder eksempelvis: 

  • Hvad skal kontrolleres?
  • Hvornår skal det kontrolleres?
  • Hvad er tolerancerne?
  • Hvordan skal det dokumenteres?
  • Omfang af kvalitetskontrollen

Hvad kan din egen byggerådgiver i øvrigt hjælpe med?

Holde styr på økonomien

Din byggerådgiver kan også hjælpe dig med at holde styr på økonomien. Der vil næsten altid opstå et eller andet uforudset undervejs i byggeprocessen, og det betyder, at økonomien nemt kan løbe løbsk, hvis du som bygherre ikke er meget omhyggelig med at få alle ekstra aftaler på skrift. Her kan din byggerådgiver være til stor hjælp, da han ved, hvad tingene må koste.

Kontrol af regninger undervejs i projektet

Byggerådgiveren kan desuden kontrollere, at de regninger, du får undervejs i projektet, er realistiske, så du kun kommer til at betale for det arbejde, der er udført. På den måde undgår du at udbetale for meget til håndværkerne, og har dermed fat i den lange ende, hvis der er noget, der ikke er blevet lavet eller skal laves om på grund af fejl.

Finde gode håndværkere

Byggerådgiveren kan desuden hjælpe dig med at finde gode håndværkere. Byggerådgiveren har ofte erfaringer med håndværkere fra tidlige byggesager og kan derfor anbefale dig de håndværkere, der leverer et godt håndværk til tiden, til en god pris, og som er til at arbejde sammen med.

På samme måde kan han også fraråde samarbejde med bestemte håndværkere på baggrund af tidligere job. Du bør lytte til de erfaringer, da det er altafgørende med dygtige håndværkere, du kan stole på.

Typehusfirmaer og byggefirmaer har typisk fast tilknyttede håndværkere, som de bruger på deres byggesager. På den måde opbygges et tillidsforhold mellem typehusfirma/professionelle byggefirmaer og håndværker.

Dialog med byggefirmaet og håndværkere

En byggerådgiver taler samme sprog som dine håndværkere, og har de nødvendige kompetencer til at diskutere byggetekniske spørgsmål med dem og deres byggeleder.

Sommetider kommer håndværkerne med forslag til ændringer, som de beder dig tage stilling til. Det er du sandsynligvis ikke kompetent til, og du kan formentlig ikke altid gennemskue konsekvenserne af det, du siger ja til.

Tit kan en lille ændring have indflydelse på mange andre ting i byggeriet. Det der kan være en fordel lige nu og her - for den håndværker, der spørger - kan være en ulempe for de håndværkere, der kommer efter ham og dermed gøre dit byggeri dyrere.

Fagudtrykkene i byggebranchen kan være svære at forstå for ikke-fagfolk. Her kan din byggerådgiver også være behjælpelig, for han kan forklare dig de eventuelle problemer, som opstår undervejs i et sprog, som du forstår.

Godkendelse af huset inden overtagelse

Byggerådgiveren kan også være til stor hjælp, når byggeriet er færdigt og skal afleveres til dig. Der vil altid være nogle mangler, når et byggeri afleveres. Det er næsten umuligt at undgå.

Hvis du har haft din byggerådgiver med gennem hele byggeprocessen, vil der normalt kun være få og mindre væsentlige mangler, når du skal overtage dit hus. Det er i alles interesse, at disse bliver udbedret hurtigst muligt, men sommetider er det svært at fastholde håndværkerne, der allerede er videre på det næste byggeri.

Her viser en byggerådgiver virkelig sit værd, når han sørger for, at få manglerne udbedret hurtigt og gnidningsløst. Husk på, at du på dette tidspunkt formentlig er flyttet ind i dit nye hus, og så er håndværkermangler en daglig plage.

Hvad koster det at få ført tilsyn af en byggerådgiver på et enfamiliehus?

Prisen afhænger af, hvor mange gange der skal kontrolleres, og hvor langt din rådgiver skal køre. Det er vigtigt at lytte til, hvor mange besøg, rådgiveren mener, der er nødvendige for at dække hele byggeprocessen, inklusiv aflevering og efterfølgende udbedring af fejl og mangler. Prisen varierer afhængigt af antal besøg og byggeriets kompleksitet. Så find en byggerådgiver, som du har tiltro til, og aftal en fast pris med vedkommende.

Hvor kan du finde et firma/person til at kontrollere dit byggeri?

Hvis du ikke selv kender en person eller en virksomhed, der kan hjælpe med at føre tilsyn, kan vi anbefale, at du kontakte Danske ARK (Danske arkitektvirksomheder), Konstruktørforeningen eller FRI (Foreningen af rådgivende Ingeniører). En anden mulighed er at kontakte Arkitekthjælpen, der er landsdækkende.