1. Begræns skader, stormen har forårsaget, i det omfang, du kan komme til det

Dæk fx ituslåede vinduer eller huller i taget med træplader, presenning eller plastik. Flyt møbler og andet indbo fra steder, hvor nedbør kan trænge ind i huset.

Ting, du ikke kan flytte, fx tæpper eller trægulve, bør tildækkes med plastik.

2. Tjek tag og solceller for stormskader

Se bl.a. efter løse eller manglende tagsten, tagmaterialer, som er blæst af, løse mursten på husets skorsten, indikationer på, at antennen har revet sig løs, eller andre tegn på skader.

Se, om dine solceller har fået revner eller andre skader. Tjek, om beslagene sidder fast i taget, og om de har lavet huller i taget.

3. Fjern blade, grene og andet skidt fra husets tagrender og skotrender

Hold også øje med, om der er huller og utætheder.

Tjek også, at stormen ikke har påvirket rendejern - de beslag, som holder tagrender og nedløbsrør på plads - så de fortsat sidder forsvarligt fast. 

4. Tjek bygninger for skader

Gennemgå husets facade og tilbygninger samt redskabsskur og andre småbygninger for revner og andre skader.

5. Tjek havens træer og høje planter for stormskader

Træer bør beskæres, hvis der er grene, som næsten er brækket af. Og vakkelvorne træer skal fældes.

Fjern også planter, som er ved at vælte.

6. Tjek efter strømsvigt

Tjek, om dine madvarer i fryseren har taget skade, hvis huset har været ramt af strømsvigt under stormen.

7. Fotografér eller film skader på hus og indbo

Tag masser af billeder eller film, hvis der er sket stormskader - så du har dokumentationen i orden, når du skal melde skaderne til din forsikring. Kassér ikke beskadiget indbo, før du har talt med forsikringsselskabet.

8. Gem kvitteringer for udgifter til nødreparationer

Forsikringen dækker typisk udgifter til nødreparationer, så husk at gemme dem, så du kan sende dem til dit forsikringsselskab.

9. Kontakt dit forsikringsselskab

Hav dit policenummer klar - det letter ekspeditionen.

Skader på huset skal anmeldes til husforsikringen, mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring. Er det svært at komme igennem til forsikringen på telefonen, kan du i mange tilfælde anmelde skaderne på selskabets hjemmeside.

10. Få udbedret skaderne

Du kan tage fat i disse håndværkere:

  • En murer kan reparere husets murværk, murede skorstene, tegltage m.m.
  • En tømrer kan reparere husets tag, lette facadebeklædninger, ovenlys m.m.
  • En blikkenslager kan reparere inddækninger, tagrender og nedløbsrør på huset m.m.
  • En autoriset elinstallatør kan reparere bl.a. elinstallationer og solceller.
  • En anlægsgartner eller en skovhugger kan fælde træer og beskære vanskelige grene.