Nemme træer og buske er sunde og robuste planter, som klarer sig godt i det danske klima og i almindelig havejord uden det store vedligehold og pleje, og som evt. dækker jorden, så der ikke er plads til ukrudt.

I listerne vi præsenterer her, er der taget udgangspunkt i planter, der ikke bliver større, end at de passer ind i en have på 500-1.000 m2.

Planter, du bør undgå

Hvis haven skal være nem at passe, bør du som udgangspunkt undgå planter, der kræver meget ekstra omsorg for at trives, fx i form af vinterdækning, beskæring, opbinding og lugning.

Undgå også store træer, som fx store arter af poppel, bøg og birk, der skygger meget og bruger så meget næring og vand fra jorden, at der ikke kan gro ret mange andre planter under dem.

Også langt mindre planter kan brede sig voldsomt i haven. Det gælder især planter, som danner rodskud, fx bambus, hybenrose og hjortetaktræ. Også når du vælger klatreplanter til haven, skal du gå uden om dem, der har alt for voldsom vækst, fx arkitektens trøst og humle.

4 dækkende klatreplanter

Klatreplanter er velegnede, hvis du ønsker at gøre mure eller hegn grønne og på den måde gøre dem til en del af din nemme have. Her får du fire bud på nemme klatreplanter, og plantenavnene står også på latin, så de er lettere at finde på planteskolen:

 1. Bjergskovranke (Clematis montana) – Op til 8 meter høj klatreplante med hvide eller rosa blomster i maj. Sol til let skygge, 2 pr. m2.
 2. Klatrehortensia (Hydrangea anomala ssp. petiolaris) – 4-7 meter høj klatreplante med hvide blomsterlignende højblade i juni til juli. Sol til skygge, 1 pr. 2 m2.
 3. Myrtegedeblad (Lonicera nitida) – 1-1,5 meter høj og delvist stedsegrøn busk. Sol til skygge, 2 pr. m2.
 4. Vedbend (Hedera) – Stedsegrøn klatreplante, der også kan bruges på vandrette flader. Sol til skygge, 6-10 pr. m2.

5 dækkende buske

 1. Dronningebusk (Kolwitzia amabilis) – 3-5 meter høj, blomstrende busk med rosa blomster i juni. 
 2. Uægte jasmin (Philadelphus virginalis ”Schneesturm”) – 2-3 meter høj overhængende busk med hvide fyldte blomster med dejlig duft i juni til juli.
 3. Dværgkalkved (Virburnum davidii) – Halv meter høj, tedsegrøn busk med hvide halvskærme. Flotte metalblå frugter henover sommeren. 
 4. Vinget benved – 1,5 meter høj busk med smukke efterårsfarver
 5. Dværgfyr (Pinus mugo) – 1-1,5 meter høj, kompakt, stedsegrøn og langsomt voksende nålebusk.

5 nemme, blomstrende buske

Hvis du planter nogle nemme, blomstrende buske og dækker bunden under dem med bunddækkende planter eller barkflis, får du et bed, der både er nemt at passe, og som kan give farver gennem en stor del af sæsonen.

Plant buskene med den anbefalede afstand, så de danner en tæt og sammenhængende beplantning. Spørg evt. efter anbefalinger på planteskolen.

Vælg buske, der blomstrer på forskellige tidspunkter, så hele blomstringen ikke er overstået i maj. Vælg også buske med bær og efterårsfarver som fx surbær og perikon.

Det er også godt at plante nogle vinterblomstrende buske, der giver variation, så haven er spændende hele året. Det kan fx være kejserbusk og vinterjasmin.

De følgende 5 blomstrende buske er velegnede til at plante i den nemme have:

 1. Forsytia (Forsythia) – 2-3 meter høj og bred med gule blomster i april, sol til halvskygge.
 2. Kejserbusk (Viburnum bodnantense) – 2,5 meter høj og bred med rosa blomster i milde perioder fra november til april. Sol til halvskygge.
 3. Sommerfuglebusk (Buddleja davidii) – 2 meter høj og bred med violette til hvide blomster i juli til september. Fuld sol og læ, tåler tørke.
 4. Surbær (Aronia melanocarpa) – 1-2 meter høj med hvide blomster i juni, sorte bær i september og smukke høstfarver. Sol til halvskygge.
 5. Almindelig Syren (Syringa vulgaris) – 5-6 meter høj og 2-3 meter bred med violette, rosa eller hvide blomster med stærk duft i maj til juni. Sol.

Rhododendron

Rhododendron er ikke taget med på listen over nemme, blomstrende buske. Disse planter passer til haver med sur jordbund (lav pH-værdi) - en jordtype som sjældent findes naturligt i danske haver.

Hvis der ikke allerede er sur jord i din have - som der eksempelvis er god chance for, hvis du bor i Vestjylland - kræver det en del arbejde at anlægge et såkaldt surbundsbed. Men når først surbundsbedet er anlagt, kræver bedet ikke så meget pasning og kan derfor godt få plads i en nem have. Du skal dog normalt gøde årligt for at fastholde den lave ph-værdi.

5 nemme, små træer

I en nem have er det ligesom i alle andre haver fint med små træer, der danner et loft over haven. Det er vigtigt at vælge træer, der i skala passer til haven.

Ved foden af træet kan du fx plante bunddækkende planter, som trives i halvskygge, evt. kombineret med løgplanter som vintergæk, blå scilla og påskelilje.

De følgende 5 små træer er velegnede til en nem have:

 1. Almindelig Benved (Euonymus europaeus) – 5-6 meter høj med hvide blomster. Kendetegnet er de smukke høstfarver med pink kapsler og orange frø. Sol til halvskygge.
 2. Frugttræer fx æble (Malus), blomme (Prunus), pære (Pyrus) – op til 10 meter høj med hvide blomster i forsommeren og spiselige frugter. Sol.
 3. Almindelig Hassel (Corylus avelana) – op til 5 meter høj med gule hanrakler i marts til april, spiselige nødder om efteråret. Sol til skygge.
 4. Almindelig Hvidtjørn (Crataegus laevigata) – 5-8 meter høj med hvide blomster i maj til juni og røde bær om efteråret. Sol til halvskygge.
 5. Japansk løn (Acer japonicum) – 3-5 meter høj med markante blade, iøjnefaldende bark og smukke høstfarver. Sol.

5 nemme stedsegrønne buske og træer

Stedsegrønne buske og træer er grønne hele året. De taber ikke bladene og nålene om efteråret, som de løvfældende buske og træer gør, og derfor giver de stedsegrønne planter haven farver og form om vinteren.Stedsegrønne træer og store buske er også velegnede til at dække for en grim udsigt eller til at hindre, at naboen eller forbipasserende kan kigge ind i haven.

De følgende 5 buske og træer er velegnede i en nem have:

 1. Buksbom (Buxus) – Op til 3 meter høj og bred busk, der kan formklippes eller bruges som lav hæk omkring bede. Sol til skygge.
 2. Cypres (Chamaecyparis lawsoniana) – 6-7 meter højt nåletræ, der også findes i gule og grå varianter. Sol til skygge.
 3. Enebær (Juniperus) – Op til 4 meter høj krybende eller søjleformet busk med nåle.
 4. Kristtorn (Ilex) – 3-10 meter høj busk eller træ med røde bær, der også findes i gulbrogede varianter. Sol til skygge.
 5. Almindelig Taks (Taxus baccata) – 3-10 meter høj busk eller træ med nåle og røde bær. Sol til skygge. Planten er giftig.