Ville du købe en brugt iPad på nettet, hvis du på et billede kunne se, at teksten ’Jens Jensens ejendom’ var ridset ind i bagsiden med blokbogstaver? Formentlig ikke. I hvert fald ikke uden at sikre dig, at det rent faktisk var ’Jens Jensen’, der var ved at sælge sin iPad, så du ikke pludselig stod med hælervarer i hænderne.

Ovenstående er et tænkt eksempel på tyverimærkning udført med en gravør- eller ridsepen. Men en iPad (eller en hvilken som helst anden genstand) kan mærkes på en del forskellige måder.

Du kender måske også tyverimærkning fra din arbejds- eller skolecomputer. Mange virksomheder og institutioner markerer kostbart elektronik med små mærkater af metal, der ikke kan fjernes uden at beskadigede genstanden.

Uanset hvordan du udfører tyverimærkning, er formålet at markere ejerskab. At tyverimærke en genstand gør det ikke sværere for en indbrudstyv at stikke afsted med den, men mærkningen tjener andre formål: For det første bliver det nemmere at spore tyvekoster tilbage til dig, hvis du har været udsat for indbrud og politiet senere opklarer forbrydelsen, for det andet kan det have en forebyggende effekt, fordi tyverimærkede genstande er sværere at afsætte og dermed mindre attraktive for en indbrudstyv at stikke af med.

Nedenfor kan du læse om forskellige former af tyverimærkning.

Forskellige typer af tyverimærkning

  • Tyverimærkning med gravørværktøj

Tyverimærkning med eksempelvis en gravørpen går ud på, at du ridser et unikt mærke ind i en genstand. Du kan sige, at du ridser et slags stel- eller serienummer ind i genstanden, der knytter den til dig og dit hjem. Denne form for mærkning er velegnet til store genstande, og kan bruges til at mærke genstande med hårde metaloverflader.

  • Tyverimærkning med ridsepen

En ridsepen fungerer på samme måde som en elektrisk gravørpen - du ridser et mærke ind i en genstand. En ridsepen egner sig bedre til lidt mindre og mere skrøbelige genstande – eksempelvis iPad.

  • Tyverimærkning med usynligt blæk

Mærkning med såkaldt usynligt blæk egner sig især til genstande, som du ikke har lyst til at ridse i, fordi det ville ødelægge genstandens udseende. Det er nemlig sådan, at når det usynlige blæk er påført og tørret, kan du ikke se det med det blotte øje. Men det vil træde tydeligt frem, når der lyses på det med en speciel lampe. 

  • Tyverimærkning med permanent blæk

Permanent blæk skal påføres på samme måde som usynligt blæk og det har samme funktion – men det er synligt under alle lysforhold. Permanent blæk kan ikke tørres af eller på anden måde fjernes fra en genstand, uden at det kan ses.

  • Tyverimærkning med mærkningsskilte

Et mærkningsskilt skal limes på en genstand. Der skal bruges en speciallim, så mærkningsskiltet kommer til at sidde så godt fast på genstanden, at det ikke kan fjernes uden værktøj og ikke uden at genstanden beskadiges. Hvis nogen alligevel fjerner mærkningsskiltet, vil der under alle omstændigheder være synlige tegn på, at der har siddet et mærke.

  • Tyverimærkning med DNA-mærkning

DNA-mærkning er en relativ ny teknologi inden for tyverimærkning, der har en del til fælles med usynligt blæk. Du kan læse mere om denne form for mærkning i den artikel, som vi linker til herunder.

På nogle politistationer kan du gratis låne en kuffert med både el-gravør, ridsepen, skabelon, usynligt blæk og permanent blæk. Du kan også købe dit eget mærkningsudstyr, så du altid har det parat til at mærke nye ting.

Mange forsikringsselskaber rådgiver om forskellige typer af tyverimærkning. Derfor kan du med fordel kontakte dit forsikringsselskab og forhøre dig, om de anbefaler bestemte former for tyverimærkning og eller bestemte fremgangsmåder. 

Hvilke genstande bør du tyverimærke?

Det er kun dig selv, der sætter grænser for, hvilke ejendele du mærker. Men du kan med fordel starte med genstande, som har høj værdi og samtidig er nemme for en indbrudstyv at stikke af med.

 

Eksempelvis: Computere, tablets, smartphones, fladskærme, kamera-udstyr og dyre lamper eller stole.

Hvad skal du skrive, når du laver tyverimærkning?

Prøv at lave et unikt mærke, når du tyverimærker en genstand. Brug eksempelvis dine initialer og din fødselsdato – dog ikke dit fulde CPR-nummer. 

 

Et godt råd er at lave en liste, hvor du noterer, hvilke genstande du har tyverimærket, og hvordan de er mærkede. Du kan så ajourføre listen, hver gang du laver tyverimærkning på endnu en genstand.

Tyverimærkning af dit værktøj

Hvis du ejer dyrt værktøj, kan du også med fordel mærke det, så det er tydeligt, at det tilhører dig. Det kan være en ekstra sikkerhed for dig, hvis du opbevarer værktøjet i et skur eller andre steder, hvor en indbrudstyv relativt nemt kan skaffe sig adgang.

Skilt med din tyverimærkning

Hvis nogle er dine ejendele er tyverimærkede, bør du skilte med det udendørs.

En måde at skilte med, at du har lavet tyverimærkning af dine genstande, er ved at sætte mærkat med ’Operation mærkning’ op. Det er Det Kriminalpræventive Råd, der står bag Operation mærkning, og du kan bestille selvklæbende mærkater til udendørs brug rådets hjemmeside.

Du bør skilte med tyverimærkning udendørs, så en potentiel indbrudstyv kan se det, før han beslutter sig for, om han vil bryde ind. Det kan få ham til at opgive sit fordækte ærinde. 

Mærkede tyvekoster er sværere for en indbrudstyv at afhænde. Og fanges tyve med koster, der er tyverimærkede, vil det alt andet lige være nemmere for politiet at knytte tyven sammen med et gerningssted. Det er der selvfølgelig ingen indbrudstyve, der er interesserede i, og derfor kan viden om tyverimærkning have en afskrækkende effekt.

Fotografer dine værdifulde genstande – uanset om du har tyverimærket dem eller ej

Uanset om du vil lave tyverimærkning på dine ejendele eller ej, er det en god idé at fotografere dem. På den måde kan du relativt nemt skabe et overblik over dit indbo, hvis du skulle være så uheldig at blive udsat for indbrud. Det kan du bruge til at efterlyse dine genstande, og det gør det nemmere for politiet at levere dem tilbage til dig, hvis de senere dukker op. Et foto kan altså fungere som bevis for, at du retmæssigt ejer en genstand.

Sørg for at fotografere genstande, så særlige kendetegn og/eller serienumre fremgår af billederne.

Alarm-klistermærker og alarm-skilte

En anden måde, du kan lave en form for indirekte mærkning af dine genstande, er ved at sørge for, at du skilter med det, hvis du har en form for alarm installeret i dit hjem.

Alarm-klistermærker og alarm-skilte følger med de fleste alarmsystemer.

Selvom du ikke har en alarm installeret i dit hjem, kan du selvfølgelig godt sætte skilte eller klistermærker op, der bekendtgør at der er en alarm på stedet. Det kan have en forebyggende effekt.