Danske boligejere med gasfyr kan se frem til seriøse stigninger i varmeregningen til vinter, hvor der er udsigt til en gaspris på mellem 30 og 35 kr. kr. pr. m3.

Ved en gaspris på fx 35 kr. havner årsregningen på cirka 68.000 kr. for et standardhus på 130 m2 – seks gange mere end i 2019 og 2020, hvor prisen lå på 6–7 kr. pr. m3.

Tjek dit forbrug af naturgas

Du kan selv prøve at regne ud, hvad de forventede stigninger i gasprisen kan komme til at betyde for din varmeregning ved at tjekke, hvor mange kubikmeter gas du normalt bruger – find dit forbrug hos dit energiselskab.

Vær opmærksom på, at gasprisen ikke er den samme året rundt, hvis du ikke har en fast prisaftale, og at dit forbrug af gas er langt højere i vinterhalvåret.

Usikkerhed om gas fra Ruslands bag høj gaspris

Det er usikkerheden om størrelsen af de fremtidige gasleverancer fra Rusland, der ligger bag de forventede prisstigninger.

Allerede i juni 2022 steg prisen på den såkaldte TTF-gas (naturgas) på de internationale råvaremarkeder. I starten af måneden blev en m3 gas handlet til 12 kr. inkl. danske afgifter, men i slutningen af august steg den til cirka 35 kr.

Selv om det ikke helt er de priser, som landets 412.000 gaskunder betaler hos deres leverandører, er der udsigt til en kraftig stigning i gaspriserne, når vintersæsonen holder sit indtog. Det er netop i vintersæsonen, at man bruger mest varme, og derfor slår prisstigningerne ekstra hårdt igennem.

Naturgas til levering i november 2022 koster 36 kr. pr. kubikmeter

En god indikator for fremtidige prisstigninger er de såkaldte ”forward-kontrakter”, hvor professionelle aktører køber gas til levering på et senere tidspunkt.

Ifølge den hollandske hjemmeside, theice.com, bliver naturgas til levering i december i slutningen af august 2022 handlet til 324 euro pr. MWh. Omregnet og inkl. danske afgifter svarer det til 36 kr. pr. m3.

I den sammenhæng ser Nationalbankens seneste prognose en kende optimistisk ud. I prognosen er der kalkuleret med en gaspris til vinter på 26 kr. i en såkaldt ”hårdt scenarie”, hvor Rusland lukker for gastilførslen til Europa. Et scenarie, som af eksperter regnes for stadig mere sandsynligt.

Et nervøst gasmarked

Ifølge konsulent i Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen, ser vi i øjeblikket er nervøst marked, hvor usikkerheden går på, om Rusland vil genoptage de fulde leverancer af gas til Europa, når vedligeholdelsesarbejdet på ledningsnettet er overstået.

– Spørgsmålet er, om Ruslands forklaring om, at de har nedsat leveringen på grund af vedligeholdelse, holder vand, eller om det reelt er et påskud for at reducere gasleverancerne permanent. Og helt overordnet, om vi vender tilbage til normalen eller hvad. Det er det, som markedet spekulerer over i øjeblikket, forklarer Kristian Rune Poulsen.

I den positive udgave henviser han til, at Rusland tidligere reducerede leverancen af gas til Tyrkiet på grund af vedligeholdelsesarbejde, men senere har genoptaget den fulde leverance af gas.

Flydende naturgas som alternativ til gas fra Rusland

Hidtil har flydende gas (LNG) fra USA, Mellemøsten og Australien dækket den manko, som opstod i forbindelse med de påståede russiske vedligeholdelsesarbejder på gasledningen til Europa.

Med udfordringen ved LNG ligger ifølge Kristian Rune Poulsen i, at LNG skal gennem to processer for at bliver transporteret fra afsenderlandet til Europa.

I eksportlandet skal gassen gøres flydende for at kunne transporteres på de såkaldte LNG-skibe, som rummer en række kæmpestore ”gasflasker”, hvori gassen bliver transporteret

Ved ankomsten til Europa skal gassen atter gøres luftformig, før den kan sendes ud i det europæiske gasnet.

Den næste udfordring er derefter, at de fleste af de større LNG-terminaler ligger i Sydeuropa. Og da rørkapaciteten til Nordeuropa er begrænset, kan det skabe nogle flaskehalse i tilfælde af en yderligere reduktion eller et helt bortfald af leverancerne fra Rusland.