– Hej. Jeg ringer, fordi vi lige har overtaget strømforsyningen i dit område, og vi har brug for dit CPR-nummer og dit kontonummer”. 

– Goddag. Jeg ringer, fordi jeg kan se på din nuværende elregning, at du kan spare mange penge ved at skifte til os. Vil du ikke lige give mig dine oplysninger, og så fikser jeg det for dig.

Elselskaber bag ulovlige opringninger

Den slags opringninger er der flere og flere, der modtager fra en lille gruppe energi- og elselskaber, som ikke har tænkt sig at overholde Markedsføringsloven. Deres indgangsreplikker lyder måske ikke så kriminelle, men for det første må energiselskaberne slet ikke ringe dig op for at sælge noget, uden at du har givet lov til det på forhånd. Og for det andet har det vist sig, at de ofte lyver om deres ærinde for at lokke dine kontooplysninger ud af dig og overtage din strømforsyning. 

Flest klager over telefonsalg fra Velkommen og Norström/Fauna Energi

Forbrugerombudsmanden har oplevet en 25-dobling i antallet af klager over energiselskaber fra 2012 til 2020. I 2020, tegner de to relativt nye selskaber Velkommen og Norström/Fauna Energi sig for over 60 procent af klagerne. Derudover er det især Modstrøm og Blue Energy, der har fået en del klager.

– Hvis du er i tvivl, om du har givet samtykke til at blive ringet op, skal du straks være på vagt. Du kan altid bare lægge på, for du skylder dem ikke noget.
Martin Salomon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk

– Stort set alle klager handler om, at selskaberne ringer og forsøger sig med telefonsalg, uden at de har fået samtykke til det. Derudover klages der over alle mulige former for kreativ vildledning. For eksempel, at sælgeren forklarer, at forbrugerens nuværende energiselskab er gået konkurs eller er fusioneret, og at de derfor har brug for deres oplysninger, forklarer Karen Søndergaard, chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, og fortsætter:

– Fordi sælgeren ikke præsenterer sig ordentligt, eller gør det for hurtigt, har de ofte held med at lokke CPR-nummer og kontonummer ud af forbrugeren, der efterfølgende bliver overrasket over at have indgået aftale med et nyt energiselskab.

Hun fortæller, at klager over el-selskaber i midten af 2021 udgør 10 procent af alle typer af henvendelser, som Forbrugerombudsmanden får ind. Så det er et både stort og stigende problem.

Sådan tackler du uønskede telefonopkald fra energiselskaber

Hvis du bliver ringet op af et energiselskab uden at have bedt om det – eller hvis du ikke kan huske, du har givet samtykke til, at de må ringe dig op:

  • Bed dem om ikke at ringe igen og læg på.
  • Alternativt: Bed om at få tilbuddet sendt på mail, hvis du alligevel vælger at tale med dem.
  • Sammenlign derefter priser på strømligning.dk og tjek selskabets omdømme. Du kan fx søge på selskabets navn på google.dk eller trustpilot.dk.
  • Opgiv aldrig CPR-nummer og kontonummer over telefonen, og sig aldrig ja til en aftale over telefonen.
  • Skriv med det samme til selskabet, at du vil gøre brug af din fortrydelsesret på 14 dage, og at du ikke ønsker at indgå en aftale med dem, hvis du alligevel er kommet til at give dine oplysninger over telefonen og fortryder.

Kilder: taenk.dk, forbrug.dk, kfst.dk

Elselskaber samler navne og telefonnumre via Facebook-konkurrencer

Mens det er Forbrugerombudsmanden, der behandler klager over vildledende markedsføring og telefonsalg, er det Ankenævnet på Energiområdet, der tager sig af klager, der handler om el-abonnementer og priser. 

Også her gør de samme elselskaber sig uheldigt bemærket. Det forklarer Martin Salomon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, som sidder med i Ankenævnet.

– Vi ser en stigning i antallet af sager, der handler om en gruppe af elselskaber, der benytter sig af metoder, der er på kant med loven. Ofte har de indsamlet folks navn og telefonnummer gennem Facebook-konkurrencer, hvor folk ikke er klar over, hvad de giver samtykke til. Og så ringer de op til dem og lyver om, hvem de ringer for, og hvor meget forbrugeren kan spare, siger han.

Derfor laver elselskaber ulovlige opringninger

Man kan undre sig over, hvad energiselskaberne får ud af at snyde og bedrage sig til kunder. Men selvom klagerne regner ned over selskaberne, når de alligevel at få penge ud af det.

– Når man indgår aftale med et nyt elselskab over telefonen, har man fortrydelsesret i 14 dage. Men hvis forbrugerne først efter et par måneder opdager, at de har skiftet selskab, eller hvis det først er efter fortrydelsesrettens udløb, at det går op for dem, at de alligevel ikke sparer penge, er de ofte bundet af abonnementet i seks måneder. På den måde kan det på kort sigt betale sig for selskaberne, lyder det fra Karen Søndergaard.

Hun tror også, en del ender med at blive hængende som kunder, selvom de har følt sig snydt ind i abonnementet. Enten fordi de ikke orker at skifte selskab igen, eller fordi de faktisk ender med at være tilfredse med abonnementet. 

Nye selskaber sælger kunder videre til andre elselskaber

Ifølge Martin Salomon kan der også være en anden forklaring på, at selskaberne skovler kunder til sig på ulovlig vis. 

– Vi har set gentagne eksempler på, at de unge, frække selskaber over en kort periode indsamler så mange kunder som muligt, og lige før det går rigtig galt, går de til de etablerede selskaber og spørger: ”Hvad vil I give for de kunder, vi har?”. Hvis de kan få 1.000 eller 2.000 kr. per kunde, kan ejerne tjene millioner på at lade sig opkøbe, forklarer han. 

Elselskaber kan blive politianmeldt

Når et elselskab overtræder markedsførings- og forbrugerlovgivningen, kan Forbrugerombudsmanden udtale kritik eller politianmelde selskabet – og derefter får de oftest en bøde. Og når en sag behandles i Ankenævnet, risikerer selskabet at skulle tilbagebetale penge til en forbruger og derudover betale sagsomkostninger. 

Forbrugerrådet: Overvej fængselsstraf

Men det lader ikke til, at hverken bøder eller politianmeldelser stopper eller afskrækker de selskaber, der klages mest over. I begge instanser overvejer man derfor, om der er behov for skrappere midler. 

– Der er desværre nogle, vi ikke kan nå med de midler, vi har. Det kan derfor overvejes, om det ville være hensigtsmæssigt at indføre en kort fængselsstraf som sanktion over for de ansvarlige i et selskab, der systematisk begår meget grove overtrædelser af den forbrugerbeskyttede lovgivning, siger Karen Søndergaard.

Martin Salomon er enig i, at det kan være en god idé at sikre mere effektive straffe. Han mener dog også, at branchen selv har et ansvar. 

– Det er vigtigt, vi bevarer den fri konkurrence på elmarkedet, som vi har haft siden 2003. Men konkurrencen bliver sværere af, at der er nogle brodne kar på markedet, der ødelægger branchens ry og får endnu færre til at have lyst til at skifte selskab. Så branchen bør selv have interesse i at gøre noget, siger han.

Dansk Energi ærgrer sig 

Elselskabernes brancheforening, Dansk Energi, er også meget opmærksom på problemet.

– Vi synes som udgangspunkt, det er positivt, at der er flere aktører på markedet. Derfor er det så ærgerligt, at få aktører laver så meget rav i den. Det påvirker hele branchens troværdighed, fortæller Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i Dansk Energi.

Hun fortæller, at de derfor har en tæt dialog med Forbrugerombudsmanden.

– Det er rigtig vigtigt, at når nogle af selskaberne hører, at deres kunder har været udsat for den her kritisable adfærd, så skal de enten selv anmelde det til Forbrugerombudsmanden eller støtte de berørte kunder til at melde det, uddyber hun.

Regler kan hæmme konkurrencen

Dansk Energi bakker faktisk også op om Forbrugerombudsmandens opfordring til at overveje fængselsstraffe til de ansvarlige for elselskaber, der overtræder markedsføringsloven groft og systematisk. Og de har diskuteret, om det er muligt at lave et kodeks i branchen, der betyder, at man ikke må opkøbe selskaber, der har brugt ulovlige metoder. Men det er svært uden at hæmme konkurrencen, mener Kristine van het Erve Grunnet.

– Lige nu afventer vi at høre, hvad erfaringerne bliver i Norge og Sverige, hvor man har indført nye certificeringsordninger (for at sikre, at elselskaberne opfører sig ordentligt og bl.a. ikke tager urimelige priser, red.). Og så arbejder vi videre med at tydeliggøre forskellen på de brodne kar og så alle dem, der gør tingene efter bogen, siger hun.

Elselskabet Velkommen vil forbedre sig

Norström/Fauna Energi har ikke ønsket at kommentere på de mange klager, der ligger over dem hos Forbrugerombudsmanden. Men det har Velkommen. Henrik Nørmark, der er direktør i selskabet, siger, at han er meget ked af, at mange oplever, de bliver ringet op af Velkommen uden at føle, de har givet samtykke til det.

– En forklaring kan måske være, at man ikke har opfattet, at deltagelsen i fx en konkurrence er betinget af, at man godkender at kunne blive kontaktet med tilbud om el. Vi arbejder dagligt for at gøre dette endnu tydeligere i de konkurrencer, vi indrykker, da vi ikke har en interesse i andet end, at kunderne er glade og tilfredse, siger han.

Telefonsælgere lyver om besparelser

Henrik Nørmark er heller ikke glad for, at nogle har oplevet, at Velkommens telefonsælgere har løjet for dem om, hvad de fx kan spare, eller hvordan Velkommen hænger sammen med deres nuværende energiselskab.

– Vi har tilbage i 2020 arbejdet med et telemarketingbureau, der desværre viste sig ikke at leve op til vores ønskede standard og de aftaler, vi havde indgået. Samarbejdet blev straks opsagt, og vi har indskærpet regelsættet og indført kontroller med vores nuværende eksterne telemarketingbureau, så vi kan undgå sådanne sager i fremtiden. Derudover har vi ansat en Compliance Officer der har som sin primære opgave at understøtte hele salgsprocessen, lyder det fra Henrik Nørmark. 

Sådan klager du over energiselskaber

Hvis du har været udsat for uønsket telefonsalg, vildledende markedsføring eller er blevet fanget i et abonnement, du ikke ønsker:

  • Klag først til selve energiselskabet.
  • Klag derefter til Forbrugerombudsmanden (alt, der handler om et selskabs markedsføring – fx vildledning og uopfordrede opkald, mails osv.) eller Ankenævnet på Energiområdet (alt, der handler om en konkret aftale – fx abonnement, køb og levering af strøm). 
  • OBS: Hvis du modtager en regning, du ikke mener, du skal betale, bør du betale den under protest (for at undgå gebyrer og strømafbrydelse). Det vil sige, at du på skrift skal gøre selskabet opmærksom på, at du ikke mener, regningen er korrekt. Derefter kan du klage til Ankenævnet, og hvis du får medhold, får du dine penge tilbage.

Kilder: taenk.dk, forbrug.dk, kfst.dk

Læg på eller få alt på skrift, når du bliver ringet op af et elselskab

Du kan altså håbe på, at energiselskaberne forbedrer sig. Men det har ikke været muligt at få erhvervsminister Simon Kollerups kommentar til, om han vil være med til at skærpe straffene til de energiselskaber, der bliver ved med at bryde loven. 

Så foreløbigt er det vigtigt, at du som forbruger selv er meget opmærksom, hvis du bliver ringet op.

– Hvis du er i tvivl, om du har givet samtykke til at blive ringet op, skal du straks være på vagt. Du kan altid bare lægge på, for du skylder dem ikke noget, siger Martin Salomon.

Giv aldrig dit CPR-nummer eller kontonummer i telefonen

Hvis du har lyst til at høre deres tilbud, er du selvfølgelig velkommen til det. Men opgiv aldrig dit CPR-nummer og dit kontonummer over telefonen, og lad i det hele taget være med at sige ja til noget i telefonen. For et mundtligt samtykke er lige så bindende som et skriftligt.

- Hvis de kommer med nogle priser, så bed om at få dem på skrift, og så kan du derefter selv gå ind på den uvildige sammenligningstjeneste elpriser.dk og tjekke, om der kan være en fordel for dig i at skifte selskab eller ej, råder Martin Salomon.