Hvad er en stikkontakt/kontakt?

Stikkontakten er en enhed, som er monteret på væggen (som oftest) og forbundet til elnettet gennem kabler, som kan være skjulte i vægge, gulve og lofter. Den leverer strøm til hjemmets mange elforbrugende apparater.

Stikkontakten fungerer samtidig som hovedafbryder for de tilsluttede apparater: Når stikkontaktens afbryder slås fra, afbrydes strømtilførslen til det tilsluttede apparat.

I nyere stikkontakter er der ofte ingen afbryder, så skal man tage stikket ud af kontakten for at afbryde strømmen til, hvad der nu er tilsluttet.

Tænk på, om dine apparater bruger meget standby strøm - hvis de gør, er det en god idé at vælge en stikkontakt med afbryder, så det er nemt at slukke på kontakten i stedet for, at du enten skal hive ledningen ud eller betale mere på din elregning, fordi du ikke gør.

Hvor mange stikkontakter skal du have i din bolig?

Ifølge Installationsbekendtgørelsen har det siden 1. april 1975 været et krav, at der er mindst en stikkontakt for hver påbegyndt 4 kvadratmeter gulvareal i indendørs beboelsesrum.

I en opholdsstue på 20 kvadratmeter (4 × 5 meter) skal der derfor være mindst 5 stikkontakter. Hvis 2 eller flere stikkontakter er placeret samlet, tæller de i nogle tilfælde kun for én. Dog er der et samlet max på 10 stikkontakter pr. rum (jf. Installationsbekendtgørelsen) selvom rummet måske er 70 m². Tidligere (før 2017) var kravet max. 8 kontakter jf. stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6. 
Kravet gælder alle opholdsrum, entré, gang, grovkøkken, bryggers og hobbyrum. I køkkenet skal du have 3, i kogenicher 1 og på badeværelset skal du have 1. 
 

Hvilke regler om stikkontakter gælder i køkkenet?

For køkkener er der i Installationsbekendtgørelsen, krav om, at stikkontakterne skal fordeles på mindst 2 lysgrupper. Det gælder også for nye stikkontakter, der etableres i et eksisterende køkken. Sikkerhedsstyrelsen tillader dog, at der installeres op til 2 nye stikkontakter i et eksisterende køkken, uden at stikkontakterne i køkkenet skal fordeles på 2 lysgrupper.

Hvis man ved renovering fjerner hele elinstallationen i et rum, skal den nye installation udføres efter Installationsbekendtgørelsen. Det vil sige, at der fx i køkkener skal etableres mindst tre stikkontakter fordelt på mindst 2 lysgrupper.

Hvilke regler om stikkontakter gælder på badeværelset?

I badeværelser skal der være mindst én stikkontakt ud over eventuelle shaverstikkontakter. Det gælder dog ikke, hvis der er en åben bruser, og badeværelset er så lille, at det ikke kan lade sig gøre at placere stikkontakten mindst 120 cm fra bruseren.

Stikkontakter i brugsgenstande, shaverkontakt og stikkontakter i lamper tæller ikke med. Hvis en stikkontakt er fastmonteret i et badeværelsesmøbel, er den en del af den faste installation, og tæller med. Kravet om mindst en stikkontakt i den faste installation skal tages bogstaveligt. En stikkontakt i et belysningsarmatur eller i et badeværelsesskab kan ikke gøre det ud for den krævede stikkontakt.

Kravet er bl.a. indført for at undgå, at man kobler for mange elektriske apparater til én stikkontakt ved hjælp af en fordelerdåse. Overbelastning af husets elinstallationer kan medføre brandfare.

Kravet gælder nybyggeri og renoveringer, hvor det eksisterende elsystem bliver udskiftet.

Må du selv udskifte eller sætte stikkontakter op?

Der er regler for, hvilket arbejde du selv må udføre i forbindelse med elektriske apparater og installationer. Generelt gælder det, at du kun må udføre arbejde, der ikke ændrer grundlæggende ved en installation. Arbejde med nye og faste elinstallationer skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

I forbindelse med stikkontakter må du - når strømmen er afbrudt - ifølge Sikkerhedsstyrelsen selv:

 • Udskifte eller montere stikpropper (dvs. hanstikket på løse ledninger) og ledningsafbrydere (afbryder/kontakt monteret på ledning), apparatkontakter (de stik der skal i apparater) og transportable stikkontakter (forlængerledninger, tristikdåser m.m.).
 • Udskifte indendørs (i fagsprog kaldet normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord (med 2 huller) op til 250 volt. Normaltæt materiel er alt materiel, der har en IP20-mærkning eller ikke har IP-mærkning. Det er fx radio- og tv-apparater og elektriske køkkenmaskiner.
 • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord (med tre huller) op til 250 volt. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder (også kaldet fejlstrømsafbryder).
 • Erstatte almindelige afbrydere med lysdæmpere eller afbrydere med tidsfunktion og lign.
 • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, herunder omprogrammering af intelligente styringer. Det kan være temperatur- og fugtstyring i forbindelse med køkken og badeværelse eller systemer til automatisk styring af lyset.

I øvrigt må du jf. Sikkerhedsstyrelsen selv foretage disse elektriske arbejder uden autorisation:

 • Skifte en afbryder (som passer på eksisterende dåse)
 • Skifte en stikkontakt og evt. udskifte dåsen (uden at ændre placering)
 • Trække lampeledninger
 • Tilslutte et køleskab (kun med stikprop)
 • Tilslutte komfur, ovn og emhætte (kun med stikprop)
 • Montere lamper (i eksisterende lampeudtag)
 • Skifte en opvaskemaskine (kun med stikprop)
 • Skifte en ventilator (kun med stikprop)
 • Installere vaskemaskine og tørretumbler (kun med stikprop)
   

Hvad skal du have en autoriseret elinstallatør til at udføre?

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen skal der en autoriseret elinstallatør til at:

 • Foretage nye elinstallationer i boligen.
 • Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, fx sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende.
 • Flytte elinstalationer
 • Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt.
 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger kontakter?

Når du vil købe nye kontakter, er det vigtigt at vælge en kontakt, der passer til dit behov - både med hensyn til funktion og design.

Gennem mange år har især én dansk producent været førende på markedet og har dermed skabt en de facto-standard for stikkontakter og afbrydere. Størstedelen af afbrydere og stikkontakter i danske hjem kommer fra virksomheden Lauritz Knudsen og følger derfor deres standard. Det skal du være opmærksom på, hvis du vil udskifte kontakter, for denne standard er ikke altid kompatibel med det fælles europæiske Schuko-system.

Hvis du ønsker nye kontakter med samme fysiske størrelse, elektrisk forbindelse og funktionsmåde, har du ikke mange andre muligheder end fortsat at anvende Lauritz Knudsens elmateriel.

Der findes dog konkurrenter (fx Gira og Kennig) på markedet, som markedsfører stikkontakter, der er kompatible med Lauritz Knudsens standard. Disse produkter er som oftest en del billigere. Kennig har fx udviklet en dobbelt stikkontakt, så du kan få et ekstra udtag uden at skulle etablere en ny kontakt.

Funktioner

En stikkontakt er i dag ikke nødvendigvis bare en stikkontakt. Der findes stikkontaktsystemer, som kan fjernstyres trådløst, stikkontakter med indbygget lysdæmper og stikkontakter med andre funktioner, fx automatisk slukning på et forudbestemt tidspunkt. Vil du være sikker på, at kaffemaskine eller vandkoger er afbrudt, når du går i seng, kan du med fordel få installeret en sådan stikkontakt.

Design

Rent designmæssigt er der også mange spændende løsninger. Tyske Schulte Elektrotechnik står fx bag udviklingen af det designmæssigt prisbelønnede EVOline-system. Der findes mange farver, former og materialer at vælge imellem i dag. Eksempelvis i metal eller porcelæn. Også retro produktioner med installationer som de så ud for 100 år siden.