En problemstilling, der ofte bliver belyst i forbindelse med haveplanlægningen, er ankomstforløbet til huset. Denne forbindelse til huset er en af de vigtigste passager, der benyttes dagligt hele året rundt. Det er derfor af stor betydning, at oplevelsen er god hver eneste dag for såvel husets beboere som for gæster.

1. Ankomsthaven

Ind- og udgang til boligen sker imellem de to carporte, hvor ankomsthaven ligger som et lille ”smugkig” til haven. Dette haverum afgrænses af en ovalformet hæk, der slører indkig i haven fra vejen og parkeringsområdet. Belægningen består af mørkegrå sandstensfliser i forskellige størrelser, der ligger i et varieret patchwork-mønster.

2. Mellemhaven

Den lille, frodige passage hvor belægningen skifter til en ny form og et nyt materiale. Stien består her af aflange bordur-trædesten i granit, der ligger i en fast flade af slotsgrus. Trædestenene forankres i to felter, der er belagt med chaussésten, ligeledes i granit. Dette rum er præget af det store centrale haverum og havens udtryk slynger sig helt op til stien og giver en karakter af dette.

3. Ventepladsen

I tilknytning til huset ligger ”ventepladsen”. Oplevelsen i dette meget formelle haverum er nichen med frodige bunddæksplanter og fire rødbladede søjlebøge på række. Træerne danner en skærm mod naboejendommen og giver husets beboere og gæster lidt mere privathed ved hoveddøren. En tre meter lang træplint sørger for en hvileplads og et mødested lige ved indgangen til huset. Belægningsflade i mørkegrå sandstensflise – den samme type belægning som i ankomsthaven – sørger for en rolig flade og danner genkendelighed og sammenhæng i forløbet.