Spørg Bolius

Vil bruge tagvandet til at vande have, men har zink tagrender og inddækninger - er det så skadeligt?

Hej Bolius,

Jeg påtænker at opsamle regnvand fra taget på mit hus, og benytte det til at vande haven. Helst også køkkenhave og drivhus, bare ikke bladgrønt, da bakterier kan forekomme. Generelt frarådes brug af zink- og kobbertage, da deres udvaskning over tid vil fordoble indholdet af metaller i afledt regnvand. Rådet gælder ikke overfladebehandlet zink.

- Kan jeg regne med at zinkets andel af min tagflade er tilstrækkelig lille til at udvaskning ikke fordobler indhold?

- Kan jeg regne med at mit zink er overfladebehandlet?

Mit hus fik i 1998 lagt rødglaseret tegltag med Rheinzink i tagrender, nedløbsrør, og beklædning på siderne af to kviste. Husets grundareal er 120 m2, og tagets hældning 45 grader.

Hej

Det er helt korrekt at metal på taget kan medføre at der kommer metal i vandet fra taget. Især hvis man har kobber frarådes det at man genanvender regnvandet eller sender vandet til faskine. I bla. Københavns kommune tillades det ikke, at regnvandet føres til faskine, regnvands bassin eller genanvendes på anden måde, hvis man har tag/tagrender/inddækninger af zink eller kobber.

Jeg ved faktisk ikke om det er en fordobling af metalindholdet der sker. Jeg tænker at det nok afhænger ag mængden af metal som regnvandet kommer i kontakt med. Men jeg ved heller ikke hvor meget der skal til førend at det er et problem.

Jeg synes du skulle kontakte din kommune. Mange kommuner har regler eller anvisninger for genanvendelse af regnvand.

For at finde ud af om tagrender, tagnedløb mv er overfladebehandlet skal du tage fat i leverandøren. De vil måske kunne se om det leverede er overfladebehandlet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine R. Sode, fagekspert

Aktuelt på forsiden