Ordet anneks stammer oprindeligt fra det latinske ord annexare, der betyder at samle, lægge til eller høre sammen med. Et anneks er altså en selvstændig bygning, der knytter sig til en større hovedbygning - en udvidelse af den eksisterende bolig, hvor du rykker nogle funktioner ud fra selve hovedhuset. 

Vær opmærksom på, at der er andre og skarpere krav til et anneks, der skal anvendes til helårsbeboelse end til andre småbygninger, f.eks. skure. Indledningsvis er det en god idé at kontakte din lokale tekniske forvaltning for specifikke krav til din grund.

Et anneks er god til stilhed og larm

Et anneks kan flere ting som en tilbygning ikke kan opfylde:

 • Det at skulle bevæge sig fra én bygning til en anden - evt. gå ud for at komme ind - giver en helt anden rumoplevelse. Måske ikke noget, du registrerer helt bevidst, men du når at komme i en anden stemning, hvis du f.eks. har din arbejdsplads i annekset. At flytte sig fra hovedhuset til annekset markerer en overgang, der kan være nødvendig i en arbejdssituation.

 • At bygge et anneks giver mulighed for at kunne skabe en anden stemning end i hovedhuset og dermed befordre en anden form for ophold eller samvær - f.eks. hvis annekset skal bruges til afslapning, yoga, biograf eller leg.

 • Et anneks kan tilbyde en helt anden koncentration, fred og ro, end et rum i hovedhuset. Dels fordi distraherende lyde ikke når ud i annekset, og dels fordi alt, hvad der visuelt kan forstyrre (rod, vasketøj, børn der gør noget, de ikke må), er væk.

Det kan du bruge et anneks til

Du kan bruge et anneks til mange forskellige ting!

 • Teenagere - at kunne tilbyde sin teenager eget hus på sikker grund kan afbøde mange konflikter, f.eks. diskussioner om musik, tv, vækning, rod og rengøring.

 • Voksenafdeling (se ill. ovenfor) - en mulighed for som voksen at have din egen afdeling, hvor du kan trække dig tilbage og være dig selv.

 • Arbejdsplads - at etablere arbejdsplads i et anneks kan give mulighed for at arbejde uforstyrret og koncentreret og samtidig isolere arbejdsrod, firmaoplysninger og alt hvad der har med arbejde/firma at gøre.

 • Musikafdeling - at isolere lyd og kunne udfolde sig ubegrænset på musikinstrumenter og sang er vigtigt, hvis det er din store interesse eller dit arbejde.

 • Hjemmebiograf - et anneks kan give mulighed for at skabe et selvstændigt hus til den store film/tv-oplevelse, uden at lyd og lys generer andre.

 • Yoga/motionsrum - et 'eget fitness-center' kan motivere til at få dyrket motion. At kunne holde en meditativ pause i en travl hverdag kan forbedre livskvaliteten.

 • Atelier - at kunne udfolde dine kreative evner uden begrænsninger såsom: "Det sviner" eller "Hvis jeg roder nu, skal jeg rydde det hele op med det samme". At kunne udnytte et smukt og givende dagslys, at kunne tænke store tanker i rum skabt til formålet.

 • Gæsteværelse - at kunne tilbyde overnattende gæster deres egen afdeling kan gøre et besøg mere behageligt og måske forlænge opholdet?

 • Au-pair - at kunne tilbyde en au-pair 'egen bolig' giver optimale arbejdsforhold og tilfredshed for alle parter.

 • Spillerum - Wii, Playstation, computere og andre spillekonsoller fylder mere og mere i vores hverdag og boliger - og med det følger også pladsmangel. Spillekonsollerne er sjældent smukke at se på, men sjove for hele familien. Derfor kan et anneks til spil og leg være en oplagt mulighed for at kunne udfolde sig i dén verden

 • Udekøkken/grillhus - flere og flere griller året rundt. Et anneks, der måske kan åbnes mere eller mindre ud mod haven, kan fungere som et udekøkken/grillsted.

 • Japansk badehus/wellness - i Japan har badet en ophøjet funktion, og der er derfor visse regler: Badefunktionen er altid adskilt fra toiletfunktionen, man skal gå UD for at komme IND til badet og på vejen lægge mærke til omgivelserne - haven, himlen, lyset, vinden - og derved nå at komme i den rette meditative tilstand. I et japansk badehus er der altid udsigt/vindue til have/landskab, således at øjet kan se ud over vider og natur.

To måder et anneks kan se ud på

Når funktionen er fastlagt, skal du beslutte, hvordan anneksets arkitektoniske udtryk skal være. Der er to veje at gå:

 • Enten kan annekset lægge sig tæt op ad hovedhusets materiale, form og struktur, og derved være en gentagelse af det allerede eksisterende hus - f.eks. vil det være en god løsning, hvis annekset er i forbindelse med hovedhuset ved en glasgang eller lign.

 • Eller også kan annekset være helt væsensforskelligt fra hovedhuset og derved skabe en kontrast hertil og derved fremhæve hovedhuset - f.eks. vil et sortmalet træ-anneks skabe en fin kontrast til et gulstenshus.

Vejen til og fra annekset

I planlægningen af et anneks skal du overveje, hvordan vejen til og fra annekset skal være. Skal vejen overdækkes, er der overhovedet en sti eller blot græs, skal overgangen være meget markant fra ét hus til et andet?

Skal du kunne mærke vejret og lugte haven? Skal du kunne se hovedhuset eller være helt dækket af beplantning? Beslutningerne afhænger helt og holdent af det konkrete projekt.

Et anneks skaber rum i haven

Sidst, men ikke mindst, skal du tænke over, hvad et anneks og dets placering gør ved den øvrige have.

At placere et lille hus i en have kan skabe nogle nye og interessante rum - både bagved, ved siden af og foran annekset: En lille terrasse, et bålsted, et skyggefuldt dække, en stille bænk osv.