Info om huset

  • Fritliggende hus på 185m2 bygget i 1990 og senere udbygget.
  • Familie med mor, far og teenagedatter.
  • Selvstændigt anneks på 32m2 med egen indgang, bad og garderobe samt adgang til egen altan.

Familien på tre havde egentlig godt kunnet klare sig med pladsen i det 185 m2 store hus, men da datteren blev teenager, bestemte familien sig for at udvide med en tilbygning tilbage i 2016.

Den skulle skaffe mere plads og privatliv til deres datter, så hun ikke at skulle flytte hjemmefra så tidligt. Løsningen blev derfor et selvstændigt anneks med egen indgang, bad og garderobe samt adgang til egen altan.

Allerede én tilbygning

Det oprindelige fritliggende hus er bygget i 1990 og havde allerede fået én tilbygning på, så derfor var det en vanskelig opgave at bygge yderligere til. Samtidig var alt i huset meget nyt, hvorfor familien ikke var så interesseret i at ændre på det igen. Familien allierede sig med arkitekt Thomas Hjort fra m4 Arkitekter, som startede med at sætte sig ind i familiens ønsker:

- Først og fremmest er det vigtigt at finde ud af, om bygherren vil arbejde med eller mod arkitekturen på det oprindelige hus. Og så er det selvfølgelig også at finde et realistisk budget og en tidsplan, der holder.

Anneks med videreførelse af husets arkitektur

Familien ville gerne videreføre stilen fra det oprindelige hus, så derfor blev facade og tag på tilbygningen tilpasset det eksisterende hus’ arkitektur. Annekset er opført tæt på hovedhuset, så de to huses hjørner mødes, og imellem det oprindelige hus og anneks/carport er der opstået et nyt lille gårdrum. Under annekset blev der gravet ud til kælder, hvor der er indrettet vinkælder og hjemmebio.

Hele tilbygningen kostede mellem 2 og 2,5 mio. kr.  Prisen omfatter dog også nye belægninger omkring huset samt carport med grønt tag. Arkitekthonorar var på 150.000 kr., som omfattede idé, skitseforslag, myndighedsprojekt, projektering og byggeaftale samt byggeledelse og tilsyn.

Projektet blev yderligere fordyret, fordi der blev gravet ud til kælder. Fordelen ved anneksløsningen er dog, at man kan friholde arkitekturen på det oprindelige hus, og at den kan få flere funktioner ud over teenageafdeling, det kan fx være til hjemmekontor eller til udlejning.

Anneks udfordret af grunden

Og selvom annekset blev præcis som både datter og forældre ønskede, var det ikke uden udfordringer undervejs.

- Den største udfordring var helt klart den manglende plads til byggearbejdet på grunden, der er en såkaldt koteletgrund og derfor svært tilgængelig for gravemaskiner. Udgravningen til kælder var også vanskelig, fordi byggeriet ligger tæt på naboskel og på hovedhuset.

I sidste ende lykkedes det dog bygge et selvstændigt anneks, som er tilpasset arkitekturen på hovedhuset, hvor teenagedatteren har fået både mere plads og mere privatliv.