1. Hvorfor er en varmepumpe en god idé til opvarmning?

Varmepumper er det bedste alternativ til dem, der ikke kan få fjernvarme til deres bolig. Selvom det er en el-baseret varmekilde, udnytter den strømmen effektivt, og det giver mening, da meget af vores strøm kommer fra vedvarende energikilder.    

2. Bliver rummene i min bolig koldere, hvis jeg udskifter gas- eller oliefyr med varmepumpe?

Da varmepumpen leverer varmen med en lavere fremløbstemperatur, kan du, især hvis du har radiatorer, opleve, at nogle rum ikke opvarmes tilstrækkeligt. Det kan løses ved at skrue op for fremløbstemperaturen, udskifte radiatoren til en større eller få installeret en radiator mere.  

3. Kan en luft til luft–varmepumpe opvarme et helt helårshus?

En luft til luft–varmepumpe blæser den varme luft fra en indedel, som typisk placeres midt i det rum, den skal opvarme. Den er som udgangspunkt kun egnet til at forsyne med varme i ét rum, så én luft til luft-varmepumpe kan ikke opvarme en hel bolig, ligesom den heller ikke kan opvarme det varme brugsvand.

4.  Mit hus er ikke godt isoleret – er det så dumt at få en varmepumpe?

Både ja og nej.

En varmepumpe kan bedst betale sig, hvis dit hus er godt isoleret. Men de nye varmepumper er blevet så effektive, at de godt kan bruges i et dårligt isoleret hus. Varmepumpen vil dog skulle yde mere, og det vil resultere i et højere elforbrug. Derfor er det en god idé at efterisolere.

5. Hvem kan rådgive mig om, hvilken type varmepumpe jeg skal have?

En uvildig energikonsulent kan give gode råd om de forskellige typer af varmepumper. En autoriseret installatør kan både rådgive om forskellige typer af varmepumper og konkrete modeller, der passer til din bolig.

Du kan også søge om hjælp hos producenterne af varmepumper, men vær opmærksom på, at de selvfølgelig vil anbefale deres egne varmepumper.

6. Hvordan sikrer jeg mig, at en varmepumpe kan varme mit hus op?

Vælger du en installatør, der er VE-godkendt eller VPO-certificeret, sikrer du, at der vælges den rette størrelse af varmepumpe, at den indstilles korrekt, og at der eventuelt suppleres med større eller flere radiatorer, så din bolig bliver varmet bedst muligt op.

7. Er der stor kvalitetsforskel på luft til luft- og luft til vand-varmepumper?

Luft til luft- og luft til vand-varmepumper kan købes i mange forskellige varianter. Ligesom med andre produkter hænger pris og kvalitet ofte sammen. Udover, at effektiviteten på en billig model kan være dårligere, kan den også støje mere sammenlignet med en bedre model.

Brug ”Varmepumpelisten” fra Energistyrelsen som udgangspunkt, når du skal købe en varmepumpe – den viser:

  • Hvor effektive varmepumperne er (testet af et uafhængigt testlaboratorium).
  • Hvor meget varmepumperne støjer.

Varmepumperne på ”Varmepumpelisten” lever bl.a. også op til produktkrav for miljøvenligt design (ecodesign).

8. Hvornår fik vi den første varmepumpe herhjemme?

Teknologien til varmepumpen stammer helt tilbage fra Frankrig i 1800-tallet, men som individuel boligopvarmning til huse blev de første varmepumper først udviklet i 1970’erne under oliekrisen.

9. Skal jeg søge om tilladelse til at sætte en varmepumpe op?

Luft til luft- og luft til vand-varmepumper opsættes uden at skulle have kommunens tilladelse. Der kan dog godt være retningslinjer, der skal overholdes, i både servitutter og lokalplaner, så tjek dem altid først.

Det er også vigtigt at undersøge, om kommunen har særlige regler for støjgrænser.

Hvis du skal etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse i kommunen, der fx kan give afslag på grund af nærtliggende vandboringer.

Spørg din kommune, hvis du er i tvivl.

10. Hvad skal jeg regne med, at det vil koste at få en luft til vand-varmepumpe i mit parcelhus?

Prisen på en luft til vand-varmepumpe afhænger både af husets størrelse, radiator- eller gulvvarmesystem, og hvor godt det er isoleret, da det har indflydelse på, hvor effektiv en varmepumpe du skal have. Det er derfor vigtigt at få rådgivning fra en certificeret installatør, så du får den rigtige størrelse.

Luft til vand-varmepumper kan, afhængigt af typen, koste fra omkring 100.000 kr. og opefter inklusive installation.

11. Hvor meget tilskud kan jeg få til en varmepumpe?

Hvis du har et olie- eller gasfyr og ønsker en luft til vand-varmepumpe eller jordvarme og bor i et område uden fjernvarme, kan du søge om tilskud fra Energistyrelsens bygningspulje. Tilskuddets størrelse afhænger af boligens størrelse, typen af varmepumpe og dens energimærkning. Tilskuddet starter fra ca. 12.000 kr. og går op til ca. 34.000 kr.   

Du kan også få dækket dine omkostninger til at afkoble dit gasfyr i Afkoblingsordningen, hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen.

Har du et olie- eller gasfyr, kan du via Skrotningsordningen få et tilskud på op til 25.000 kr. til at få installeret en varmepumpe på abonnement.

12. Kan det betale sig at leje en varmepumpe?

Hvis du lejer en luft til vand-varmepumpe, er udgiften her og nu lavere, end hvis du køber din egen. Omvendt skal du betale mere i forbrug ved at leje sammenlignet med, hvis du ejer.

Set på lang sigt kan det typisk bedst betale sig at eje, men har du ikke penge til at betale udgiften til din egen varmepumpe, kan leje være en godt alternativ.

13. Hvor længe holder en varmepumpe?

Den forventede levetid varierer lidt, afhængigt af hvilken type varmepumpe det er. Levetiden er typisk:

  • Luft til luft-varmepumper: 10-15 år
  • Luft til vand-varmepumper: 15-20 år
  • Jordvarme: 15-20 år (selve jordslangerne har dog en levetid på ca. 50 år).

14. Skal varmepumpen placeres, hvor der er meget sol?

Det er ikke et krav, at varmepumpens udedel placeres i solen, men det er heller ikke en ulempe.

15. Må varmepumpen stå tæt på skel?

Støjregler for skel gør, at du ikke kan placere varmepumpen i skel og heller ikke for tæt på.

Det er din kommune, der sætter grænsen for, hvor meget varmepumpen må støje i skel. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse i skel er 45 dB om dagen og 35 dB om natten.

Test den bedste placering på din grund med Energistyrelsens støjberegner for varmepumper. I støjberegneren indtaster du din varmepumpes lydeffektniveau og placerer herefter varmepumpen på et luftfoto af dit hus. Så viser beregneren, hvor meget støjen vil sprede sig.

16. Hvad larmer mest – en luft til vand- eller en luft til luft-varmepumpe?

En luft til luft-varmepumpe støjer typisk mest.

17. Er der store forskelle på støjniveauet af varmepumper, og hvordan tjekker man det inden køb?

Ved luft til luft-varmepumper kan udedelen godt støje, hvorimod indedelen (blæseren) er forholdsvis lydsvag.

Ved luft til vand-varmepumper er udedelen den mest støjende, men du skal også forvente summende lyde fra indedelen.

Ved jordvarme er det kun indedelen, der støjer en smule.

Energistyrelsens varmepumpeliste kan du tjekke, hvor meget varmepumpens udedel støjer, og ja, der er markant forskel på støjniveauet, alt efter hvilken model du vælger.

11. juli 2022 havde listen:

  • 56 luft til vand-varmepumper med et støjniveau mellem 42 og 67 dB.
  • 5 luft til luft-varmepumper med et støjniveau mellem 59 og 65 dB.
  • 35 jordvarmepumper med et støjniveau fra indedelen på mellem 32 og 50 dB.

Har varmepumpen ikke den rigtige størrelse, kan det betyde, at den enten skal arbejde mere eller kører mere end nødvendigt, og det kan give ekstra støj.

18. Skal varmepumpen hænge på muren – eller kan den stå frit?

En varmepumpes udedel kan både hænge på muren, men kan også stå frit. Hænges den på væggen, er det vigtigt at sikre, at vibrationer ikke kan overføres til bygningen – det kan gøres med særlige beslag/vinkler.

Placeres den væk fra bygningen, skal der indregnes en merudgift til nedgravning af isoleret rør i jorden.

19. Varmepumpen pynter ikke på huset – kan jeg skjule den ved fx at bygge en pæn skjuler i træ?

Du kan godt skjule varmepumpens udedel, hvis du ikke bryder dig om udseendet. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du pakker varmepumpen ind en slags beholder, kan det have indflydelse på, hvor meget den kan yde. 

Især på den side, hvor varmepumpen blæser luft ud, bør der være flere meters afstand til andre flader, ellers er der risiko for, at den kolde luft kastes tilbage til indsugningen.

20. Kan jeg selv rense varmepumpen, eller skal en professionel lave eftersyn?

Der bør foretages service på de fleste varmepumper hvert år, og det skal udføres af en uddannet installatør. Ved luft til luft- varmepumper skal du dog selv jævnligt rense filteret.

Har din varmepumpe mere end et kilo kølemiddel, er det lovpligtigt med et årligt serviceeftersyn.