I 2022 kunne det sjællandske energiselskab Andel præstere et gedigent overskud på 8,3 milliarder kroner før skat. Selskabet besluttede efterfølgende at betale en del af overskuddet – i alt en milliard kroner – tilbage til sine andelshavere, som derfor nu kan få 2.500 kroner sat ind på deres konto.

De knap 400.000 andelshavere er sjællandske elforbrugere, der får deres strøm leveret via Cerius’ elnet. Cerius er et elnetselskab i Andel-koncernen. På Andel.dk kan du indtaste din adresse og se, om du er andelshaver og dermed berettiget til at modtage 2.500 kroner.

Privatkunder skal selv bede om pengene

Andelshavere, der er erhvervskunder, får udbetalt de 2.500 kroner automatisk via deres CVR-nummer. Er du andelshaver og privatkunde, skal du selv logge ind på Andels hjemmeside med Mit-ID og sige ’ja tak’ til at få beløbet, hvorefter det bliver udbetalt til din Nemkonto. Du kan logge ind og bede om pengene i perioden 13. februar til 31. maj 2024. Herefter er det ikke længere muligt at få beløbet udbetalt.

Det er ikke muligt at udbetale pengene automatisk til privatkunder, da Andel ikke har kundernes kontooplysninger, oplyser selskabet.

Alle andelshavere får besked om muligheden for at få de 2.500 kroner udbetalt via e-boks, eller via brev, hvis de ikke har e-boks. Der skal betales skat af beløbet.

Sådan betaler andre store energiselskaber tilbage

NRGi

Det østjyske energiselskab NRGi fik et overskud på 3,1 milliarder kroner i 2022. Selskabet gav 80 millioner kroner af dette overskud tilbage til deres cirka 235.000 andelshavere i form af 20 procent rabat på tariffer og abonnement.
Derudover gik 10 millioner kroner af overskuddet til en værdipulje, som bl.a. foreninger og virksomheder kan søge om til projekter, der fremmer fællesskab og grøn omstilling.

Norlys

Den jyske energikoncern Norlys kom ud af 2022 med et overskud på 4,2 milliarder kroner. Af dem blev 750 millioner kroner givet i rabat til de 800.000 andelshavere gennem elnetselskabet N1, som er ejet af Norlys. Det var bl.a. medvirkende til, at N1’s kunder ikke skulle betale nettarif fra 1. august 2023 og året ud.  

Kilder: NRGi og Norlys
 

Derfor er kun Cerius-kunder andelshavere i Andel

Andels knap 400.000 andelshavere er elforbrugere, som får transporteret deres strøm af elnetselskabet Cerius, der hører under Andel-koncernen.

Elnetselskabet Radius blev købt af Andel-koncernen i 2020, men elforbrugere, der er kunder hos Andel, men får transporteret strøm via Radius, er ikke andelshavere i Andel.

– Da Andel købte Radius Elnet, samt Ørsteds privatkunde- og udelysforretning for mere end 21 milliarder kroner, blev Radius’ elnetkunder ikke andelshavere. Hvis de var blevet det, ville Andel have udvandet de nuværende andelshaveres ejerskab for deres egne midler. Andel har dog en ambition om på sigt at udvide andelshaverkredsen, men det skal ske på en måde, hvor der er balance mellem den betydelige investering på den ene side og udvidelsen af ejerkredsen på den anden side, oplyser pressechef i Andel Morten Kidal.