Boliger er bygget til at kunne modstå vind og vejr og kan i det store hele passe sig selv. Alligevel er der ting, som løbende skal vedligeholdes. 

Nogle af dem kan vi komme til at glemme, fx fordi de ikke umiddelbart kan ses, fordi de er svære at komme til, eller fordi vi synes, de er besværlige. Det gælder blandt andet disse dele på din bolig: 

1. Tagnedløb

Hvis blade, grene og lignende sætter sig fast i dit nedløbsrør, kan det være svært at se, og det er derfor ikke sikkert, at du opdager det med det samme. Men det er vigtigt, at vandet kan komme igennem nedløbsrøret, da det ellers risikerer at løbe ned ad din facade. En fugtig facade øger risikoen for frostsprængninger og skimmelsvamp. 

Du kan tjekke, om der er gennemløb, ved at lade en lille bold falde igennem nedløbsrøret.

Rens nedløbet ved at løsne ”skidtet”, fx med et kosteskaft, og spule med en haveslange. Hvis det er helt galt, kan tagnedløb ofte skilles ad. Hvor ofte tagnedløbet skal renses, afhænger bl.a. af, om du har træer stående tæt på huset. Som tommelfingerregel er det dog en god idé at rense det to gang om året.

2. Gavltrekant

Den øverste trekant i gavlen er ofte af træ. Men selvom den har brug for regelmæssig beskyttelse, er den et af de steder på facaden, som nemt bliver overset eller udskudt. Måske fordi det kræver, at man skal højt op på en stige for at male den. 

Manglende vedligeholdelse med træbeskyttelse, olie eller maling kan betyde, at der med tiden opstår råd og svamp. Husk at fjerne evt. afskallet maling med en stålbørste eller spartel eller lignende af gavltrekanten, inden du går i gang med penslen.

3. Vindskeder

Selv på huse, hvor der ikke er benyttet ret meget træ, vil vindskederne typisk være af træ. Vindskederne er tagets afslutning ved gavlen, og de skal have regelmæssig træbeskyttelse, olie eller maling. 

Her gælder samme fremgangsmåde, som ved gavltrekanten: Fjern afskallet maling fra træværket og påfør derefter behandlingen.

Hvis vindskederne er blevet rådne, skal de udskiftes. Det kan du se, om de er, ved at stikke en spids skruetrækker i træværket. Hvis den synker i, så er det råd.

4. Skotrende

Der, hvor to indadgående tagflader mødes, finder du skotrenden, som typisk er udført i zink. Skotrenden bliver tit overset, men den skal helst renses en gang hvert halve år for grene, blade, kviste, mos og alger. 

Brug fx en stige og en kost med et langt skaft.

Bliver den ikke renset, kan vandet ikke komme væk, og det vil så finde vej ind under tagfladerne. Det er også en god idé at gennemgå skotrenden for skader eller utætheder. 

5. Pudsen på soklen

Soklen er et sårbart sted på boligen, og det er ikke sikkert, at du ved første øjekast opdager, hvis sokkelpudsen skaller af eller sidder løst. Tjek det ved at banke forsigtigt med en lille hammer på soklen. Hvis pudsen har sluppet underlaget, giver det en mere hul lyd. I fagsprog hedder det, at pudsen er skruk. Bank pudsen helt løs, fjern det løse puds og giv den et nyt lag. 

Når du går din årlige ”sokkelpuds-runde”, bør du holde øje med, om der er opstået sætningskader, dvs. dybe revner, som går ind i selve soklen.

Hold også øje med, om terrænet rundt om huset har ændret sig, så sokkelpuds, der tidligere har været dækket af jord og græs, nu stopper over terræn.