På genbrugspladsen er de fleste kategorier ikke til at tage fejl af. Men det er langt fra alle, der har styr på, hvilket affald der går under definitionen "småt brændbart". Derfor ender meget affald, der kan genanvendes, i afdelingen for småt brændbart, der er genbrugspladsens svar på en rodekasse.

En undersøgelse fra Randers Kommune har tidligere vist, at kun 48 procent af indholdet i småt brændbart-containeren var placeret i den korrekte beholder, og ifølge Dansk Affaldsunion udspiller samme scenarie sig på genbrugspladser landet over.

For at hjælpe dig med at affaldssortere korrekt kommer her en række eksempler på affald, du IKKE må smide i genbrugspladsens container med småt brændbart. 

1. Husholdningsskrald og husdyraffald

Let fordærveligt affald som fx madrester har intet at gøre i containeren for småt brændbart. Heller ikke hundelorte eller andre ekskrementer fra dine kæledyr. Smid dette affald i din almindelige skraldespand eller sorter det i henhold til de regler, der gælder i din kommune, så det kan blive bragt til forbrænding.

2. Imprægneret træ

Træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler i en eller anden form, må ikke smides i småt brændbart. Har du fx hegnspæle, elmaster, altandæk, udvendige døre- og facadeelementer, brædder, havemøbler af træ, vinduesrammer, jernbanesveller eller andet med på genbrugspladsen, skal det afleveres i en særlig container markeret til formålet.

3. Affald, der kan genanvendes

Ting som pap, papir og plastic kan genanvendes og bør derfor frasorteres, før du smider dit resterende affald i småt brændbart. Genbrugsstationen har containere særligt markeret til pap, papir og plastic. Det gælder også flamingo (EPC, ekspanderet polystyren), hvor det er muligt.

4. Deponeringsegnet affald

Under betegnelsen deponeringsegnet affald falder ifølge Affaldsbekendtgørelsen ting som mineraluld, asbestholdigt affald, blødt PVC-affald samt andet affald, der ikke er egnet til hverken forbrænding eller genbrug. Det må ikke være flydende. Spørg de ansatte på genbrugspladsen om hjælp, hvis du er i tvivl.

5. Grus, jord og sten

Mange genbrugspladser fastholder, at småt brændbart primært egner sig til flamingo, tekstiler, små gulvtæpper, hynder, snavset papir og pap, tagpap og lignende. Har du jord og sten med på genbrugspladsen, skal det ikke i småt brændbart uanset mængden.

6. Hårde hvidevarer og elektronikaffald

Både hårde hvidevarer og elektronikaffald kan rumme uanede mængder af komponenter, der kan genanvendes. De skal derfor ikke smides i småt brændbart – uanset størrelsen på dine elektroniske enheder – men i stedet smides i de til formålet indrettede containere på genbrugsstationen.

7. Stort brændbart affald

Hvad er forskellen på stort og småt brændbart affald? Flere genbrugspladser har vedtaget, at affald, der falder i kategorien småt brændbart, men som måler over 1 meter x 20 cm x 20 cm, skal i stort brændbart. Det gælder fx tagpap i ruller.

8. Dine gamle vinylplader skal IKKE i småt brændbart

Hvis du vil smide din gamle pladesamling ud, skal den ikke i småt brændbart. Vinylplader er plast af typen hård PVC. Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 27 skal kommunalbestyrelsen etablere en indsamlingsordning for PVC-affald. 

Grammofonplader består som du nævner af PVC og skal udsorteres som hård PVC, såfremt de ikke kan genbruges. Som privatperson bør man derfor aflevere dem på den kommunale genbrugsplads.

3 gode råd om affaldssortering

Hvad må du så aflevere i småt brændbart?

I containeren til småt brændbart på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

 • Alle brændbare effekter, som ikke kan komme i andre fraktioner
 • Dæk fra cykler, knallerter, trillebør, sækkevogn
 • Gavepapir og gavebånd
 • Glasfiber
 • Klude
 • Møbler med polstring og træben
 • Nyere haveslanger
 • Ringbind
 • Skumgummi
 • Små tæpper/gulvtæpper
 • Træbeton
 • Træ med råd
 • Vådt (og/eller snavset) pap, papir og aviser