På genbrugspladsen er de fleste kategorier ikke til at tage fejl af. Men ikke alle har styr på, hvilket affald, der skal i rest-kategorien, som i mange år har været defineret som småt brændbart . Derfor ender mange materialer, der kan genanvendes, i denne container, hvilket resulterer i, at genanvendelige ressourcer går op i røg.

En undersøgelse fra Randers Kommune har tidligere vist, at kun 48 procent af indholdet i småt brændbart-containeren var placeret i den korrekte beholder, og ifølge Dansk Affaldsforening har samme scenarie udspillet sig på genbrugspladser landet over.

For at sikre, at alle genanvendelige materialer sorteres korrekt, har en række kommuner i dag droppet småt brændbart. I stedet skal det affald, der ikke kan genanvendes, i disse kommuner i containere med titlen "rest efter sortering" eller "uegnet til genanvendelse".

Se reglerne for aflevering af affald på genbrugspladser i din kommune.

For at hjælpe dig med at sortere korrekt kommer her en række eksempler på affald, du IKKE må smide i småt brændbart, rest efter sortering eller uegnet til genanvendelse.

1. Husholdningsskrald og husdyraffald

Let fordærveligt affald som madrester har intet at gøre i containeren for småt brændbart. Heller ikke hundelorte eller andre ekskrementer fra dine kæledyr. Sorter det i stedet i henhold til de regler, der gælder i din kommune.

2. Imprægneret træ

Træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler i en eller anden form, må ikke smides i småt brændbart. Har du fx hegnspæle, elmaster, altandæk, udvendige døre- og facadeelementer, brædder, havemøbler af træ, vinduesrammer, jernbanesveller eller andet med på genbrugspladsen, skal det afleveres i en særlig container markeret til formålet. Der kan fx stå "udendørs træ" eller "imprægneret træ".

3. Affald, der kan genanvendes

Pap, papir, plastik, metal, glas og tekstiler kan genanvendes og skal derfor frasorteres, før du smider dit resterende affald i småt brændbart. Genbrugspladsen har containere særligt markeret til disse typer. Det gælder også flamingo (EPC, ekspanderet polystyren), hvor det er muligt.

4. Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald kan fx være mineraluld, asbestholdigt affald, blødt PVC-affald samt andet affald, der ikke er egnet til hverken forbrænding eller genanvendelse. Det må ikke være flydende. Det er de enkelte kommuner, der afgør, hvad der er deponeringsegnet. Spørg de ansatte på genbrugspladsen om hjælp, hvis du er i tvivl.

5. Grus, jord og sten

Har du jord, sten og grus med på genbrugspladsen, skal det ikke i småt brændbart, uanset mængden. Det skal i stedet afleveres i containere markeret til det – spørg på genbrugspladsen, hvis du er i tvivl. Der er fx forskel på, hvor store og små sten skal afleveres, og jord og grus kan være opdelt i rene og forurenede materialer.

6. Hårde hvidevarer og elektronikaffald

Både hårde hvidevarer og elektronikaffald kan rumme uanede mængder af komponenter, der kan genanvendes. De skal derfor ikke smides i småt brændbart – uanset størrelsen – men i stedet i de til formålet indrettede containere på genbrugspladsen.

7. Stort brændbart affald

Hvad er forskellen på stort og småt brændbart affald? Genbrugspladserne har forskellige mål for, hvornår affald, der ikke kan genanvendes, skal i stort brændbart. Nogle steder er stort brændbart ligesom småt brændbart afskaffet. Forhør dig hos personalet eller på genbrugspladsens hjemmeside, hvis du er i tvivl.

8. Spraydåser

Når du har brugt din deodorant, hårlak eller imprægnering op, må du ikke komme spraydåsen i restaffald, hverken derhjemme eller på genbrugspladsen. Der er nemlig overtryk i spraydåser, og de kan derfor eksplodere, hvis de bliver brændt af. Sorter dem korrekt som farligt affald.

3 gode råd om affaldssortering

Hvad må du så aflevere i småt brændbart?

I containeren til småt brændbart på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

 • Alle brændbare effekter, som ikke kan komme i andre fraktioner
 • Dæk fra cykler, knallerter, trillebør, sækkevogn
 • Gavepapir og gavebånd
 • Glasfiber
 • Klude
 • Møbler med polstring og træben
 • Nyere haveslanger
 • Ringbind
 • Skumgummi
 • Små tæpper/gulvtæpper
 • Træbeton
 • Træ med råd
 • Vådt (og/eller snavset) pap, papir og aviser