En ny afgørelse fra Landskatteretten fastslår, at købere af solcellehuse mister den fradragsret for skattemæssige afskrivninger, som sælger har haft. Konsekvensen kan blive en markant forringelse af de økonomiske perspektiver for dem, der overvejer at købe en bolig med solcelleanlæg.

- Nye ejere kan kun bruge den standardiserede regnskabsmetode, hvor de beskattes af 60 % af deres salg til elværket over 7.000 kroner, siger Bodil V. Christiansen, advokat og skatteekspert i advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til Videncentret Bolius.

SE TEMA: Solceller

Den standardiserede regnskabsmetode bruges i forbindelse med nye solcelleanlæg, hvis anlægget er en privat investering, der anvendes som hobbyvirksomhed, men omfatter nu også købere af huse, der allerede har et solcelleanlæg.

Med standardmetoden er der ingen fradragsret for afskrivninger, ligesom den skattefri grænse for salg af overskudsstrøm til elselskabet fordobles for ægtefæller.

Gammel ordning var for gunstig

Overtag solceller med årsbaseret nettoafregning

Køber du et hus med et solcelleanlæg afregnet efter den årsbaserede gruppe 6-model for et anlæg købt før 19. november 2012, kan du efter ansøgning til Energinet overtage den tidligere ejers afregningsmodel.

Det kan som udgangspunkt væsentlig bedre betale sig. Er du i gruppe 6, skal du kun opgøre dit elforbrug en gang om året over for elselskabet, og dermed kan du ’gemme’ ubrugt strøm, som solcelleanlægget har produceret, og gratis bruge den i perioder uden sol.

Solceller købt efter 19. november 2012 afregnes med elselskabet med en timebaseret afregningsmodel for overskudsstrøm, hvor ejeren af solceller skal afregne nettoforbruget på time for time.

Kilde: energinet.dk

Skattefælden er opstået, fordi Folketinget i 2012 fjernede den økonomiske gulerod for boligejerne. For at få boligejere til at investere i solenergi gennemførte man dengang en lov, der lokkede med store afskrivninger på op til 28,75 % af anlæggets anskaffelsesværdi det første år.

Landsskatterettens fastslog 11. december 2015, efter at en borger først havde spurgt SKAT og dernæst Landskatteretten, om han ved køb af en ejerbolig med et solcelleanlæg anskaffet før 20. november 2012 skulle følge de gamle regler med en 20-årig overgangsordning på samme måde som sælger af ejendommen.

LÆS OGSÅ: Fordele og ulemper ved solceller

- Solceller blev en guldgrube for nogen, hvor det gik hurtigt med afskrivninger de første år, så i 2012 ophævede Folketinget reglerne for privates brug af solcelleanlæg som erhvervsmæssig virksomhed, da de indså, at udviklingen var løbet fuldstændig fra dem, forklarer Bodil V. Christensen.

Boligejere, der har monteret et anlæg inden 20. november 2012, kan fortsat anvende den oprindelige virksomhedsordning med skattemæssige afskrivninger på deres solceller ifølge den såkaldte regnskabsmetode.

DOKUMENTATION: Læs SKATs afgørelse her

Flere huskøbere vil blive ramt

Varigheden af en villas ejerforhold er i gennemsnit 19 år, så det er forventet, at flere boliger med solceller kommer til salg de kommende år. I øjeblikket har boligsalgssiden Boliga 1.009 annoncer for villaer og rækkehuse med ordene ’solceller’ eller ’solfanger’ i beskrivelsen.

Det er derfor ikke usandsynligt, at et stigende antal boligkøbere vil blive ramt af skattedilemmaet, når ejerne af de mange boliger fra de travle solcelleår i 2010-2012 skal sælge.

Vil man være sikker på sin boligøkonomi med solceller, bør man lægge et budget for anlægget. Bodil V. Christiansen anbefaler købere af solcellehuse at lave sine egne beregninger på basis af de hidtidige indvundne kilowatttimer.

LÆS OGSÅ: Beskatning af solcelleanlæg

Kan ejendomsmægleren ikke vejlede, må køber enten selv undersøge sine skattemæssige muligheder eller få råd fra en person med indsigt i skat og fradrag for solceller, lyder rådet.

- Man må ikke lader sig fange af troen på, at en solfanger er en god investering, men regne på de gældende regler. Hvis man stadig er i tvivl, bør man spørge en energirådgiver, siger Bodil V. Christiansen.

Pas på dårlige anlæg

Tre solcellefejl, du skal undgå

  • Utætheder ved befæstninger, hvor paneler er fastgjort til taget
  • Utætte pakninger omkring solpaneler
  • Elledninger trukket gennem områder med fugt eller brandbare materialer 

Ud over de skattemæssige forbehold bør en køber også sikre sig, at husets solceller er i god stand. Her kan det være en fordel at tegne en ejerskifteforsikring, da fejl på solcelleanlæg er omfattet af en ejerskifteforsikring med basisdækning.

Rados Nenadovic, fagekspert hos Videncentret Bolius med speciale i solceller, anbefaler købere at nærlæse tilstandsrapporten og være kritisk over for det anlæg, man køber sammen med huset. Han advarer specielt mod solceller af ringe kvalitet, der ikke passer til det danske vintervejr, som kan svinge mellem frost og tø.

LÆS OGSÅ: Solceller

- Jeg vil være noget bekymret for at købe et hus med solceller fra Kina. Vi ved, at mange solceller med utætte pakninger springer i frostvejr på samme måde som en bilrude bliver sprængt, når der trænger vand ind mellem glasset, fastslår Rados Nenadovic.

Boligkøbere bør udvise særlig agtpågivenhed i forhold til solceller, som sælger selv har monteret, for at være sikker på, at det er opsat korrekt uden skade på huset.

- Det er sindssygt svært at fæste noget til et eksisterende tagspær, for man skaber i princippet en skade på taget, når man gennembryder taget. Her skal man være opmærksom på, at man ikke kan være sikker på, at den silikone, som mange boligejere sværger til, holder i mere end 7-10 år, advarer Rados Nenadovic.