Hvad sker der med skatten og lånet til solceller, hvis du skal indgå et salg af dit hus? Find ud af, hvordan du håndterer ejerskifte med hus og solcelleanlæg her.

Har du købt et solcelleanlæg og monteret det på dit hus? Så er du én af mange danskere. Men hvad sker der, når du skal sælge huset? Hvordan håndterer du ejerskiftet i forhold til både solceller og skat.

Det afgørende er:

1. Hvornår er dit solcelleanlæg købt?

2. Hvordan betaler du skat af den energi, dit anlæg producerer.

Hvis du har købt dine solceller 20. november 2012 eller senere

Regeringen ændrede med virkning fra den 20. november 2012 ordningen for solceller, så der nu kun er én måde, du kan betale skat af det, dit solcelleanlæg producer.

Sagen er derfor relativt enkel, fordi du betaler skat efter det, der hedder den skematiske ordning Den skematiske ordning er den eneste ordning, der kan gælde for solceller, der er købt fra den 20. november 2012 eller senere.

Det betyder, at solcelleanlægget ikke spiller en skatteteknisk rolle i forbindelse med salget. Anlægget indgår i handlen på helt almindelig vis, og det er i princippet en del af forhandlingen om prisen på din bolig på samme måde, som vaskemaskine, gardiner og lignende genstande ofte er det.

Hvis du har købt dine solceller før 20. november 2012

Du er omfattet af den gamle ordning, og derfor kan du være på én af to forskellige beskatningsordninger. Derfor skal du undersøge, hvilken ordning du betaler skat efter.

De to ordninger er:

- Den skematiske ordning (også kaldet standardmetoden)

- Virksomhedsordningen (også kaldet regnskabsmetoden)

Om du er på den ene eller den anden ordning, har betydning for salget af dit hus og dine solceller.

Den skematiske ordning

Hvis du betaler skat efter den skematiske ordning, gælder de samme regler for dig, som der gælder for dem, der har købt solcelleanlægget den 20. november 2012 eller senere. Dit solcelleanlæg spiller ingen skatteteknisk rolle i forbindelse med ejerskiftet.

Virksomhedsordningen

Hvis du betaler skat efter virksomhedsordningen, bliver det lidt mere teknisk. Du sælger nemlig både et hus OG et solcelleanlæg. Du bliver beskattet af en evt. gevinst på salget af solcelleanlægget, mens du kan trække et evt. tab fra i skat.

Derfor skal du splitte den samlede salgssum op i prisen for huset og prisen for solcelleanlægget.

Eksempel på salg af solcelleanlæg ved salg af hus

Om du får en gevinst eller et tab ved salg af dit solcelleanlæg, bliver afgjort af den nedskrevne værdi af anlægget. Hvis du har et solcelleanlæg med en nedskrevet værdi på 30.000 kr., og du sælger anlægget for 50.000 kr., skal du betale skat af differencen på 20.000 kr.

Hvis du omvendt sælger solcelleanlægget med den nedskrevne værdi på 30.000 kr. til 10.000 kr., har du et tab på 20.000 kr., som du kan trække fra i skat.

Forhandl med køber om solcelleanlæggets værdi

I princippet fastsætter du selv solcelleanlæggets værdi, men du og køber skal være enige. Det kan dog ofte være svært at blive enige, da køber og sælger vil have modsatrettede interesser.

Køberen vil helst overtage anlægget til en høj pris, så han får gode afskrivningsmuligheder, mens du helst vil sælge videre til en lavere pris for at kunne gøre brug af skattefradraget.

Ofte sker der dog det, at man ved ejerskifte bliver enige om en pris for solcellerne, der matcher den nedskrevne værdi, så det går lige op.

Lånet til solceller er stadig dit

Spillereglerne i forhold til dit lån til solceller er nøjagtig de samme, som hvis du låner penge til et nyt køkken og efterfølgende sælger huset.

Selve lånet til solcelleanlægget hænger du stadig på, når huset er solgt. Det overtager køber ikke, så du skal helst kunne sælge til en pris, hvor du får nok i overskud til at kunne indfri lånet til solcelleanlægget.

Husk blanket, når du sælger solcelleanlæg

Når et solcelleanlæg skal sælges, skal der udfyldes en blanket for ejerskiftet. Ellers vil den gamle ejer stadig stå registreret i Energinets afregningssystem.

Både den nuværende og den fremtidige ejer skal underskrive blanketten og dernæst sende blanketten til Energinet.dk.

Hent blanketten på energinet.dk her