Solceller er ikke kun forbeholdt husejere: Hvis du bor i lejlighed, har du mulighed for at anskaffe solceller i fællesskab med resten af din andels-, bolig- eller ejerforening. Og det kan blive en god forretning for jer.

Som forening kan I nemlig stadig bruge den fordelagtige nettomålerordning, hvor elmåleren løber baglæns i perioder, hvor I producerer mere strøm, end I bruger.

To modeller for solceller i boligforeninger

Der er to modeller for, hvordan du som en del af en andels-, bolig- eller ejerforening kan installere solceller.

  1. Vælg et anlæg, der kun dækker foreningens fælles strømforbrug til fx vaskekælder og lys i opgangene.
  2. Vælg et større anlæg, der dækker alle husstandenes samlede elforbrug. Husejere må højst installere 6 kW, hvis de vil benytte nettomålerordningen, men som forening må I installere 6 kW pr. husstand.

Bor du i etageejendom, er tagfladen muligvis for lille til, at et solcelleanlæg vil kunne dække alle lejlighedernes strømforbrug, og så er det kun den første model, der er mulig.

Alle skal være med i solcelle-ordning

Installation af et anlæg, der kun dækker fællesforbruget, foregår i store træk på samme måde, som når en enkelt husejer anskaffer solceller og tilmelder sig nettomålerordningen.

Det kræver, at I alle er enige og giver afkald på retten til at vælge egen el-leverandør. Foreningen får én afregningsmåler og betragtes af elselskabet som en samlet enhed, der køber og sælger strøm.

Det er muligt at gøre en undtagelse, hvis en enkelt beboer ikke ønsker at være med i solcelle-ordningen, men det er besværligt. Det er nemmest, hvis alle er med.

Svært at deles om solcellestrøm

Hertil kommer, at foreningen skal finde ud af, hvordan solcellestrømmen skal fordeles ud til de enkelte husstande. Det kan være svært at finde den mest retfærdige fordelingsnøgle, og der er endnu ikke så mange erfaringer at trække på fra andre foreninger.

Et eksempel kunne være en boligforening med 10 husstande, der hver bruger 3.000 kWh årligt. De installerer et anlæg, der leverer 30.000 kWh og altså dækker det årlige forbrug. Men så ændrer to husstande vaner, så et hjem kun bruger 2.000 kWh, mens et andet ryger op på 4.000 kWh.

Den slags situationer skal foreningerne udtænke gode løsninger på.

Sådan bruger I nettomålerordningen i en andelsforening, boligforening eller ejerforening

  • Hvis anlægget skal levere strøm til alle husstandenes forbrug, må I installere op til 6 kW per husstand.
  • Hvis anlægget kun skal dække jeres fælles elforbrug, og altså ikke strømmen i de enkelte husstande, må I installere op til 6 kW pr. 100 kvadratmeter bebygget etageareal.
  • Alle beboere skal være indforståede med, at de mister retten til frit at vælge el-leverandør, da de bliver bundet til at få el leveret gennem solcelle-ordningen. Hvis en enkelt beboer vil beholde muligheden for selv at vælge el-leverandør, kan løsningen være indirekte tilslutning, hvor boligen får sit eget aftagenummer hos elselskabet.
  • I skal installere en afregningsmåler, der måler foreningens samlede forbrug og produktion, og der skal opsættes fordelingsmålere i hver enkelt husstand.

Kan I som andelsforening afskrive et solcelleanlæg?

Nej, I kan ikke bruge de samme muligheder for at trække anlægget fra i skat, som private husejere kan. I kan heller ikke benytte jer af håndværkerfradraget som forening, da det er et personligt fradrag.

Se afgørelsen fra Skatterådet her