Hvis du købte et solcelleanlæg under den gamle nettomålerordning, er der flere ting, du skal overveje, hvis du sælger din bolig og skal flytte. Nettomålerordningen giver dig ret til at fortsætte med en årsbaseret nettoafregning af den strøm, du producerer.

Kan du flytte dit solcelleanlæg?

Rent praktisk kan det sagtens lade sig gøre at pille et solcelleanlæg ned og sætte det op et nyt sted. Du kan i princippet gøre det selv, men det sikreste er at få en elinstallatør til at gøre det. Han kan flytte solcelleanlægget uden at skade taget og frakoble og tilkoble det korrekt igen.

Prisen afhænger af, hvor stort anlægget er. En almindelig monteringspris er ca. 2.000 kr. pr. kW. Et solcelleanlæg på 5 kW kan altså koste omkring 10.000 kr. at flytte.

Flytter solcellestøtten med, når solcelleanlægget skifter adresse?

Når solcelleanlægget skifter adresse, skal der ske en ny tilslutning til energinettet, og du skal indberette det til energinet.dk.

Når du tilslutter dit anlæg på ny, kommer du i stedet på den nye ordning med timeafregning, hvor du ikke længere kan spare den ekstra strøm op, som du producerer.

Kan en ny ejer af huset overtage solcelleanlægget på den gamle ordning?

Hvis du lader dit solcelleanlæg sidde på det hus, du sælger, kan den nye ejer overtage solcelleanlægget på den gamle nettomålerordning. Ejerskiftet skal meldes til energinet.dk, men så længe solcelleanlægget ikke har flyttet adresse, fortsætter det altså på nettomålerordningen, hvis det er købt inden den 19. november 2012 og ellers opfylder betingelserne under de gamle regler.

Eksempel på værdien af solceller

Hvis du for fire år siden købte et solcelleanlæg til 80.000 kr., vil det være nedskrevet til 80.000 minus 25 % afskrivninger i år 1, 2 og 3. Dvs.:

80.000-25 % = 60.000 kr.

60.000-25 % = 45.000 kr.

45.000-25 % = 33.750 kr.

Hvis du sælger din bolig inkl. solcelleanlægget nu, skal du og køber i fællesskab blive enige om den nuværende værdi af solcelleanlægget. Hvis I aftaler en værdi på 50.000 kr., bliver du beskattet af forskellen mellem de 50.000 kr. og den nedskrevne værdi på 33.750 kr. – altså 16.250 kr. Skatten heraf vil være mellem 6.800 kr. og 9.200 kr., alt efter om du betaler topskat eller ej.

Hvis du vælger at tage dit solcelleanlæg med dig, kan du fortsætte på virksomhedsordningen og blive ved med at afskrive anlægget med 25 % om året. Holdt op imod, at du samtidig kommer på den nye og mindre fordelagtige ordning for afregning af solenergien, når du flytter anlægget, vil det dog alligevel sjældent kunne betale sig.

Skal et solcelleanlæg på den gamle ordning ses som et plus i en hushandel?

Mens der sjældent er økonomi i at flytte et solcelleanlæg på nettomålerordningen, kan der altså være økonomi i at lade det sidde på den bolig, du vil sælge og dermed lade den indgå i handlen. Det bør ligefrem nævnes som et plus i boligsalget, fordi det rent økonomisk er meget fordelagtigt for en ny familie at overtage. 

Et typisk parcelhus med et 5-6 kW-solcelleanlæg kan producere 5-6.000 kWh om året. Tal med din ejendomsmægler om, hvor meget det bør betyde for den samlede pris på huset.

Kan du fortsætte med at afskrive solcelleanlægget på virksomhedsordning efter salg?

Hvis du har brugt den såkaldte virksomhedsordning, da du købte solcelleanlægget, risikerer du at skulle betale skat, hvis du sælger det sammen med huset.

På den gamle støtteordning for solceller kunne du bruge reglerne for virksomheder (virksomhedsordningen) og derefter afskrive anlæggets købesum med 25 % om året.

Men hvis du sælger dit hus med solcelleanlægget på, overgår det til de nye regler, og så skal du som sælger betale skat af forskellen mellem salgsprisen og den værdi, solcelleanlægget er nedskrevet til på det givne tidspunkt.