Gennem de senere år er der indført flere puljer og ordninger, der skal gøre det attraktivt at udskifte olie- eller gasfyr med en grønnere energikilde som fx varmepumpe eller fjernvarme.

Tidligere har du selv skullet betale de omkring 8.000-10.000 kr., det koster at blive frakoblet selve gasforsyningen, når gasfyret skrottes. Frakoblingen dækker arbejdet med fx opgravning, afbrydelse af stikledning fra gadeledning samt fjernelse af måler, regulator og gasskab.

Men i april 2021 blev der indført en ny, midlertidig afkoblingsordning, hvor du kan søge om at få dækket udgiften.

Afkoblingspuljen åbner i januar 2024

Afkoblingspuljen, hvor pengene uddeles efter først til mølle-princippet, åbner igen for nye ansøgninger 18. januar 2024 kl. 10 med en pulje på 100 millioner kr. Et såkaldt digitalt venteværelse er åbent fra kl. 8-10.

I 2023 åbnede to puljer med henholdsvis 100 og 139 millioner kr., og de blev begge tømt – den første efter blot tre uger. Nye puljer åbner igen i januar 2025 og januar 2026.

Tjek løbende Evidas hjemmeside eller tilmeld dig nyheder fra Evida, hvis du vil løbende vil have besked om Afkoblingspuljen.

Hvem kan få del i Afkoblingsordningen?

Afkoblingsordningen gælder for private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger, der på den pågældende adresse:

  • Har et årligt gasforbrug (i seneste aflæsningsår) på 100-6.000 m3.
  • ...og ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Der er intet krav om, hvilken opvarmingsform du skal skifte til, for at få penge fra Afkoblingsordningen.

Er der penge nok til alle i Afkoblingsordningen?

Nej.

Pengene i Afkoblingsordningen fordeles efter først til mølle-princippet. Derfor gælder det om at søge så hurtigt, du kan.

Der blev oprindelig afsat 595 millioner kr. til puljen (det svarer til afkoblingen af knap 70.000 private husholdninger), og der uddeles knapt 100 millioner kr. om året fra 2021-2026. Men både i 2022 og 2023 blev der afsat mange ekstra millioner.

Er puljen tømt for et år, kan du altså ikke få del i ordningen det år. Hvis du opsiger din gasforsyning, mens  puljen er lukket, skal du selv betale de ca. 8.000-10.000 kr. for afkobling. Du kan ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft – det er den dato, du opsiger din gasforsyning, som tæller.

Læs mere om Afkoblingsordningen hos Energistyrelsen

Se priserne for frakobling af naturgas hos Evida

Sådan søger du Afkoblingsordningen til naturgas

  • For at opnå gebyrfritagelsen skal du have installeret et gasfyr i din bolig, som du selv står som ejer af. Ved det seneste afregningsår skal forbruget være på 100-6.000 m3 gas. Hvis der er registreret et eller flere CVR-numre på adressen, må der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt ikke være modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).
  • Du skal selv opsige din gasforsyning hos statens gasdistributør Evida her https://mit.evida.dk/login. Det tjekkes automatisk, om du lever op til de overordnede kriterier. Dog har du selv ansvar for at leve op til reglerne i forhold til CVR-numre på adressen.
  • Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme. 
  • Det er vigtigt, at du har adgang til anden opvarmning, så snart gasmåleren er taget ned. I forbindelse med indmeldingen kan du markere, at du først ønsker en afkobling ved årsskiftet, hvis du fx ved, at du snart får tilsluttet din nye opvarmning, men ikke ved præcist hvornår inden for året. Herefter har Evida 18 måneder til at planlægge, hvornår afkoblingen faktisk kommer til at ske.
  • Du skal vide, hvornår den nye opvarmningsform vil være installeret, inden du afkobler din gasforsyning. Derfor skal du søge og have fået tilsagn om andre tilskud, fx fra Varmepumpepuljen, inden du melder din afkobling hos Evida, hvis du ønsker at opnå både støttemidler og gebyrfritagelse.

Kilde: Energistyrelsen

Få flere tilskud, når du skifter dit gasfyr ud

Ud over de omkring 8.000-10.000 kr., du sparer på afkoblingsgebyret, har du andre muligheder for at få tilskud til at udskifte dit gasfyr med en grønnere energikilde.

I september 2023 åbnede en ny pulje, Varmepumpepuljen, hvor du kan søge om tilskud til at udskifte din varmekilde med en varmepumpe.

En anden mulighed er den såkaldte Skrotningsordning, hvor du kan leje en varmepumpe gennem et selskab og få et tilskud til udbetalingen.

Der gives også indirekte tilskud til fjernvarmeudbygning via Fjernvarmepuljen.