Gråskimmel, larver og den såkaldte 'stikkelsbærdræber' er blot nogle af de dårligdomme, der kan angribe din have og ødelægge dine bær.

Herunder kan du først læse om sygdomme, larver, mider og bladlus, der kan ramme flere bær, og dernæst, hvordan du forebygger og bekæmper angreb på jordbær, hindbær, brombær, blåbær, solbær, ribs og stikkelsbær.

Meldug, også kendt som 'stikkelsbærdræber'

Meldug er en art svamp, som ofte rammer planter, der har det lidt for varmt og tørt. Især roser og frugtbuske er udsat.

Meldug går også under navnet 'stikkelsbærdræber', fordi den især angriber solbær, ribs og stikkelsbær, der alle tilhører den samme familie, Ribes rubrum.

Hvordan forebygger og bekæmper du meldug?

Forebyg angreb af meldug: Undgå træk, og vand planten i tørre perioder for at give den mere modstandskraft.

Bekæmp meldug ved at fjerne de angrebne dele af planten.

Gråskimmel

Gråskimmel er en svamp, som findes alle vegne, men som først går til angreb, når plantevæv eller plantedele er svækket. Det kan være ældre blade og visnende blomster. Gråskimmel angriber bl.a. jordbær.

Plantesygdommen udvikler sig især i varmt og fugtigt vejr og ses ofte på overvintrende planter i vækst- og drivhuse. Gråskimmel kan ved høj luftfugtighed udvikle sig til blød forrådnelse.

Hvordan forebygger og bekæmper du gråskimmel?

Forebyg bl.a. gråskimmel sådan:

 • Undgå at lave sår på planterne, når vejret er varmt og fugtigt.
 • Sørg for god udluftning mellem planterne og gennem deres løv, fx ved en tilstrækkelig god række- og planteafstand.
 • Fjern alle angrebne dele, så snart det kan ses, at de har gråskimmel.
 • Undgå overgødning, især med kvælstof.
 • Vand ikke sent om aftenen, så planten er fugtig om natten.

Bekæmp gråskimmel: Hvis planterne først er blevet angrebet af gråskimmel, kan du ikke gøre så meget andet end at fjerne angrebne bær og løv. Fjern planten, hvis svampen har spredt sig til plantens stængel.

Larver, mider og bladlus

Hindbærbiller, jordbærdværgmider, solbærknopgalmider, bladlus og larver fra stikkelsbærbladhveps og sommerfugle og er også nogle af de velkendte bærplager.

Larver kan nogle gange fjernes ved at ryste busken, spule bladene med vand eller hænge limplader op, mens du stort set intet kan stille op ved solbærknopgalmider, hvis først angrebet kan ses.

Fjern bladlus ved at knuse dem med fingrene eller knipse til planten, så bladlusene falder ned. Du kan også bruge en kraftig vandstråle til at skylle bladlusene af. Bladlus kan også bekæmpes med insektsæbe, som sprøjtes på planterne. Brug en opløsning af brun sæbe i vand. Efter behandlingen, der kun har effekt, mens sæbemidlet er vådt, bør planterne spules rene for sæberester.

Robuste sorter og beskæring som forebyggende elementer

Sygdomme og skadedyr kan blive et mindre problem for dine bær, hvis du skifter dine bærbuske ud med mere resistente og sunde planter. Men du kan også komme langt med at forebygge svampesygdomme ved at beskære bærbuskene godt, så der kommer lys og luft mellem grenene.

Brug godkendte kemiske svampemidler

Har du ikke andre udveje, er det muligt at få svampemidler til at bekæmpe svamp i bær, men du skal være opmærksom på, at flere af produkterne errettet mod erhvervsgartneriet.

Som udgangspunkt kan du gå ud fra, at de produkter du kan købe i butikkerne er godkendt til privat brug. Hvis du står med et middel, som du er tvivl om, kan du tjekke om det er godkendt i Bekæmpelsesmiddeldatabasen

Jordbær - hvordan undgår du plantesygdomme og snegle?

Gråskimmel, meldug, jordbærdværgmider og snegle hører til de farer, der kan true din jordbærhøst.

Gråskimmel

Gråskimmel er den mest udbredte svampesygdom i jordbær. Infektionen sker først og fremmest under blomstringen og etableres under fugtige forhold. Forebyg gråskimmel på jordbær gennem valg af robuste sorter, en god jordstruktur, løst jorddække, kompost med lavt kvælstofindhold, lys og luft.

Meldug

Meldug - eller stikkelsbærdræber - angriber også jordbær og udvikles især ved vandmangel. Forebyg meldug på jordbær gennem sortsvalg, jorddække, god afstand og kompost med lavt kvælstofindhold.

Jordbærdværgmider

Jordbærdværgmider findes kun i jordbærplanter og gør blade og bær små, krøllede og misfarvede. Til sidst får miderne væksten til at gå i stå og planten til at visne. Miderne spreder sig både til naboplanter og over større afstande via fugle, andre dyr samt menneskers fodtøj.

Forebyg jordbærdværgmider ved at:

 • Plante sunde udplantningsplanter.
 • Forny jordbærbedet ofte, så du kun høster 2 år på planterne.
 • Holde god afstand mellem gamle og nye jordbærbede.
 • Varmebehandle evt. egne udløbere: Dyp udløberne i et varmt vandbad på 46 grader i 6,5 minut - helst i juli/august. Planten overlever behandlingen, såfremt temperatur og tid overholdes meget nøjagtigt.

Reducér formering af miderne med Tripsrovmider, der kan købes hos firmaer med biologiske bekæmpelsesmidler.

Rødmarv

Rødmarv er en svamp, der angriber rødderne og derefter svækker hele planten. Planter på tung og våd jord er særligt udsatte for angreb. Svampen spredes med smittede planter/jord. Svampens sporer kan overleve i jorden i op til 15 år.

Rødmarv findes i flere varianter, som bl.a. også angriber hindbær. Du kan umiddelbart ikke behandle angrebne planter økologisk. Det betyder, at du skal fjerne både planter og jord, hvis dine jordbær bliver angrebet af rødmarv. Læs mere om forebyggelse af rødmarv på Havenyt.dk

Undgå at snegle spiser dine jordbær

Dine jordbær kan også blive spist af snegle, som du kan holde væk ved dagligt at holde øje med jordbærbedet og manuelt fjerne alle de snegle, du ser.

Det grundige og dyre værn mod snegle er at:

 • Stille et lavt sneglehegn op omkring dit jordbærbed - eller din køkkenhave.
 • Købe et færdigproduceret sneglehegn i plantecentre, på planteskoler eller i frøbutikker. Det er lavet i zink, er ca. 10-15 cm højt, og den øverste kant er bukket ud, så sneglene ikke kan kravle over og ind til jordbærrene.

Hindbær - hvordan undgår du plantesygdomme og skadedyr?

Hindbærbiller, hindbærstængelsyge, hindbærrødmarv, gråskimmel, virussygdomme, bladlus, spindemider og øresnudebiller er bare nogle af de sygdomme og skadedyr, der kan true dine hindbær.

Hindbærbillen

Hindbærbillen, der starter ud som en lys maddikeagtig larve, kender de fleste af os desværre alt for godt, når vi spiser friske hindbær.

De voksne individer - billerne - lever af knopper og ungt løv. Larven æder af den umodne hindbærfrugt og den hertil knyttede blomsterbund. Gnavskader i unge knopper og blade laves af billerne, mens larven gør frugten ormstukken og uegnet til at spise.

Du kan forebygge hindbærbiller og -larver ved at:

 • Skære planten ned til jordoverfladen i marts.
 • Opsætte fuglekasser i haven til mejser og musvitter.
 • Holde høns under hindbær (har især god effekt i april/maj og juli, hvor biller kommer frem og larver går ned i jorden).
 • Plante sene hindbærsorter, som har modne bær fra august, hvor der ikke er larver.
 • Holde jorden ren under hindbærhegnet for blade, grenstumper og ukrudt.

Du kan bekæmpe hindbærbiller ved at:

 • I blomstringstiden indsamle billerne ved at holde et fad med lidt opvaskevand under og banke på planternes stængler, så billerne falde af. Men det skal gentages dagligt for at have en effekt.
 • Indfange de voksne biller på hvide limplader. Hæng dem op i en højde på 0,5-1 m fra maj til august.

Hindbærstængelsyge

Hindbærstængelsyge er en svampesygdom, som danner store rødbrune partier ved bladfæstet på stænglerne, og som medfører visne blade og døde skud.

Du kan forebygges ved at tynde buskene ud og ikke at bruge for meget kvælstofgødskning. Fjern de angrebne skud og kør dem på genbrugsstationen. Beskær helst i en tør periode.

Hindbærrødmarv

Hindbærrødmarv er en svampesygdom i rødderne, som får planten til at visne. Svampen er forskellig fra rødmarv i jordbær.

Forebyg rødmarv i hindbær ved veldrænet jord og sortsvalg.

Det er ikke muligt at bekæmpe rødmarv, men fjern de angrebne planter og smid dem væk - dog ikke i kompostbunken, hvor smitten kan føres videre.

Gråskimmel

Gråskimmel medfører rådne bær, hvor de første angreb sker i blomsten og herefter kan brede sig fra bær til bær i fugtigt vejr.

Forebyg gråskimmel i hindbær ved udtynding og lugning.

Bekæmp gråskimmel: Fjern angrebne bær, og fjern hele hindbærplanten, hvis svampen har spredt sig til selve planten.

Virussygdomme

Hindbær angribes også af virussygdomme som bl.a. mosaik- og dværgsyge, som overføres med insekter. De fleste nye sorter er heldigvis modstandsdygtige over for disse sygdomme.

Andre skadedyr i hindbær

Ud over hindbærbiller kan hindbær også huse bladlus, spindemider, øresnudebiller, hindbærsnudebiller, hindbærstængelgalmyg og glassværmere.

Fjern bladlus fra hindbær således:

 • Knus dem med fingrene.
 • Knips til planten, så de falder ned.
 • Skyl dem af med en kraftig vandstråle.
 • Sprøjt insektsæbe på hindbærplanterne.

Brombær

Brombær kan blive ramt af mange af de samme sygdomme og skadedyr som hindbær, men er generelt mere hårdfør. Vær dog opmærksom på brombærgalmiden.

Brombærgalmiden

Brombærgalmiden gør, at brombær ikke modnes ordentligt, men kun bliver delvist røde, hårde og sure, fordi larverne lever i bærrene. Voksne brombærgalmider suger på bladene og frugterne.

Forebyg brombærgalmider: Beskær planten kraftig efter høst, hold jorden fugtig (dæk evt. med halm) og sprøjt planten med nældevand.

Bekæmp brombærgalmider: Fjern angrebne skud, så miderne ikke flytter over på andre skud.

Solbær, ribs og stikkelsbær

Solbær, ribs og stikkelsbær hører til den samme familie, Ribes rubrum. De sygdomme og skadedyr, der truer dem er typisk skivesvamp, sommerfuglelarver og ikke mindst 'stikkelsbærdræber', der er synonym med svampesygdommen meldug, der især kaster sig over stikkelsbær. Desuden er solbærrenes største fjende solbærknopgalmider.

Stikkelsbærdræber/meldug

Meldug eller stikkelsbærdræber kan angribe både stikkelsbær, solbær og ribs, især i tørre år. Meldugsvampen tærer på bladene, så væksten går i stå, og kan også angribe både stængler og bær, som får et melet svampelag, der siden hen giver bærerrene en brun belægning.

Små hvidmelede pletter på undersiden af unge blade er det første tegn på angreb af stikkelsbærdræber. Den hvide, melede belægning breder sig til oversiden af bladet og til hele skuddet. Belægningen bliver efterhånden mørk, og blade og skud visner og dør.

Sporerne overvintrer både i jord og skudspidser, især de nye, der dannes om sommeren efter angreb.

Forebyg meldug/stikkelsbærdræber:

 • Vælg sorter, der er robuste.
 • Plant et lyst og luftigt sted.
 • Gød behersket og kun i foråret.
 • Hold buskene velforsynede med vand.
 • Fjern ukrudt og undgå, at grene ligger hen ad jorden.

Bekæmp meldug/stikkelsbærdræber:

 • Beskær og fjern de angrebne skud, så smittefaren mindskes.

Skivesvamp

Skivesvamp giver brunplettede blade på solbær-, ribs- og stikkelsbærbuske. Bladene gulner tidligt, visner og falder af.

Svampen breder sig mest i fugtige somre, hvor buskene kan stå helt nøgne allerede i august. Tidligt bladfald svækker busken, som efterfølgende giver færre bær. Svampen overvintrer på de visne blade.

Forebyg skivesvamp:

 • Vælg sorter, der er robuste.
 • Fjern det visne løv under buskene, så der ikke er blade på jorden til foråret. Løvet kan enten komposteres langt fra buskene eller brændes.
 • Udtynd gamle buske: Fjern et par gamle grene ved grunden hvert år, så busken bliver åben og dermed hurtigere tørrer efter regn.

Bekæmp skivesvamp:

Sprøjt hyppigt med kompostudtræk lige før og efter blomstring, og igen et par gange efter høst. Lav kompostudtræk således:

 1. Blande 1 del kompost med 4 dele vand (rumfang).
 2. Lad det trække en uge, si og fortynd igen 1:4 inden brug.

Larver fra bl.a. stikkelsbærbladhvepsen

Stikkelsbærbladhvepsen lægger sine æg på stikkelsbær, ribs og solbær. Larverne æder bladene og efterlader ribberne. Buskene bliver ved kraftige angreb næsten bladløse.

Forebyg ved at:

 • Give fuglene gode forhold i haven, så de bliver mange om at æde larver.
 • Fjerne alle larver i september/oktober, da de forpupper sig og overvintrer.
 • Give gode forhold til rovinsekter i haven, fx for rovtæger.
 • Fjerne bærrene hurtigst muligt på afløvede buske.
 • Sørge for mangfoldighed i haven.

Ved angreb kan du:

 • Indsamle larverne, bl.a. ved at ryste busken, så de falde ned på jorden (fx på et underlag), hvor du kan træde på dem.
 • Spule dem ned på jorden med vandslangen.
 • Bruge insektsæbe, som dog ikke må anvendes i den periode, hvor du spiser af bærrene.

Solbærknopgalmider

Solbærrenes største fjende er de mikroskopiske solbærknopgalmider, som ofte slår solbærbuskene ihjel. Du opdager tit først et mideangreb, når nogle af solbærknopperne ikke springer ud, men forbliver lukkede og opsvulmede. Inde i knoppen sidder tusindvis af små mider og suger kraft fra planten og som regel også overfører virussen ribbesvind. Denne virus gør hele busken gold, bladene bliver skæve og deforme, og flere af grenene vil efterhånden dø.

Du kan være heldig med at forebygge et angreb ved at holde øje med knopperne på buskene i foråret. Hvis du er så heldig at finde den første, opsvulmede knop, kan mideangrebet måske stoppes ved at klippe grenen af og køre dem på genbrugsstationen. I efteråret skal du gå dine buske igennem for døde grene og klippe dem af og brænde dem.

Det er næsten umuligt at bekæmpe solbærknopgalmider, og du må desværre regne med at kassere alle dine solbærbuske og købe nye stærke planter.

Du kan forebygge ved at:

 • Købe sundhedskontrollerede planter i planteskolen.
 • Kontrollere planterne lige efter løvfald og fjerne angrebne grene og så brænde dem.
 • Tjekke for opsvulmede knopper, inden blomsterne springer ud
 • Have en varieret og sund beplantning med prydplanter, der kan nære rovmider, som kan gøre nytte over for galmiderne, mens de lever frit.

Blåbær

Blåbær er en meget sund plante, som sjældent får sygdomme eller angribes af insekter. Dog bliver den typisk angrebet af gråskimmel, der bevirker, at grene og skudspidser visner.

Forebyg gråskimmel gennem valg af robuste sorter, en god jordstruktur, løst jorddække, kompost med lavt kvælstofindhold, lys og luft.

Bekæmp gråskimmel ved at holde øje med planterne og straks fjerne alle angrebne plantedele. Sænk luftfugtigheden omkring planterne ved udtynding.

Podcast: Mig og min have

Episode 6: Frugt i haven

Frugt har været en del af havelivet lige så længe, vi har dyrket haver. Frugt var førhen en vigtig del af husholdningen og den selvforsynende have. Sådan er det ikke længere, og i dag kan vi få al slags frugt på alle tider af året. Smagen er dog bare bedre, når man høster af egen avl.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit