Beregn selv din boligskat i 2021

Med Bolius’ boligskatteberegner får du et bud på, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld, og hvor meget du eventuelt sparer, når boligskattereformen er trådt i kraft i 2021.

Overordnet set vil boligskattereformen øge den samlede boligbeskatning for ejerlejligheder og liebhaverboliger i de store byområder, mens de fleste boliger på landet og i de mindre byområder vil slippe lidt billigere i skat.

Med nedenstående beregner får du et bud på, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2021, og hvor meget du evt. sparer i forhold til i dag.

Det bør dog understreges, at beregningsmodellen kun giver en vejledende beregning på din samlede boligskat i 2021.

Vi kender ikke de endelige grundskyldspromiller for 2021, og vi ved heller ikke præcist, hvordan Vurderingsstyrelsen vil fastlægge bygningsværdien, som er afgørende for grundens vurdering

Dertil kommer, at boligpriserne kan have ændret sig i den ene eller anden retning frem til 2021-

Beregn din boligskat her

Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
     

Få hjælp og se forudsætninger - klik her

 • Bygningsværdi – hvad trækker op:
  - Dyre materialer - Højt til loftet
  - Herskabelig og eksklusiv udførelse
  - Gennemmoderniseret og opdateret
  - Klassisk stil – eksempelvis parketgulve i sildeben og massive fyldningsdøre
  - Lille boligareal, da dyre installationer i køkken, bryggers og bad vægter tungt i byggeregnskabet
 • Hvad er normen:
  - Normalt vedligeholdt
  - Nyere/moderniseret byggeri
  - Opdatering af køkken og bad
 • Bygningsværdi – hvad trækker ned:
  - Manglende vedligeholdelse
  - Ældre køkken og bad
  - Billige materialer
  - Stort boligareal, da den sidste m2 er relativt billigere end den første m2
  - Beliggenhed i et yderområde, hvor handelsprisen ikke kan dække genopførelsesprisen for boligen
 • Om resultatet – 2021: Beregneren giver et bud på, hvor meget du skal betale i grundskat og ejendomsværdiskat efter de nye regler. De nye skatteregler tilsiger, at dine samlede boligskatter ikke må stige i 2021 set i forhold beskatningen under et uændret system. Hvis du alligevel skal betale mere i boligskat i 2021 end hvis skattesystemet forblev uændret, vil du modtage en skatterabat på forskellen.  Skatterabatten bliver tildelt så længe du ejer boligen, og forsvinder ved et salg. Skatterabatten udtrykker et nedslag i ejendomsskatten og skal i sagens natur ikke betales tilbage.
 • Alle beregninger er baseret på oplysninger fra SKATs fakta-ark, ”Nyt boligbeskatningssystem – et overblik”, publiceret 2. maj 2017.
 • Da hverken Bolius eller SKAT har mulighed for at kende grundværdien, må vi regne baglæns og estimere en værdi af selve boligen (genopførelsesprisen for en tilsvarende bolig korrigeret for vedligeholdelsesstand og alder).
 • Ejendommens samlede værdi (ejendomsværdien) kender vi fra sammenlignelige boliger i området og fra prisstatistikker. Fra ejendomsværdien trækker vi derefter boligværdien og får en estimeret grundværdi.
 • Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. Hvis din bolig er fredet, betaler du ikke grundskat, hvilket du selv må korrigere for i resultatet. Af hensyn til overskueligheden medtager beregneren ikke eventuelle stigninger i grundskatten frem til og med 2020. Der vil dog maksimalt være tale om en stigning på mellem 5 og 7 procent årligt i maksimum tre år. En eventuel stigning får ikke afgørende indvirkning på resultatet.
 • Fredede ejendomme, hvor der ikke bliver betalt grundskat, er ikke omfattet af beregneren. Beregner har indregnet eventuelle stigninger i grundskatten frem til og med 2020, da påvirkningen er relativt beskeden.

Hvordan finder jeg bygningsværdien pr. m2 bolig?

Når du bruger Bolius' boligskat-beregner er det forholdsvis let at finde frem til en estimeret salgspris for et almindeligt parcelhus. Du kan indtaste din adresse på bolighed.dk eller hente inspiration fra udbuddet af tilsvarende boliger på boliga.dk eller boligsiden.dk.

Feltet "Bygningsværdi hus - pr. m2", hvor du indtaster den anslåede værdi af en kvadratmeter boligareal, er ikke helt så enkelt. Værdien giver et bud på, hvad det koster at genopføre en m2 boligareal - i form af et parcel- eller rækkehus - på din eksisterende grund.

Et nybygget parcelhus af god kvalitet har i 2019 en bygningsværdi på omkring 14.000 kr. pr. m2., men som default-værdi har vi indsat 12.000 kr., som vi anslår er gældende for to tredjedele af boligerne. Her kan du se, hvad der kan trække prisen op eller ned:

Bygningsværdi - hvad trækker op?

 • Dyre materialer
 • Højt til loftet
 • Herskabelig og eksklusiv udførelse
 • Gennemmoderniseret og opdateret
 • Klassisk stil - eksempelvis parketgulve i sildeben og massive fyldningsdøre
 • Lille boligareal, da dyre installationer i køkken, bryggers og bad vægter tungt i byggeregnskabet.

Hvad er normen?

 • Normalt vedligehold.
 • Nyere/moderniseret byggeri
 • Opdatering af køkken og bad.

Bygningsværdi - hvad trækker ned?

 • Manglende vedligeholdelse
 • Ældre køkken og bad
 • Billige materialer
 • Stort boligareal, da den sidste m2 er relativt billigere end den første m2
 • Beliggenhed i et yderområde, hvor handelsprisen ikke kan dække genopførelsesprisen for boligen.

Vær opmærksom på, at boliger i områder som Lolland-Falster, Sønderjylland og Nordjylland har meget lave boligpriser. Det er eksempelvis ikke usædvanligt at finde nyere og godt vedligeholdte parcelhuse til under en million kr.

For at kompensere for de lave huspriser, er du derfor nødt til at benytte en kvadratmeterpris på helt ned til 3.500 kr. Prisniveauet i nogle områder er simpelthen så lavt, at det ikke kan betale sig at bygge nyt, selv om du fik grunden forærende.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab