Om materialet

Beton er et solidt byggemateriale, der består af cement, grus, sten og vand. Det er kendt for sin styrke, og her er blandingsforholdet med til at afgøre, hvor stærkt det er. Tilsættes der armeringsjern eller fibre, kan materialet blive endnu stærkere. Beton kan bruges i alle bygningsdele i boligen.

Materialets klimaaftryk

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor meget CO2 det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Godt at vide om beton

  • Beton har en lang levetid og er et formbart materiale, som kan støbes i mange former, der kan have forskellige udtryk i overfladen.
  • Beton bruges typisk som den bærende bagvæg i en bygning og som fundament og terrændæk.
  • Cement udgør en bestanddel af beton og er med til at give betonen et højt klimaaftryk, da produktionen af cement er energitung. Vi skal derfor helst minimere anvendelsen af beton og kun bruge det de steder, hvor vi ikke kan bruge andre materialer.

Få mere viden