Hvad er beton?

Beton er et solidt byggemateriale, der består af cement, grus, sten og vand. Det er kendt for sin styrke, og her er blandingsforholdet med til at afgøre, hvor stærkt det er. Tilsættes der armeringsjern eller fibre, kan materialet blive endnu stærkere. 

Beton er et formbart materiale, som kan støbes i mange former, der kan have forskellige udtryk i overfladen.

Beton kan bruges i alle bygningsdele i boligen. Det bruges typisk som den bærende bagvæg i en bygning og som fundament og terrændæk. Det er særligt egnet til bygningsdele, der er udsat for fugt. 

Klimapåvirkning

Cement udgør en bestanddel af beton og er med til at give betonen et højt klimaaftryk, da produktionen af cement er energitung. 

Klimaaftrykket for udvalgte konstruktionsmaterialer målt i CO2e pr. m3.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og EPD ISOHEMP

Pris

Beton
Gasbeton
Konstruktionstræ
Hampebeton

Beton er dyrere end gasbeton, men billigere end hampebeton. Der findes flere producenter af beton, du kan få det leveret som færdigt element, færdigblandet, eller du kan blande det selv, og derfor kan der godt være prisforskelle på betonprodukter. 

Du bør også medregne prisen til de håndværkere, der skal bygge konstruktionen. 

Levetid og vedligehold

Beton har en lang levetid. Det bliver ikke nedbrudt, selvom det er udsat for fugt, og det kan derfor være det rigtige valg til fundamentet, hvor det er i direkte kontakt med jord. 

Er konstruktionen korrekt udført, kræver den ikke vedligehold. Opstår der skader som fx sætningsskader i jorden ved fundamentet, bør det udbedres med det samme. 

Andre materialer til konstruktionen

Materialer til konstruktion

CO2e kg pr. m³
Prisniveau
Levetid
Beton
282,00
Gasbeton
5,60
Konstruktionstræ
-680,00
Hampebeton
25,16
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for materialer til konstruktionen. Udgifter til professionelle fagfolk for at opføre konstruktionen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.