Hvad er gasbeton?

Gasbeton er lettere og har en lavere densitet end traditionel beton. Mange kender det fra massive vægge i huse fra 1960’erne og 1970’erne eller som bærende bagmur i traditionelle parcelhuse. Gasbeton anvendes typisk som blokke eller plader.

Gasbeton omtales i fagsprog som porebeton, da betonmassen i tilblivelsesprocessen er fyldt med små lufthuller – ’porer’.

Materialet er fremstillet af kalk, cement, sand, vand og aluminiumspulver. Det er kendt for sin gode bæreevne og isolerer relativt godt på grund af lufthullerne i betonen.

Klimapåvirkning

Cement udgør en bestanddel af gasbeton og er med til at give det et højt klimaaftryk, da produktionen af cement er energitung. 

Klimaaftrykket for udvalgte konstruktionsmaterialer målt i CO2e pr. m3.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og EPD ISOHEMP

Pris

Konstruktionstræ
Hampebeton
Gasbeton
Beton

Gasbeton er blandt de billigste materialer til konstruktionen. 

Du bør også medregne prisen til de håndværkere, der skal bygge konstruktionen. 

Levetid og vedligehold

Gasbeton har en lang levetid. Det bliver ikke nedbrudt, selvom det er udsat for fugt. 

Er konstruktionen opført korrekt, kræver det ikke løbende vedligehold. Hvis der opstår skader i de bærende konstruktioner, bør du udbedre dem med det samme. 

Andre materialer til konstruktionen

Materialer til konstruktion

CO2e kg pr. m³
Prisniveau
Levetid
Konstruktionstræ
-680,00
Hampebeton
25,16
Gasbeton
180,00
Beton
288,00
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for materialer til konstruktionen. Udgifter til professionelle fagfolk for at opføre konstruktionen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.