Hvad er konstruktionstræ?

Konstruktionstræ bruges som den bærende del af konstruktionen i et træhus eller andre bygninger, der ønskes i en let konstruktion. Konstruktionstræ er typisk gran eller fyr, men kan også være andre træsorter. 

Konstruktionstræ styrkeklassificeres med en ’C-betegnelse’ fx C18 og C24. Du skal sikre den rette styrkeklasse til dit byggeprojekt.

Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende konstruktionstræ de steder, hvor det er i direkte kontakt med jord og udsat for fugtpåvirkning. 

Klimapåvirkning

Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrudt. Derfor har konstruktionstræ et negativt klimaaftryk, hvilket betyder, at det er et godt valg for klimaet. 

Kig efter FSC- eller PEFC-mærket, når du køber træ. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte konstruktionsmaterialer målt i CO2e pr. m3.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og EPD ISOHEMP

Pris

Beton
Gasbeton
Konstruktionstræ
Hampebeton

Konstruktionstræ er ikke et dyrt valg. Det kan være muligt at finde billigere træ med samme dimension, men vær opmærksom på, at det kan være til en billigere pris på bekostning af styrkeklassificeringen. 

Du bør også medregne prisen til de håndværkere, der skal bygge konstruktionen. 

Levetid og vedligehold

Det er vigtigt, at konstruktionen er udført korrekt, så træet ikke er udsat for fugt, da det vil medføre risiko for, at træet bliver nedbrudt. 

Er konstruktionen udført korrekt, har konstruktionstræ en lang levetid, og det er derfor et materiale, der i de fleste konstruktioner kan bruges sammenlignet med en konstruktion i beton eller gasbeton. 

Andre materialer til konstruktionen

Materialer til konstruktion

CO2e kg pr. m³
Prisniveau
Levetid
Beton
282,00
Gasbeton
5,60
Konstruktionstræ
-680,00
Hampebeton
25,16
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for materialer til konstruktionen. Udgifter til professionelle fagfolk for at opføre konstruktionen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.