Om materialet

Hampebeton er isolerende blokke, der består af hampeplanterester fra andre industrier, bl.a. tekstilindustrien, der blandes sammen med kalk og vand. Kalken fungerer som bindemiddel, og giver samtidig brandhæmmende egenskaber. Kalken, som er basisk, kan desuden virke hæmmende på skadedyr og skimmeldannelse.

Materialets klimaaftryk

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor meget CO2 det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og EPD ISOHEMP

Godt at vide om hampebeton

  • Hampebeton kan både bruges til opbygning af vægge i nybyggeri, og kan anvendes som efterisolering af vægge i eksisterende byggeri 
  • Hampebeton fås primært som blokke, men kan også får i tørform, der blandes op med vand og bruges på lige fod med spartel på væggene
  • Hampebeton kan også bruges i den bærende konstruktion til fx ydervægge eller skillevægge. 

Få mere viden