Hvad er hampebeton?

Hampebeton er isolerende blokke, der består af hampeplanterester fra andre industrier, bl.a. tekstilindustrien, der blandes sammen med kalk og vand. Kalken fungerer som bindemiddel og giver samtidig brandhæmmende egenskaber. Kalken, som er basisk, kan desuden virke hæmmende på skadedyr og skimmeldannelse.

Hampebeton fås primært som blokke, men kan også får i tørform, der blandes op med vand og bruges på lige fod med spartel på væggene. 

Hampebeton kan både bruges til opbygning af vægge i nybyggeri, og det kan anvendes som efterisolering af vægge i eksisterende byggeri.  

Hampebeton kan bruges i den bærende konstruktion til fx ydervægge eller skillevægge.

Klimapåvirkning

Hampebeton er et biobaseret materiale, hvilket vil sige, at fibrene har optaget CO2 under væksten og lagrer det, indtil materialet bliver brændt af eller nedbrudt. Derfor har hampebeton et negativt klimaaftryk, hvilket betyder, at det er et godt valg for klimaet. 

Til produktionen af hampebeton bliver der hverken brugt høj varme eller kemikalier. Der bliver tilført kalk, som gør klimaaftrykket højere. 

Klimaaftrykket for udvalgte konstruktionsmaterialer målt i CO2e pr. m3.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og EPD ISOHEMP

Pris

Gasbeton
Beton
Konstruktionstræ
Hampebeton

Hampebeton er et nyere produkt i de nordiske lande, og du kan ikke finde det i alle byggemarkeder. Det er afspejlet i prisen, hvor hampebeton er det dyreste konstruktionsmateriale, men i takt med at efterspørgslen eventuelt stiger, må det formodes, at det bliver afspejlet i prisen. 

Du bør også medregne prisen til de håndværkere, der skal bygge konstruktionen. 

Levetid og vedligehold

Hampebeton har en lang levetid. Er konstruktionen opført korrekt, kræver det ikke løbende vedligehold. Hvis der opstår skader i de bærende konstruktioner, bør du udbedre dem med det samme. 

Andre materialer til konstruktionen

Materialer til konstruktion

CO2e kg pr. m³
Prisniveau
Levetid
Gasbeton
5,60
Beton
282,00
Konstruktionstræ
-680,00
Hampebeton
25,16
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for materialer til konstruktionen. Udgifter til professionelle fagfolk for at opføre konstruktionen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.