Hvad er en bordplade af massivt træ?

En bordplade af massivt træ består typisk af stave af træ, der er limet sammen. Stavene kan enten være i bordpladens fulde længde eller i kortere stykker med samlinger. 

Oftest vil en massiv træbordplade være lavet af eg, ask eller bøg. 

Klimapåvirkning

Bordplader af massivt træ har et af de laveste klimaaftryk, når man sammenligner med andre typer bordplader. Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes, og derfor har en bordplade af massivt træ et negativt klimaaftryk – det vil sige, at det er godt valg for klimaet. 

Kig efter FSC- eller PEFC- mærket, når du køber en bordplade af træ. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte materialer til køkkenbordplader målt i CO2e pr. m2 i de tykkelser, der er gængs for det pågældende materiale.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Ved at genbruge byggematerialer kan vi spare en belastning af klimaet fra produktionen af nyt. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og Build

Pris

Massivt træ
Laminat
Komposit
Stål

En bordplade af massivt træ kan fås i forskellige i forskellige træsorter og kvaliteter og derfor også i forskellige prisklasser. Der vil typisk være en sammenhæng mellem pris og kvalitet. 

En massiv træbordplades pris afhænger af de træstave, den er lavet af, og hvordan de er sat sammen. På de dyrere modeller i massivt træ er alle stavene i fuld længde af køkkenbordpladen, og den samlede overflade er derfor mere ensartet. I de billigere udgaver er stavene kortere og overfladen mere varieret, fordi der er mange samlinger af stavene. Der kan også være større farveforskel på stavene i disse bordplader.  

Levetid og vedligehold

Massivtræsbordplader er den type bordplade, der kræver mest vedligeholdelse. En træbordplade skal behandles grundigt med olie, lak e.l.

En træbordplade kan med den rigtige behandling være modstandsdygtig over for fedt, syre, rødbedesaft med mere.

Hårde træsorter som eg, ask, bøg er velegnede som køkkenbordplader, mens du bør undgå nåletræer, der er bløde og mindre modstandsdygtige over for fugt. 

Med slibning og vedligehold kan en bordplade af massivt træ blive som ny, og den har derfor typisk en længere levetid end de billigere alternativer som fx laminat. Du kan godt vælge en genbrugsbordplade i massivt træ til dit køkken. 

Andre køkkenbordplader

Materialer til køkkenbordplader

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Massivt træ
-30,27
Laminat
-26,14
Komposit
152,00
Stål
135,37
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for køkkenbordplader. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.