Hvad er en stålbordplade?

En bordplade af rustfrit stål kan være en tynd plade bukket om et fast underlag, fx træ, eller det kan være en massiv plade på cirka 5 mm eller derover. En stålbordplade er meget robust og kan stort set ikke slides op, og den er den mest hygiejniske type bordplade.

Du skal være opmærksom på, at en bordplade i rustfri stål let kan blive ridset, og den ender typisk med at have et jævnt ridset udseende, hvilket kan ses som en del af æstetikken.

Klimapåvirkning

Produktionen af stål er en klimabelastende proces og har derfor et højt klimaaftryk. Selve bordpladen er dog ret tynd, hvilket trækker klimaaftrykket pr. m2 lidt ned. 

Hvis du beholder din stålbordplade så længe som overhovedet muligt, eller hvis du køber din nye stålbordplade som genbrug, har det en positiv effekt i forhold til klimaaftrykket. 

Klimaaftrykket for udvalgte materialer til køkkenbordplader målt i CO2e pr. m2 i de tykkelser, der er gængs for det pågældende materiale.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Ved at genbruge byggematerialer kan vi spare en belastning af klimaet fra produktionen af nyt. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og Build

Pris

Massivt træ
Laminat
Komposit
Stål

Prisen på en stålbordplade i massivt stål ligger i den højeste prisklasse for køkkenbordsplader. Bordplader med bukket stål er lidt billigere og ligger i den lavere ende af skalaen.

Der findes billige løsninger, hvor stålet er tyndere og ikke fastmonteret, men det gør bordpladen sårbar over for skrammer, og der opstår hurtigt buler og trykmærker.

Levetid og vedligehold

Bordplader af stål har en meget lang levetid – længere levetid end de fleste andre bordplader. De har gode muligheder for genanvendelse eller for at blive lavet om til et nyt produkt efter brug. 

Der kan komme pletter af rust og kalk på bordpladen, men de kan fjernes med eddike og en blød klud. Skrub aldrig med en skuresvamp.

Andre køkkenbordplader

Materialer til køkkenbordplader

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Massivt træ
-30,27
Laminat
-26,14
Komposit
152,00
Stål
135,37
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for køkkenbordplader. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.